BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lula Paweł (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Czynniki determinujące wyznaczanie odległości pomiędzy drzewami zdefiniowanymi w języku XML
The Determinants of the Distance Between XML Trees
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 297-304, rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Miara odległości, Język XML
Distance measures, XML language
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematyka niniejszego opracowania skupiona jest wokół problemu wyznaczania odległości pomiędzy obiektami opisywanymi za pomocą struktur drzewiastych. Zakres omawianych problemów ograniczony został do tych aspektów, które znajdują swoje zastosowanie przy wyznaczaniu odległości pomiędzy obiektami zdefiniowanymi w postaci zapisów w języku XML. Podstawowymi celami pracy są identyfikacja czynników determinujących odległość pomiędzy drzewami zdefiniowanymi za pomocą języka XML oraz wskazanie ich wpływu na wyznaczaną odległość. W kolejnych punktach pracy zamieszczono charakterystykę struktur drzewiastych oraz zaprezentowano ich rolę w języku XML. Następnie dokonano krótkiego przeglądu znanych z literatury propozycji metod pomiaru odległości pomiędzy drzewami. Dalsze punkty pracy zawierają próbę identyfikacji elementów, których uwzględnienie jest konieczne przy formułowaniu miary odległości dla drzew. Końcowe fragmenty opracowania zawierają wnioski podsumowujące oraz uwagi implementacyjne dotyczące praktycznych aspektów realizacji obliczeń. (fragment tekstu)

The issue of distance calculation between XML trees is the main subject of the; paper. Tree structures and their applications in XML technology were shown in the first part of the study. Some remarks on edit distance between trees and on two new algorithms of XML distance calculation are presented next. Finally the list of factors which determine the distance between trees is proposed and discussed. The analysis shows that the universal method of distance calculation does not exist and it is necessary to formulate the method of tree distance evaluation for each problem independently. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bhavsar V.C., Boley H., Yang L. (2004), A Weighted-Tree Similarity Algorithm for\ Multi-Agent Systems in E-business Environments, http://www.cs.unb.ca/~boley /treesimilarity/BhavsarBoleyYang-CI.pdf, 15.10.2006.
  2. Corley C., Csomai A., Mihalcea R. (2005), Text Semantic Similarity with Applici tions, Department of Computer Science, University of North Texas, http://cerl.iunt.edu/~corley/pub/paper65.ranlp.2005.pdf, 15.10.2006.
  3. Cormen Т.Н., Leiserson C.E., Stein C. (2004), Wprowadzenie do algorytmów Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  4. Long J., Schwartz D.G., Stoecklin S. (2005), An XML Distance Measure, http://www.cs.fsu.edu/~stoeckli/PubIicationsVitae/XMLDistanceMeasure.pdf, 15.10.2006.
  5. Selkow S.M. (1977), The Tree-to-Tree Editing Problem, "Information Processing Letters" vol. 6, nr 6, s. 184-187.
  6. Tai K.-C. (1979), The Tree-to-Tree Correction Problem, ,Д. ACM" vol. 26, nr 3, s. 422-433.
  7. Wagner R., Fisher M. (1974), The String-to-String Correction Problem, ,J. ACN vol. 21, nr 1, s. 168-173.
  8. Zhang K., Shasha D. (1989), Simple Fast Algorithms for the Editing Distance Between Trees and Related Problems, "SIAM Journal on Computing" vol. 18, nr 6, s. 1245-1262.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu