BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Aleksandra (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Witkowski Marek (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Próba zastosowania funkcji dyskryminacyjnej do analizy lokalnego rynku pracy
The Use of Discriminating Function for Analysis of the Local Labour Market
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 228-235, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Lokalny rynek pracy, Analiza rynku pracy, Analiza dyskryminacyjna
Local labour market, Labour market analysis, Discriminant analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy podejmujemy próbę zastosowania do oceny lokalnego rynku pracy funkcji dyskryminacyjnej, należącej, jak wiadomo, do metod wielowymiarowej analizy statystycznej. Sądzimy bowiem, iż metoda ta będzie wysoce użyteczna do opisu takiego typu zjawiska. W związku z tym w pracy stawiamy następujące tezy:
1. Funkcja dyskryminacyjna pozwala w jednoznaczny sposób na dokonanie oceny stanu lokalnego rynku pracy na poziomie powiatów.
2. Funkcja dyskryminacyjna daje możliwość przeprowadzenia rankingu powiatów według stanu rynku pracy, jakkolwiek nie jest to ranking "klasyczny", czyli przeprowadzony zgodnie z zasadami porządkowania liniowego.
3. Funkcja dyskryminacyjna stwarza przesłanki przewidywania stanu rynku pracy na poziomie lokalnym w wymiarze krótkookresowym.
4. Funkcja dyskryminacyjna umożliwia dyskryminację badanego zbioru obiektów, a następnie może być wykorzystana do oceny stanu rynku pracy na poziomie powiatów w przyszłości i pozwolić na zaliczenie ich do grupy chorej lub zdrowej. (fragment tekstu)

From statistical point of view, the labour market is very complex. Therefore, it should be featured by many diagnostic variables. That is why in the analysis below, a discriminating function was used to estimate the local/district labour market. All the data needed for this empirical research, which involved years 2002-2004, was obtained by using publications issued by Statistical Office in Poznań. By taking all the results into consideration, it can be said, that the experiment was successful and essentially valid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziechciarz J. (2003), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, AE, Wrocław.
  2. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W. (2004), Prognozowanie i symulacje, AE, Poznań.
  3. Malina A., Zeliaś A. (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia, [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Taksonomia 4, AE, Wrocław.
  4. Tarczyński W. (1998), O jeszcze jednym sposobie oceny fundamentalnej spółki na GPW w Warszawie, [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Taksonomia 5, AE, Wrocław.
  5. Witkowska A., Witkowski M. (2006), Zastosowanie funkcji dyskryminacyjnej do badania kondycji finansowej banków, [w:] Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Taksonomia 13, AE, Wrocław.
  6. Witkowski M., Klimanek T. (2006), Prognozowanie gospodarcze i symulacje w przykładach i zadaniach, AE, Poznań.
  7. Województwo wielkopolskie, podregiony, powiaty, gminy (2003), Wydawnictwo Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Poznań.
  8. Województwo wielkopolskie, podregiony, powiaty, gminy (2004), Wydawnictwo Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Poznań.
  9. Województwo wielkopolskie, podregiony, powiaty, gminy (2005), Wydawnictwo Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu