BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydzak Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola biegłego rewidenta w wykrywaniu istotnych zniekształceń sprawozdania finansowego będących konsekwencją oszustwa
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, 2016, s. 9-19, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Przedsiębiorczość, Przestępstwa gospodarcze, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Biegli rewidenci, Rachunkowość śledcza
Accounting, Entrepreneurship, Economic crimes, Fraud in the financial statements, Authorized auditors, Investigative accounting
Abstrakt
Spektakularne nadużycia (oszustwa) osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych, jakich dopuścili się, szczególnie na początku XXI w., wobec uczestników rynku finansowego, kontrahentów czy wierzycieli wzmocniły oczekiwania użytkowników sprawozdań finansowych wobec systemu, mającego na celu zapewnienie ich wiarygodności, w tym wobec biegłych rewidentów. Niniejsze opracowanie wpisuje się w nurt dyskusji, a jego celem jest przybliżenie roli biegłego rewidenta w wykrywaniu istotnych w wyniku oszustwa. Przybliża także audyt śledczy jako zbiór procedur nakierowanych na identyfikację ryzyka i zdarzeń zniekształcenia sprawozdania finansowego poprzez działania niezgodne z prawem. Przyjęto w opracowaniu, że biegły rewident, pomimo pewnych ograniczeń, odgrywa istotną rolę w procesie wykrywania istotnych zniekształceń sprawozdania finansowego, będących konsekwencją oszustwa. Jako metodę badawczą zastosowano krytyczny przegląd literatury z dziedziny rachunkowości, w tym w szczególności wyników badań empirycznych prowadzonych w obszarze rewizji finansowej oraz wykrywania nadużyć gospodarczych, opublikowanych na łamach renomowanych czasopism naukowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Hulicka M. (2008), Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  2. Kutera M. (2008), Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa.
  3. Owojori A. A., Asaolu T.O. (2009), The Role of forensic Accounting in solving the vexed problem of corporate world, "European Journal of Scientific Research", Vol. 29, No. 2.
  4. Pfaff J. (2007), Wpływ rewizji na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  5. Piaszczyk A. (2009), Audyt śledczy, Europejskie Centrum Ekonomiczne "Prestiż", Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu