BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Subr Alaa Kamel (University of Baghdad, Baghdad, Iraq; University of Life Sciences in Lublin), Sawa Józef (University of Life Sciences in Lublin, Poland), Parafiniuk Stanisław (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
The Change in Spectrum of Drops in the Exploitation Process of Agricultural Nozzles
Zmiana spektrum kropli w procesie eksploatacji rozpylaczy rolniczych
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 2 (158), s. 101-108, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Badanie jakości, Wyniki badań
Agriculture, Quality research, Research results
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Oprócz generowania szerokiego wachlarza spektrum kropki w chmurze cieczy rozpylacze rolnicze zazwyczaj generują krople w różnych rozmiarach w zależności od ciśnienia i warunków fizycznych rozpylacza. Niniejszy artykuł bada standardowe rozpylacze płasko-strumieniowe w odniesieniu do wpływu ciśnienia roboczego i warunków fizycznych rozpylacza (nowe i zużyte rozpylacze). Rozmiar kropli oraz spektrum kropli wzdłuż osi wzdłużnej wzoru cieczy badano za pomocą urządzenia do dyfrakcji laserowej Sympatec GmbH Laser Diffraction. Obniżenie ciśnienia roboczego z 3 na 2, a następnie do 1 bar spowodowało powstanie większych kropli. Ponadto zastosowanie zużytych rozpylaczy (szczególnie przy niższym ciśnieniu) zmieniło rozmiar kropli, które miały powstać w przypadku nowych rozpylaczy. Rozpylacze płasko-strumieniowe wygenerowały szeroki wachlarz spektrum kropli wewnątrz chmury cieczy. Generalnie, małe krople (mniejsze niż 150 μm) koncentrowały się wewnątrz rozpylanego strumienia podczas, gdy duże krople (250-350 μm) znajdowały się na jego bokach (70 cm od linii środkowej).(abstrakt oryginalny)

Agricultural nozzles usually produce a different drops size depending on the pressure and the physical condition (work life) of the nozzle besides producing a wide range of the drops spectrum in the spray cloud. In this paper the standard flat fan nozzles were investigated regarding the effect of the working pressure and the nozzle physical condition (new and worn nozzles). The size of drops and the spectrum of drops across the long axis of the spray pattern were examined by using Sympatec GmbH Laser Diffraction. Reducing the working pressure from 3 to 2 and then to 1 caused production of larger drops, also using worn nozzles (especially with lower pressure) changed the drops size which is expected to be produced from the new nozzles. The standard flat fan nozzles produced a wide range of the drops spectrum inside the spray cloud, generally small drops (less than 150 µm) concentrated in the middle of the spray pattern while the big drops (250-350µm) were situated on the edge positions (70 cm from the centerline) of the spray pattern.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ASAE S572. (2004). Spray nozzle classification by droplet spectra. American Society of Agricultural Engineers.
 2. ASAE S572.1. (2009). Spray Nozzle Classification by Droplet Spectra. American Society of Agricultural Engineers.
 3. Doble, S.J., Matthews G A, Rutherford I, Southcombe E S E. (1985). A system for classifying hydraulic nozzles and other atomisers into categories of spray quality.Proceedings for British Crop Protection Council Conference.1125-1133.
 4. Duvnjak V., Banaj D., Zimmer R., Guberac V. (1998). Influence of nozzle wear on flow rate and stream droplets size. Die Bodenkultur, 49(3): 189-192.
 5. ISO 10625. (2005). International Standard.Equipment for crop protection - Sprayer nozzles - Colour coding for identification. 2005. 4 p.
 6. Klein R.N., Jeffrey A. Golus and Greg R. Kruger (2011). Evaluation of Soybean (Glycine max) Canopy Penetration with Several Nozzle Types and Pressures, Fungicides - Beneficial and Harmful Aspects, Dr. Nooruddin Thajuddin (Ed.), ISBN: 978-953-307-451-1, InTech, DOI: 10.5772/27609. Available from: http://www.intechopen.com/books/fungicides-beneficial-andharmful-aspects/evaluation-of-soybean-glycine-max-canopy-penetration-with-several-nozzletypes-and-pressures
 7. Miller, P.C.H., Tuck, C.R., Murphy, S., and Ferreira, M. (2008).Measurement of the droplet velocities in sprays produced by different designs of agricultural spray nozzle.Paper ID ILASS08-8-5, 22nd ILASS-Europe, 8-10 September 2008, Como Lake, Italy.
 8. Ozkan H.E., Reichard D.L., Sweeney J.S. (1992). Droplet size distributions across the fan patterns of new and worn nozzles.Transaction of the ASAE, 35(4), 1097-1102.
 9. Schick, R.J. (2006). Spray Technology Reference Guide: Understanding Drop Size Spraying Systems Co.
 10. Subr, A.K., Sawa, J., & Parafiniuk, S. (2015). Practical Deviation in Sustainable Pesticide Application Process. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 7, 241-248. http://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.12.037
 11. Vallet, A. and Tinet, C. (2013). Characteristics of droplets from single and twin jet air induction nozzles: a preliminary investigation. Crop Protection, 48: 63-68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0031
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu