BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malina Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ocena stopnia zróżnicowania warunków pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Assessment of Work Conditions Differentation in Poland in Comparison with European Union Countries
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 210-218, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Warunki pracy, Zatrudnienie
Working condition, Employment
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Podstawowym celem pracy jest zbadanie i ocena stanu warunków i bezpieczeństwa pracy w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. Ocena warunków pracy oraz śledzenie zmian w zakresie bezpieczeństwa pracy dają podstawy do podejmowania działań i prowadzenia odpowiedniej polityki w dziedzinie poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy zgodnej z wymogami i standardami Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The paper presents results concerning work conditions in Poland and EU countries. The work conditions researches include such issues as: work time, work organization and safety, work salary, work disability and social benefits concerning accidents at work and occupational diseases. Based on the researches the Author discussed of work conditions differentiation and compared work safety status in Poland and EU countries regarding adjustment accommodation to European Union standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Annual Review of Working Conditions in the EU: 2005-2006, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (www.eurofound.eu.int).
  2. EU Labour Force Survey: Population and Social Conditions, "Statistics in Focus" 2005 nr 9.
  3. EU Labour Force Survey: Population and Social Conditions, "Statistics in Focus" 2006 nr 6.
  4. Gasińska M. (1997), Warunki pracy w Polsce w okresie przemian, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 6.
  5. Głąbicka K. (2005), Rynek pracy w jednoczącej się Europie, Wyd. WSP TWP, Warszawa.
  6. Kryńska E. (red.) (2004), Polski rynek pracy. Niedopasowania strukturalne, IPiSS, Warszawa.
  7. Rzepecki J. (1999), Ekonomiczne stymulatory poprawy warunków pracy w Polsce, "Polityka Społeczna. Miesięcznik Poświęcony Pracy i Sprawom Socjalnym" nr 8.
  8. Świątkowski A. (2004), Podstawy prawne wykonywanej pracy w dotychczasowej działalności MOP, "Polityka Społeczna. Miesięcznik Poświęcony Pracy i Sprawom Socjalnym" nr 4.
  9. Warunki pracy w 2000 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2001.
  10. Wyka T. (2001), Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników w działalności normotwórczej MOP, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" nr 12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu