BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudłak Robert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kisiała Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Środowiskowe aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu - ujęcie instytucjonalne
Environmental Aspects of Social Business Responsibility - Institututional Approach
Źródło
Ekonomista, 2017, nr 3, s. 243-263, tab., bibliogr. 88 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Instytucje, Środowisko przyrodnicze, Analiza ekonometryczna
Corporate Social Responsibility (CSR), Institutions, Natural environment, Econometric analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M14
streszcz., summ., rez., Przedstawione wyniki badań są następstwem uczestnictwa głównego autora - dr. Roberta Kudłaka - w projekcie "IMPACT - Impact Measurement and Performance Analysis of CSR" finansowanego w ramach 7. Programu Ramowego UE (numer grantu: 244618).
Abstrakt
Dotychczasowe badania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) skupiały się przede wszystkim na próbie wyjaśnienia wpływu CSR na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz dyskusji etycznych podstaw ich działalności. Natomiast społeczne i środowiskowe efekty dobrowolnych działań przedsiębiorstw pozostają niemal nierozpoznane. W konsekwencji krytycy CSR twierdzą, że termin ten ma charakter symboliczny i jest przejawem "zorganizowanej hipokryzji" ze strony przedsiębiorstw. Celem artykułu jest próba weryfikacji wpływu CSR na poziom emisji zanieczyszczeń. Podstawą teoretyczną analizy jest ujęcie instytucjonalne, w którym CSR jest traktowane jako jedna z instytucjonalnych determinant poziomu zanieczyszczeń emitowanych przez przedsiębiorstwa, obok takich uwarunkowań jak krajowe regulacje środowiskowe, podatki środowiskowe i zbywalne pozwolenia na emisję. Analiza ekonometryczna opiera się na danych Eurostatu dla 29 państw Europy oraz własnym badaniu ankietowym wśród ekspertów. Badanie to wykazało, że CSR, obok krajowych norm środowiskowych oraz subsydiów środowiskowych, ma istotny wpływ na poziom emisji zanieczyszczeń w badanych sektorach. Uzyskane wyniki sugerują, że dobrowolne, społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw mogą być źródłem pozytywnych efektów społecznych i środowiskowych. (abstrakt oryginalny)

The existing literature concerning Corporate Social Responsibility (CSR) has been predominantly focused on the relationship between CSR and corporate economic performance as well as on the ethical foundations of corporate behavior. The societal and environmental effects of corporate voluntary activism remain largely ambiguous and unknown. As a consequence, the critics of CSR argue that it is of a symbolic and ritual character, and brings very little, if any, positive effects for society. This paper attempts to verify the influence of CSR on the level of CSR emissions. The analysis follows an institutional approach, where CSR is treated as one of the institutional determinants of corporate environmental performance, apart from national environmental regulations, environmental taxes and subsidies, and tradable permits. The econometric analysis has been conducted with the use of Eurostat data from 29 European countries. The study findings show that CSR, next to the national environmental regulations and subsidies, has a significant impact on the level of CO2 emissions in the selected sectors. The findings suggest that voluntary actions taken by enterprises, motivated by CSR, can be a significant source of positive social and environmental effects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Simon J., Robinson J.A., The Colonial Orìgins of Comparative Development: An Empirical Investigation, "American Economic Review" 2001, nr 91(5).
 2. Aguilera R.V., Rupp D.E., Williams C.A., Ganapathi J., Putting the S Back in Corporate Social Responsibility: A Multilevel Theory of Social Change in Organizations, "Academy of Management Review" 2007, nr 32(3).
 3. Alberini A., Segerson K., Assessing Voluntary Programs to Improve Environmental Quality, "Environmental and Resource Economics" 2002, nr 22(1-2).
 4. Albinger H.S., Freeman S.J., Corporate Social Performance and Attractiveness as an Employer to Different lob Seeking Populations, "Journal Business Ethics" 2000, nr 28.
 5. Backhaus K.B., Stone B.A., Heiner K., Exploring the Relationship between Corporate Social Performance and Employer Attractiveness, "Business & Society" 2002, nr 41(3).
 6. Barnett M.L., King A.A., Good Fences Make Good Neighbors: A Longitudinal Analysis of an Industry Self-regulatory Institution, "Academy of Management Journal" 2008, nr 51(6).
 7. Barrientos S., Smith S., Do Workers Benefit from Ethical Trade? Assessing Codes of Labour Practice in Global Production Systems, "Third World Quarterly" 2007, nr 28(4).
 8. Barney J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, nr 17(1).
 9. Bartley T., Institutional Emergence in an Era of Globalization: The Rise of Transnational Private Regulation of Labor and Environmental Conditions, "American Journal of Sociology" 2007, nr 113(2).
 10. Becchetti L., Ciciretti R., Hasan I., Kobeissi N., Corporate Social Responsibility and Shareholder's Value, "Journal of Business Research" 2012, nr 65(11).
 11. Beck U., What Is Globalization?, Polity Press, Cambridge, UK 2000.
 12. Bondy K., Moon J., Matten D.,An Institution of Corporate Social Responsibility (CSR) in Multi-national Corporations (MNCs): Form and Implications, "Journal of Business Ethics" 2012, nr 111.
 13. Boulouta I., Pitelis C.N., Who Needs CSR? The Impact of Corporate Social Responsibility on National Competitiveness, "Journal of Business Ethics" 2014, nr 119(3).
 14. Campbell L., Why Would Corporations Behave in Socially Responsible Ways? An Institutional Theory of Corporate Social Responsibility, "Academy of Management Review" 2007, nr 32(3).
 15. Chappie W, Moon J., Corporate Social Responsibility in Asia. A Seven-country Study of CSR Web Site Reporting, "Business and Society" 2005, nr 44(4).
 16. Chmielewski P., Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
 17. Crouch C, Privatized Keynesianism: An Unacknowledged Policy Regime, "British Journal of Politics and International Relations" 2009, nr 11(3).
 18. Devinney T., Is the Socially Responsible Corporation a Myth? The Good, the Bad, and the Ugly of Corporate Social Responsibility, "Academy of Management Perspectives" 2009, nr 23(2).
 19. Edmonds E.V., Pavcnik N., International Trade and Child Labor: Cross-country Evidence, "Journal of International Economics" 2006, nr 68(1).
 20. Egels-Zandén N., Merk J., Private Regulation and Trade Union Rights: Why Codes of Conduct Have Limited Impact on Trade Union Rights, "Journal of Business Ethics" 2014, nr 123(3).
 21. Eskeland G.S., Harrison A.E., Moving to Greener Pastures? Multinationals and the Pollution Haven Hypothesis, "Journal of Development Economics" 2003, nr 70(1).
 22. Fieseler Ch., On the Corporate Social Responsibility Perceptions of Equity Analysts, "Business Ethics: A European Review" 2011, nr 20(2).
 23. Garcia-Castro R., Ariño M., Canela M., Does Social Performance Really Lead to Financial Performance? Accounting for Endogeneity, "Journal of Business Ethics" 2010, nr 92.
 24. Geels EW., From Sectoral Systems of Innovation to Socio-technical Systems: Insights about Dynamics and Change from Sociology and Institutional Theory, "Research Policy" 2004, nr 33(6).
 25. Glaeser E.L., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Do Institutions Cause Growth?, "Journal of Economic Growth" 2004, nr 9(3).
 26. Gond J.P., Kang N., Moon J., The Government of Self-regulation: In the Comparative Dynamics of Corporate Social Responsibility, "Economy and Society" 2011, nr 40(4).
 27. Gunningham N., Rees J., Industry Self-regulation: an Institutional Perspective, "Law & Policy" 1997, nr 19(4).
 28. Hall P.A., Soskice D., Varieties of Capitalism and Institutional Complementarities, w: Institutional Conflicts and Complementarities, red. R.J. Franzese, P. Mooslechner, M. Schürz, Springer, New York 2003.
 29. Hall R.E., Jones C.I., Why do Some Countries Produce so Much More Output per Worker Than Others?, "Quarterly Journal of Economics" 1999, nr 114(1).
 30. Helms W.S., Oliver C., Webb K., Antecedents of Settlement on a New Institutional Practice: Negotiation of the ISO 26000 Standard on Social Responsibility, "Academy of Management Journal" 2012, nr 55(5).
 31. Hoffman A.J., From Heresy to Dogma: An Institutional History of Corporate Environmen-talism, Stanford University Press, Stanford, California 2001.
 32. Husted B., Allen D.B., Corporate Social Responsibility in the Multinational Enterprise: Strategic and Institutional Approaches, "Journal of International Business Studies" 2006, nr 37(6).
 33. Ingram P., Clay K., The Choice-within-constraints New Institutionalism and Implications for Sociology, "Annual Review of Sociology" 2000, nr 26.
 34. Ioannou I., Serafeim G., What Drives Corporate Social Performance Quest: The Role of Nation-level Institutions, "Journal of International Business Studies" 2012, nr 43(9).
 35. Jarzabkowski P., Shaping Strategy as a Structuration Process, "Academy of Management Journal" 2008, nr51(4).
 36. Joyner B.E., Payne D., Evolution and Implementation: A Study of Values, Business Ethics and Corporate Social Responsibility, "Journal of Business Ethics" 2002, nr 41(4).
 37. Kauffman D., Kraay A., Mastruzzi M., Governance Matters VIII. Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2008, The World Bank, Policy Research Working Paper 4978, Washington, D.C. 2009.
 38. Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M., Governance Matters IV: Governance Indicators for 1996-2004, The World Bank, Policy Research Working Paper No. 3630, Washington, D.C. 2005.
 39. Kempf A., Osthoff P., The Effect of Socially Responsible Investing on Financial Performance, "European Financial Management" 2007, nr 13.
 40. King A.A., Lenox M.J., Industry Self regulation Without Sanctions: The Chemical Industry's Responsible Care Program, "Academy of Management Journal" 2000, nr 43(4).
 41. Knack S., Keefer P., Institutions and Economic Performance: Cross-country Tests Using Alternatives Measures, "Economics and Politics" 1995, nr 7(3).
 42. Kogut B., Globalization and Context, Keynote Address at the First Conference on Emerging Research Frontiers in International Business, Duke University, Durham 2003.
 43. Kostova T, Roth K., Dacin M.T., Institutional Theory in the Study of Multinational Corporations: A Critique and New Directions, "Academy of Management Review" 2008, nr 33(4).
 44. Leach M., Mearns R., Scoones I., Environmental Entitlements: Dynamics and Institutions in Community-based Natural Resource Management, "World Development" 1999, nr 27(2).
 45. Leviathans: Multinational Corporations and the New Global History, red. A.D. Chandler Jr., B. Mazlish, Cambridge University Press, Cambridge, UK 2005.
 46. Lim A., Tsutsui K., Globalization and Commitment in Corporate Social Responsibility Cross-national Analyses of Institutional and Political-economy Effects, "American Sociological Review" 2012, nr 77(1).
 47. Lo S.F., Sheu H.J., Is Corporate Sustainability a Value-increasing Strategy for Business?, "Corporate Governance" 2007, nr 15(2).
 48. Locke R.M., Rissing B.A., Pal T, Complements or Substitutes? Private Codes, State Regulation and the Enforcement of Labour Standards in Global Supply Chains, "British Journal of Industrial Relations" 2013, nr 51(3).
 49. Mani M., Wheeler D., In Search of Pollution Havens? Dirty Industry in the World Economy, 1960 to 1995, "Journal of Environment & Development" 1998, nr 7(3).
 50. Margolis J.D., Walsh J.P., Misery Loves Companies: Rethinking Social Initiatives by Business, "Administrative Science Quarterly" 2003, nr 48.
 51. Matten D., Crane A., Corporate Citizenship: Towards an Extended Theoretical Conceptualization, "Academy of Management Review" 2005, nr 30.
 52. Matten D., Moon J., Corporate Social Responsibility Education in Europe, "Journal of Business Ethics" 2004, nr 54(4).
 53. Matten D., Moon J., "Implicit" and 'Explicit" CSR: A Conceptual Framework for a Comparative Understanding of Corporate Social Responsibility, "Academy of Management Review" 2008, nr 33(2).
 54. Meyer J.W., Rowan B., Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony, "American Journal of Sociology" 1977, nr 83(2).
 55. Neilson J., Global Private Regulation and Value-chain Restructuring in Indonesian Smallholder Coffee Systems, "World Development" 2008, nr 36(9).
 56. Neumayer E., De Soysa I., Trade Openness, Foreign Direct Investment and Child Labor, "World Development" 2005, nr 33(1).
 57. Nielsen M.E., The Politics of Corporate Responsibility and Child Labour in the Bangladeshi Garment Industry, "International Affairs" 2005, nr 81(3).
 58. North D.C, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York 1990.
 59. North D.C, Structure and Change in Economic History, Norton, New York 1981.
 60. Orlitzky M., Moon J., Corporate Social Responsibility Education in Europe: Trends and Comparisons, Toward Assessing Business Ethics Education, Information Age Publishing, Charlotte 2010.
 61. Orlitzky M., Schmidt E, Rymes S., Corporate Social and Financial Performance: A Metaanalysis, "Organization Studies" 2003, nr 24.
 62. Ostrom E., Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge, U.K. 1990.
 63. Ouchi W.G., Markets, Bureaucracies, and Clans, "Administrative Science Quarterly" 1980, nr 25(1).
 64. Pearson C.S., Multinational Corporations, Environment, and the Third World: Business Matters, World Resources Institute, Washington D.C. 1987.
 65. Peng M.W., Sun S.L., Pinkham B., Chen H., The Institution-Based View as a Third Leg for a Strategy Tripod, "Academy of Management Perspectives" 2009, nr 23(3).
 66. Peng M.W., Towards an Institution-based View of Business Strategy, "Asia Pacific Journal of Management" 2002, nr 19(2/3).
 67. Porter M., Corporate Strategy, New York 1980.
 68. Prakash A., Responsible Care: An Assessment, "Business & Society" 2000, nr 39(2).
 69. Richards M., Common Property Resource Institutions and Forest Management in Latin America, "Development and Change" 1997, nr 28(1).
 70. Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F., Institutions Rule: the Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development, "Journal of Economic Growth" 2004, nr 9(2).
 71. Scherer A.G., Palazzo G., The New Political Role of Business in a Globalized World: A Review of a New Perspective on CSR and its Implications for the Firm, Governance, and Democracy, "Journal of Management Studies" 2011, nr 48(4).
 72. Scherer A.G., Palazzo G., Toward a Political Conception of Corporate Responsibility: Business and Society Seen from a Habermasian Perspective, "Academy of Management Review" 2007, nr 32(4).
 73. Scott W.R., Institutions and Organizations, Thousand Oaks, CA: Sage, 1995.
 74. Sparkes R., Socially Responsible Investment, w: Handbook of Finance, John Wiley & Sons, Inc., New York 2008.
 75. Sterner T, Policy Instruments for Environmental and Natural Resource Management, Resources for the Future, Washington D.C. 2003.
 76. Steurer R., Martinuzzi A., Margula S., Public Policies on CSR in Europe: Themes, Instruments, and Regional Differences, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" 2012, nr 19.
 77. Stites J.P., Michael J.H., Organizational Commitment in Manufacturing Employees: Relationships with Corporate Social Performance, "Business & Society" 2011, nr 50(1).
 78. Surroca J., Tribó J.A., Zahra S.A., Stakeholder Pressure on MNEs and the Transfer of Socially Irresponsible Practices to Subsidiaries, "Academy of Management Journal" 2013, nr 56(2).
 79. The New Institutionalism in Organizational Analysis, University of Chicago Press, red. WW. Powell, P.J. DiMaggio, Chicago 2012.
 80. Tolbert P.S., Zucker L.G., Institutional Sources of Change in the Formal Structure of Organizations: The Diffusion of Civil Service Reform, 1880-1935, "Administrative Science Quarterly" 1983, nr 28(1).
 81. van Beurden P., Gossling T, The Worth of Values - A Literature Review on the Relation Between Corporate Social and Financial Performance, "Journal of Business Ethics" 2008, nr 82.
 82. Vogel D., The Private Regulation of Global Corporate Conduct: Achievements and Limitations, "Business & Society" 2010, nr 49(1).
 83. Voigt S., How (Not) to Measure Institutions, "Journal of Institutional Economics" 2012, nr9(l).
 84. Walls J.W, Berrone P., Phan P., Corporate Governance and Environmental Performance: Is There Really a Link?, "Strategie Management Journal" 2012, nr 33(8).
 85. Watts M.J., Righteous Oil? Human Rights, the Oil Complex, and Corporate Social Responsibility, "Annual Review of Environment and Resources" 2005, nr 30.
 86. Welford R., Globalization, Corporate Social Responsibility and Human Rights, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" 2002, nr 9(1).
 87. Whitley R., Divergent Capitalisms: The Social Structuring and Change of Business Systems, Oxford University Press, Oxford 1999.
 88. Williamson O.E., Markets and Hierarchies: Antitrust Analysis and Implications, The Free Press, New York 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu