BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orłowski Przemysław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Zastosowanie sterowania feedback-feedforward i predyktora Smitha do optymalizacji przepływu towarów w magazynie ze zmiennym w czasie opóźnieniem
Application of Feedback-feedforward Control with Smith Predictor for Inventory Goods Flow Optimization with Timevarying Delay
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 357-367, rys., bibliogr. 20 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Zarządzanie zapasami, Optymalizacja, Automatyczne systemy magazynowe
Inventory management, Optimalization, Automated storage systems
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy zaproponowano wykorzystanie układu regulacji automatycznej do sterowania systemem zamówień uzupełniających dla magazynu w obecności zmiennego w czasie zapotrzebowania rynku. Do analizy przyjęto dynamiczny dyskretny model systemu magazynowego ze zmiennym w czasie opóźnieniem [Chołodowicz, Orłowski 2015a, ss. 31-35]. Dla danego modelu zaproponowany został układ sterowania z wykorzystaniem pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego (feedback), predyktora Smitha oraz sprzężenia w przód (feedforward). Nastawy układu regulacji zostały wyznaczone w wyniku minimalizacji wskaźnika kosztu za pomocą algorytmu rojowego. Jako kryterium jakości sterowania przyjęto wskaźnik minimalizujący koszty gromadzenia i utrzymania zapasów oraz utracone korzyści związane z brakiem możliwości wykorzystania zapotrzebowania rynku [Heyman, Sobel 1984]. W pracy zawarto wyniki obliczeń i symulacji komputerowych dla przyjętego scenariusza zmian zapotrzebowania rynku. (fragment tekstu)

The paper proposes the use of the automatic control system to control the system for supplementary orders for the warehouse in the presence of time-varying market demand and time-varying delay. A discrete-time, time-varying dynamic model of the ware-house system is assumed for the analysis. For the given model it is proposed a feedback-feedforward control system with the Smith predictor. The settings of the control system are evaluated by minimizing cost function using particle swarm optimization. The work contains the results of calculations and computer simulations for the assumed scenario for the market demand. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamowicz E., Orłowski P. (2016), Zastosowanie regulatora ułamkowego rzędu PD do automatycznego sterowania zamówieniami dla magazynu ze zmiennym w czasie opoźnieniem dostaw, "Pomiary Automatyka Robotyka", R. 20, nr 2/2016.
 2. Beier F. J. (2004), Logistyka, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
 3. Chołodowicz E., Orłowski P. (2015a), Dynamiczny dyskretny model systemu magazynowego ze zmiennym w czasie opóźnieniem, "Logistyka", nr 4.
 4. Chołodowicz E., Orłowski P. (2015b), Sterowanie przepływem towarów w magazynie z wykorzystaniem predyktora Smitha, "Pomiary Automatyka Robotyka", t. 19, nr 3.
 5. Chołodowicz E., Orłowski P. (2015c), A periodic inventory control system with adaptive reference stock level for long supply delay, "Measurement Automation Monitoring", t. 61, nr 12.
 6. Dejonckheere J., Disney S. M., Lambrecht M. R., Towill D. R. (2002), Measuring and avoiding the bullwhip effect: A control theoretic approach, "European Journal of Operational Research", t. 147, nr 3.
 7. Dermout D., Weiss W. (2002), Logistyczne sterowanie zapasami - komputerowe wspomaganie decyzji, Międzynarodowa Konferencja Logistyczna, Poznań.
 8. Gola A., Korzan A. (2011), Elementy komputerowo wspomaganego procesu sterowania produkcją z wykorzystaniem kart kanban, "Informatyczne Systemy Zarządzania", z. 2.
 9. Heyman, D., Sobel, M. (1984), Stochastic Models in Operations Research, McGraw-Hill.
 10. Ignaciuk P., Bartoszewicz A. (2010), LQ optimal sliding mode supply policy for periodic review inventory systems, "IEEE Trans. on Automatic Control", t. 55, nr 1.
 11. Ignaciuk P., Bartoszewicz A. (2012), Linear-quadratic optimal control of periodic-review perishable inventory systems, "IEEE Transactions on Control Systems Technology", t. 20, nr 5.
 12. Ignaciuk P., Bartoszewicz A. (2011), Dead-beat and reaching-law-based sliding-mode control of perishable inventory systems, "Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences", t. 59, nr 1.
 13. Leśniewski, P., Bartoszewicz A. (2014), Non-switching reaching law based discrete time quasi-sliding mode control with application to warehouse management problem, 19th IFAC World Congress.
 14. Niemczyk A. (2004), Magazynowe systemy informatyczne funkcjonalność systemów, Instytut Logistyki i Magazynowania.
 15. Nowakowski T. (2011), Niezawodność systemów logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław.
 16. Sarimveis H., Patrinos P., Tarantilis C.D., Kiranoudis C.T. (2008), Dynamic modeling and control of supply chain systems:a review, "Computers & Operations Research", t. 35, nr 11.
 17. Sarjusz-Wolski Z. (2000), Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie, Warszawa.
 18. Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. (2003), Logistyka w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 19. Wróblewski J. (1993), Podstawy sterowania przepływem produkcji, WNT, Warszawa.
 20. Zipkin P.H. (2000), Foundations of Inventory Management, McGraw- Hill, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu