BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sempiak Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Nowe zarządzanie publiczne - kierunki zmian w funkcjonowaniu sektora publicznego
New Public Administration - Directions of Changes in the Functioning of the Public Sector
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 41 (2), s. 143-155, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny : organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Słowa kluczowe
Zarządzanie publiczne, Nowe zarządzanie publiczne, Sektor publiczny
Public governance, New public management, Public sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji przedstawiono genezę, historię "Nowego Zarządzania Publicznego", jako koncepcji, która wprowadza podejście menedżerskie do zarządzania publicznego. W artykule podęto próbę usystematyzowania definicji NPM, jego charakterystyk, jak również przedstawiono krytyczną ocenę niektórych założeń tej koncepcji oraz stosowanych instrumentów na podstawie wybranych pozycji literaturowych. Zaprezentowano również propozycje rozwiązań, które mogłyby okazać się skuteczne w usprawnianiu funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The publication presents the genesis, the history of New Public Administration (NPA) as a concept that introduces a managerial approach to public management. The paper attempts to systematize the definition of NPA, its characteristics, as well as a critical assessment of some of the assumptions of this concept and of the instruments used on the basis of selected subject publications. There are also proposals for solutions that could prove effective in improving the functioning of the public administration in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bugdol M., Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej - teoria i praktyka, Wyd. Diffin, Warszawa 2011.
 2. Catlaw T., Chapman J., A Comment on Stephen Page's, What's New about New Public Management, Public Administration Review, 2007.
 3. Fábián A., New Public Management and what comes after, Current Issues of Business & Low, 2010.
 4. Hughes O., Public Management and Administration. An Introduction, Macmillan Press, London 1994.
 5. Izdebski H., New Public Management i Public Governance, jako podstawowe kierunki nauki administracji publicznej/zarządzania publicznego, [w:] A. Bosiacki, H. Izdebski i inni (red.) Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Wyd. Liber, Warszawa 2010.
 6. Kettl D., The Global Public Management Revolution, DC: Brooking Institution 2000.
 7. Kickert W., Public Governance in the Netherland: An Alternative to Anglo- American "Managerialism", Public Administration 1997.
 8. Krynicka H., Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management), Studia Lubuskie PWSZ w Sulechowie nr 2, Sulechów 2006.
 9. Marchewka-Bartkowiak K., Nowe Zarządzanie Publiczne, Infos, Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze, nr 18/2014, Wyd. Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych.
 10. Musialik R, Nowe Zarządzanie Publiczne i jego krytyka [w:] J. Wołejszo, A. Letkiewicz (red.) Public Management 2011: funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, tom 1, Szczytno 2011.
 11. Ochnio M., Nowe zarządzanie publiczne, podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce, Stowarzyszenie Instytut Zmian, Working Pa-per nr 1/2012.
 12. Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011
 13. Pollit C., Bouckaert G., Public Management Reform: A comparative Analyses, Oxford University Press 2000
 14. Pratt D., NPM, Globalization and Public Administration Reform, [w:] J. Dator, D. Pratt, Y. Seo (red.), Fairness, Globalization and Political Institution: East Assia and Beyond, Honolulu 2006.
 15. Schubert T, Empirical observations on New Public Management to increase efficiency in public research - Boone or bane?, Research Policy 2009 (8).
 16. Zalewski A., Teoria i praktyka nowego zarządzania publicznego, [w:] M. Ostaszewski, M. Zaleska (red.) W stronę teorii i praktyki finansów, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006.
 17. Zawicki M., Deficyty współzarządzania publicznego w Unii Europejskiej, [w:] A. Bosiacki, H. Izdebski i inni (red.) Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Wyd. Liber, Warszawa 2010.
 18. Zawicki M., Instrumenty Nowego Zarządzania Publicznego, Zeszyty Naukowe nr 759, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2007.
 19. Zawicki M., New Public Management i Public Governance - zarys koncepcji zarządzania publicznego, [w:] J. Hausner i M. Kukiełka (red.) Studia z zakresu zarządzania publicznego tom II, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 20. Van Helden J. G.,, Is Financial Stres san Incentive for the Adoption of Businesslike Planning and Control in Local Government? A Comparative Study of Eight Dutch Municipalities, Financial Accountability & Management, 16(1), United Kingdom 2000.
 21. Encyklopedia PWN, [http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/zarzadzanie;400046 4.html], (dostęp 20.03.2017).
 22. Ochnio M., Nowe Zarządzanie Publiczne (New Public Manegement) - podstawowe cechy modelu. Jego zastosowanie w Polsce, [http://www.academia.edu /2130326/Nowe_Zarz%C4%85dzanie_Publiczne_New_Public_Management_p odstawowe_cechy_modelu_._Jego_zastosowanie_w_Polsce], (dostęp 21.03. 2017).
 23. Supernat J., Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, [http://www.supenat.pl/artykuly/administracja_publiczna_w_swie tle_koncepcji_new_public_management.html], (dostęp 21.03.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3878
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu