BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taurogińska-Stich Agnieszka (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie kompetencji menedżersko-przywódczych w trakcie ćwiczenia "KRYZYS-15" i "KRYZYS-16" w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Shaping of Managerial and Leadership Competences, During the Exercise "KRYZYS-15" and "KRYZYS-16" at the Military Academy of Land Forces of the General Tadeusz Kościuszko
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu, 2017, t. 41 (2), s. 157-174, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Samorząd terytorialny : organizacja, funkcjonowanie i kierunki rozwoju
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Przywództwo, Zarządzanie w kryzysie, Wyższe szkoły wojskowe
Managerial competencies, Leadership, Crisis management, Higher military schools
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono przykład kształtowania kompetencji menedżersko- przywódczych niezbędnych w zarządzaniu kryzysowym, realizowanym w grupie studentów cywilnych oraz kandydatów na oficerów WP w WSOWL., podczas praktycznego ćwiczenia dydaktycznego "KRYZS-15" i "RENEGADE/SAREX-16/I" - "KRYZYS-16". Jak dowiedziono w artykule, wykonywanie nieprzypadkowych zadań, charakterystycznych dla przyszłego zawodu, warunkuje osiągnięcie optymalnych efektów kształcenia umożliwiających praktyczne przygotowanie do osiągania sukcesów w dowodzeniu oraz kierowaniu jednostką administracji publicznej w szczególności w warunkach kryzysu. (abstrakt oryginalny)

The article presents an example of shaping managerial and leadership competences necessary in crisis response, implemented in the group of Cadets and civilian students at WSOWL, during the practical training "KRYZS-15" and "RENEGADE / SAREX-16 / I" - "KRYZYS-16" As argued in the article, performing non-accidental tasks specific to a future profession it determines the attainment of optimal learning outcomes enabling practical preparation for achieve success in commanding and directing a public administration unit, especially under conditions of crisis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bacon T. R., Sztuka skutecznego przywództwa, GWP, Sopot 2013.
 2. Badura A., Teoria społecznego uczenia się, PWN, Warszawa 2015.
 3. Bauman T. (red.), Praktyka badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2013.
 4. Corporate Leadership Council, Driving Performance and Retention Through Employee Engagement. [online] Corporate Corporate Executive Board, London 2004.
 5. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 6. Glińska P., Wymagający dowódca, Polska Zbrojna, 2017 r., nr 4 (852) kwiecień.
 7. Harmoszewski Ł., Paradoks elastyczności i podejścia strategicznego do przywództwa organizacyjnego - problem rzeczywisty czy wyobrażony,[w:] B.M. Jasiński, A. Wierzbic (red.) Paradoksy w zarządzaniu, PRESSCOM, Wrocław, 2016.
 8. Kacała J., Michaluk A., Kształtowanie zachowań i postaw przywódczych dowódców i menedżerów, Nauki o zarządzaniu -Management Sciences, 2014, nr 4, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014.
 9. Kacała J., Michaluk A., Zarządzanie karierą żołnierzy zawodowych sił zbrojnych RP - stan aktualny i kierunki doskonalenia, Nauki o zarządzaniu - Management Sciences, 2013, nr 4 (170), Zeszyty Naukowe WSOWL, Wrocław 2013.
 10. Michaluk A. i zespół, Sprawozdanie z projektu badawczo-naukowego, Doskonalenie modelu kształcenia kandydatów na oficerów w zakresie umiejętności dowódczych oraz postaw i zachowań przywódczych, Etap I, Uwarunkowania procesu kształcenia kandydatów na oficerów Sił Zbrojnych RP w zakresie kompetencji przywódczych, 48/WZA/029/DzS, [CD-ROM] WSOWL Wrocław 2015.
 11. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. V. Warszawa 2003.
 12. Olearczyk S., Formy ćwiczeń obronnych w podsystemie niemilitarnym, [w:] Kitler W. (red.), Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP, TWO, Warszawa 2006.
 13. Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Adam Marszałek, Toruń 2013.
 14. Sokołowska J., Psychologia decyzji ryzykownych, SWPS, Warszawa 2005.
 15. Spencer L. M., Competence at work, Wiley, New York, 1993.
 16. Suchy R., Pokoleniowa rewolucja, Polska Zbrojna, 2017 r., nr 4 (852) kwiecień.
 17. Wołejszo J., Podstawy metodyczne ćwiczeń obronnych, [w:] W. Kitler (red.), Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP, TWO, Warszawa 2006.
 18. Wydział Bezpieczeństwa WSOWL, Kierownictwo ćwiczenia, Działanie wojsk w stanie kryzysu "KRYZYS-15", WSOWL, Wrocław 2015.
 19. Wydział Bezpieczeństwa WSOWL, Kierownictwo ćwiczenia, RENEGADE/ SAREX-16/I połączone z ćwiczeniem KRYZYS-16, WSOWL, Wrocław 2016.
 20. [www.wso.wroc.pl] z dnia 10.03.2017.
 21. [http://www.ukie.gov.pl.Strategia UE2020] z dnia 09.03.2017.
 22. [http://anakonda.do.wp.mil.pl/pl/2.html] z dnia 01.10.20-16.
 23. [http://trybun.org.pl/20-16/05/31/anakonda-16] z dnia 01.07.20-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3878
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu