BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gliwa Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Wykorzystanie kryterium Kołmogorowa-Smirnowa przy budowie drzewa klasyfikacyjnego dla zbioru obiektów symbolicznych
Using of the Kolmogorov-Smirnоv Criterion While Building Classification Tree for Set of Symbolic Objects
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 160-168, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Drzewa klasyfikacyjne, Klasyfikacja obiektów, Drzewo decyzyjne
Classification trees, Classification of objects, Decision tree
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowane w artykule kryterium Kołmogorowa-Smirnowa to narzędzie, na podstawie którego dokonywany jest wybór sposobu podziału zbioru obiektów symbolicznych w węzłach drzewa. Zaletą tego kryterium jest fakt, iż w przeciwieństwie do popularnych miar jakości podziału uwzględnia ono wiedzę o uporządkowaniu zbioru wartości cechy. Niestety, miara ta nie jest niezależna od charakteru zmiennych. Wobec tego otwarty staje się problem rozważenia stosowalności tej miary w odniesieniu do innych typów danych. (fragment tekstu)

If we are interested in dividing symbolic objects' into groups, as regards to specific variable values, it would be more comfortable to present this process as a decision tree. To build decision tree, we need a criterion in order to split the symbolic objects' set in a nodes. In this article the Kolmogorov-Smimov criterion is presented, as a splitting criterion of symbolic objects' set. For this criterion, the values taken by the explanatory variables have to be ordered. We considered different possible orders of interval and histogram variables. At the end we show an example to illustrate this approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Diday E. (2002), An Introduction to Symbolic Data Analysis and the SODAS Software, "The Electronic Journal of Symbolic Data Analysis".
  2. Friedman J. H., A Recursive Partitioning Decision Rule for Non Parametric Classification, "IEEE Transactions on Computers" C-26, s. 404-408.
  3. Gatnar E. (1998), Symboliczne metody klasyfikacji danych, PWN, Warszawa, s. 163-176.
  4. Mballo C., Diday E. (2005), Decision Trees on Interval Valued Variables, "The Electronic Journal of Symbolic Data Analysis" t. 3, nr 1, czerwiec.
  5. Mballo C., Diday E. (2004), Kolmogorov-Smimov for Decision Tree on Interval and Histogram Variables, [w:] D. Banks, L. House, F.R. McMorris, P. Arabie, W. Gaul (red.), Classification, Clustering and Data Mining Applications, Springer, Chicago.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu