BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielarz Witold (Uniwersytet Warszawski), Parys Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Czynniki warunkujące wykorzystanie handlu elektronicznego w sklepach internetowych z punktu widzenia użytkowników indywidualnych
Determinants of the Use of E-commerce in Online Stores in the Rating of Individual Users
Źródło
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, T. 83, s. 4-15, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Handel mobilny, Sklepy internetowe, Badania ankietowe
e-commerce, m-commerce, Internet shopping, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasadniczym celem artykułu jest identyfikacja czynników pozytywnie i negatywnie wpływających na wykorzystanie możliwości e-handlu. Wnioski zawarte w pracy oparto na badaniu przeprowadzonym metodą ankietową na indywidualnych, aktywnych użytkownikach Internetu. Struktura pracy zawiera przedstawienie problemu na tle literaturowym, założenia metodyczne badania, jego wyniki oraz dyskusję i wnioski. Wnioski z badania mogą służyć jako podstawa do rekomendacji projektowych tworzenia sklepów internetowych. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to identify the factors that have a positive and a negative impact on the use of e-commerce in online shops. The conclusions of the work was based on a study by questionnaire on the individual, active Internet users. The structure of the work includes a presentation of the problem against the background of literature, assumptions of the methodical research, its results with their discussion and final conclusions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajdak A., (red.) Internet w marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003.
 2. Bariery i  potencjał rozwojowy w handlu elektronicznym dobrami fizycznymi i treściami cyfrowymi, źródło: http://iab. org.pl/legislacja/stanowiska/ekspertyza-zwiazku-pracodaw cow-branzy-internetowej-iab-polska-bariery-i-potencjal- rozwojowy-w-handlu-elektronicznym-dobrami-fizycznymi-i-tresciami-cyfrowymi, Dostęp: [2017.02.20].
 3. Bartczak K., Bariery rozwojowe handlu elektronicznego, Exante, Wrocław, (2016 (pozycja dostępna w wersji elektronicznej - wersja pierwotna).
 4. Chmielarz W., Handel elektroniczny nie tylko w gospodarce wirtualnej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, 2001.
 5. Chmielarz W., (red.) Mobilne aspekty technologii informacyjnych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwerstetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 6. Chmielarz W., Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa, 2007.
 7. Chmielarz W., Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa, 2005.
 8. Chmielarz W., Szumski O., Zborowski M., Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa, 2011.
 9. Dziuba D., Wirtualizacja działalności gospodarczej w oparciu o siec Internet. W stronę gospodarki usieciowionej, Katedra Cybernetyki i Badań Operacyjnych, Warszawa, 1998.
 10. Flis R,, Szut J., Mazurek-Kucharska B., Kuciński J., Bariery hamujące rozwój i globalizację e-usług - źródło: https://www.web.gov.pl/g2/big/2009_12/2d4067a840b2c54a9e350bc61a 654e7 4.pdf - Dostęp: [2017.01.25].
 11. Gregor B., Stawiszyński M., E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Łódź, 2002.
 12. Gryncewicz W., Łopaciński K., Technologia informacyjna jako determinanta rozwoju e-usług w sektorze medycznym i rehabilitacyjnym, Informatyka Ekonomiczna Business Informatics 2/2014 (32), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocławl, 2014, s. 78-85.
 13. Grzegorzewska-Mischka E., Brodnicki K. Determinanty rozwoju przedsiębiorstwa skoncentrowanego na e-biznes, [w:] Innowacje w zarządzaniu i  inżynierii produkcji, Konsala R. (red.), Tom II, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2014, s. 794-801.
 14. Klimontowicz M., Determinanty rozwoju płatności mobilnych w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 3/2013 (47), Lublin, 2013, s. 259-269.
 15. Niedźwiedziński M., Globalny Handel Elektroniczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.
 16. Olszak C. (red.), Technologie internetowe w biznesie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2004.
 17. Olszak C., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 18. Parys T., Bariery zastosowania technologii mobilnych oraz ich ważność w ocenie użytkowników indywidualnych, [w:] Królikowska B., Łatuszyńska M., (red.), Metody w badaniach naukowych. Wybrane problemy i zastosowania, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Warszawa, 2016, s. 13-25.
 19. Parys T., Identyfikacja barier zastosowania technologii mobilnych z perspektywy użytkowników indywidualnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 281/2016, Wydawnictwo Uniersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, s. 142-154.
 20. Parys T., Ograniczenia wykorzystania zjawiska mobilności dla użytkownika, [w:] Chmielarz W. (red.) Mobilne aspekty technologii informacyjnych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 133 - 141.
 21. Parys T., Technologie mobilne - bariery zastosowań w ocenie użytkowników indywidualnych - wyniki badań 2016, - Studia Informatica Pomerania, 3/2016 (41), Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2016, s. 17-27.
 22. Pastuszak Z., Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa, 2007.
 23. Pikoń K., ABC Internetu. Wydanie IV, Helion, Gliwice, 2003.
 24. Sass - Staniszewska P., Binert K., E-commerce w Polsce 2016 Gemius, źródło: https://ecommercepolska.pl/files/9414/671/9485/E- commerce_w_polsce_2016.pdf Dostęp: [2017.01.31].
 25. Szopiński T., Czynniki determinujące korzystanie z handlu elektronicznego przez konsumentów, Handel wewnętrzny 6/2013 (347), Warszawa, 2013, s. 32-42.
 26. Wielki J., Modele wpływu przestrzeni elektronicznej na organizacje gospodarcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2012.
 27. Ziemba E., Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych Wydawnictwo AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-4543
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu