BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewska Wioletta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Czernyszewicz Eugenia (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Poziom i zmienność cen owoców borówki wysokiej (Vaccinium Corymbosum L.) uzyskiwanych przez producenta i na rynku hurtowym w latach 2007-2016
The Level and Price Volatility of Blueberry Fruits (Vaccinium Corymbosum L.) Obtained by Producer and on the Wholesale Market During 2007-2016
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 275-281, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Poziom cen, Zmienność poziomu cen, Owoce, Ceny
Price level, Price level variability, Fruit, Prices
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q11, Q21, L66
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ocena poziomu i zmienności cen owoców borówki wysokiej uzyskiwanych w gospodarstwie (hurtowa sprzedaż na rynek krajowy i eksport) i na rynku hurtowym w latach 2007-2016 w kontekście wyboru kanału dystrybucji. Przeanalizowano poziom, kierunek i nasilenie zmian cen. Z przeprowadzonych badań wynika, że ceny borówki wysokiej na poziomie producenta charakteryzowały się większymi wahaniami z roku na rok niż na rynku hurtowym. Ceny uzyskiwane przez badanego producenta w sprzedaży krajowej miały znacznie niższy poziom niż w eksporcie oraz na rynku hurtowym, średnio w badanym okresie stanowiły jedynie 69% ceny eksportowej i 52% ceny na rynku hurtowym. Niezależnie od miejsca powstania, najwyższą cenę za owoce uzyskiwano we wrześniu, a najniższą w sierpniu, czyli miesiącu największej podaży tych owoców na rynku.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to assess the level and volatility of prices of blueberry obtained in the farm (in wholesale on the domestic market and in export) and on the wholesale market during 2007-2016, due to choice of distribution channel. The level, direction and intensification of price changes were analyzed. The study shows that the prices of blueberry at the producer level were characterized by greater volatility than the wholesale market. Prices obtained by the producers on wholesale on the domestic market were significantly lower than in exports and in the wholesale market, on average in the analyzed period accounted for only 69% of the export price and 52% of the wholesale market price. Regardless of where the price comes from,the highest price for fruits was obtained in September, and the lowest in August, which is the month of the largest supply of fruits on the market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brazelton Cort. 2016. World Blueberry. Acreage&Production 2014, http://dev.manicmoosemedia.com/ SERegional/wp-content/uploads/4.-Cort-Brazelton-World-Blueberry-Acreage-and-Production-2016. pdf, dostęp marzec 2017.
 2. Figiel Szczepan, Mariusz Hamulczuk, Cezary Klimkowski. 2012. Metodyczne aspekty analizy zmienności cen oraz pomiaru ryzyka cenowego na towarowych rynkach rolnych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 3. Hamulczuk Mariusz, Stanisław Stańko. 2011. Prognozowanie cen surowców rolnych - uwarunkowania i metody. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 4. Hamulczuk Mariusz, Stanisław Gądek, Cezary Klimkowski, Stanisław Stańko. 2012. Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 5. Retamales Jorge. B., James. F. Hancock. 2012. Blueberries. Cambridge: CABI.
 6. Retamales Jorge. B., Carlos Mena, German Lobos, Yohana Morales. 2015. "A regression analysis on factors affecting yield of highbush blueberries". Scientia Horticulturae 186: 7-14.
 7. Rynek Owoców i Warzyw. Stan i Perspektywy. 2007, ..., 2016. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 8. Smolarz Kazimierz. 2009. Borówka i żurawina. Zasady racjonalnej produkcji. Warszawa: Hortpress, Sp. z o.o.
 9. Smolarz Kazimierz, Danuta Chlebowska, Danuta Krzewińska, Bohdan Koziński. 2006. Przegląd badań nad oceną odmian borówki wysokiej prowadzonych od 1978 roku w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. [W] Uprawa Borówki i żurawiny. Materiały z Międzynarodowej Konferencji. Skierniewice: ISiK.
 10. Stankiewicz Marek J. 2005. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 11. Wach Dariusz. 2003. "Uprawa borówki wysokiej". Hasło Ogrodnicze 5: 62-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1217
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu