BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawełek Barbara (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kilka uwag dotyczących wzmacniania skali pomiaru przy obliczaniu odległości
Some Remarks about Strengthen of Scale of Measurement at Calculation of Distance
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 236-244, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Miara odległości, Pomiary
Distance measures, Measurement
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie niektórych konsekwencji wzmacniania skali pomiaru. Problem ten pojawia się m.in. przy stosowaniu do pomiarów wykonanych na skali przedziałowej miar odległości przeznaczonych dla danych mierzonych na skali ilorazowej. (fragment tekstu)

In comparative analysis into complex economic phenomena to assessment of similarity of objects uses itself for example measures of distance. In the paper were presented some consequences of strengthen of interval scale. This problem appears among others at applying to measurements on interval scale the modified distance measures for measured data on quotient scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Pawełek В. (2006a), Wpływ normalizacji zmiennych na miary odległości dla pomiarów na mocnych skalach, referat na XXVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki AE w Krakowie nt. "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych", Zakopane, 18-21 kwietnia.
  2. Pawełek B. (2006b), Wpływ normalizacji zmiennych na porządkowanie liniowe obiektów z wykorzystaniem wielowymiarowej odległości, "Przegląd Statystyczny" z. 2.
  3. Steczkowski J., Zeliaś A. (1997), Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, AE, Kraków.
  4. Walenta K. (1971), Podstawowe pojęcia teorii pomiaru [w:] J. Kozielski (red.), Problemy socjologii matematycznej, PWN, Warszawa.
  5. Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.
  6. Walesiak M. (1990), Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru, "Przegląd Statystyczny" z. 1-2.
  7. Walesiak M. (2006), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, wydanie drugie rozszerzone, AE, Wrocław.
  8. Zeliaś A. (red.) (1991), Ekonometria przestrzenna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu