BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gazińska Mirosława (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Nadumieralność mężczyzn w Polsce - analiza taksonomiczna
Excess Male Mortality in Poland - Taxonomic Analysis
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 219-227, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Umieralność, Statystyka umieralności, Mężczyzna, Analiza taksonomiczna
Mortality, Mortality statistics, Men, Taxonomic analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule osiągnięto dwa cele. Po pierwsze przeprowadzono analizę nadumieralności mężczyzn w Polsce ogółem oraz w pięcioletnich grupach wieku z uwzględnieniem miejsca zamieszkania (wieś-miasto) w latach 1999-2004 oraz nadumieralności mężczyzn w sześciu regionach kraju (centralnym, północnym, południowym, północno-zachodnim, południowo-zachodnim i wschodnim) w pięcioletnich grupach wieku w 2004 r. Po wtóre podjęto próbę wyznaczenia taksonomicznego miernika podobieństwa (kształtu i poziomu) analizowanych cząstkowych współczynników nadumieralności mężczyzn. (fragment tekstu)

In article presents some information about excess male mortality in Poland. Excess male mortality is a surplus of the intensity of males' death over the females' death and it is natural occurrence. The author has shown the similarity of general and partial excess male mortality ratio by means of distance measures (City-block, Euclidean, and Chebychev distance) in two spatial schemes:
- in years 1999-2004 according to place of residence (urban-rural) general and age groups,
- in 2004 year according to regions of Poland general and age groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gazińska M., Dmytrów K. (2000a), Zastosowanie prostych metod taksonomicznych w analizie nadumieralności mężczyzn w Polsce, [w:] Zastosowania metod ilościowych, AE, Wrocław, s. 50-70.
  2. Gazińska M., Dmytrów K. (2000b), Statystyczna analiza nadumieralności ludności wiejskiej w Polsce, "Przegląd Statystyczny" nr 1-2, s. 187-197.
  3. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W. (2004), Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, AE, Poznań.
  4. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa.
  5. Trwanie życia w 2004 r. (2005), GUS, Warszawa.
  6. Walesiak M. (2002), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław.
  7. Zeliaś A., Pawełek B. (2003), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria. Przykłady. Zadania, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu