BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waszkiewicz Grzegorz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Wydatki obronne w krajach strefy euro i ich wpływ na wzrost gospodarczy
Defense Spending in Eurozone Countries and Its Impact on Economic Growth
Źródło
Ekonomista, 2017, nr 3, s. 323-335, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Strefa euro, Wydatki wojskowe, Przyczynowość w sensie Grangera
Economic growth, Eurozone, Military expenditures, Granger casuality
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E62, H56, E01
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Poszukiwanie sposobu stymulowania wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro ciągle pozostaje zagadnieniem aktualnym. Jedną z interesujących kwestii jest wpływ wydatków wojskowych na wzrost gospodarczy. Celem artykułu było sprawdzenie, czy wydatki budżetowe na obronność w krajach strefy euro oddziałują na wzrost gospodarczy. Analizę empiryczną przeprowadzono za pomocą testu przyczynowości Grangera. Otrzymane wyniki potwierdzają istnienie zależności przyczynowo-skutkowej między wydatkami wojskowymi a tempem wzrostu PKB w czterech z badanych ośmiu gospodarek. (abstrakt oryginalny)

Eurozone's countries are still facing the problem how to invigorate the economic growth of national economies. One of the interesting questions concerns the impact of military expenditure on economic growth. The aim of the paper was to check whether defense spending in Eurozone countries has a noticeable impact on economic growth. Empirical analysis was based on the Granger causality test. It was proved that military expenses affect economic growth, but only in case of some scrutinized economies (four out eight included in the sample), regardless of the scale of their military spending in national budgets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Awaworyi S., Yew S. L., The Effect of Military Expenditure on Growth: an Empirical Synthesis, "Monash University Discussion Paper" 2014, nr 25.
 2. Chang H., Huang B., Yang C, Military Expenditure and Economic Growth Across Different Groups: a Dynamic Panel Granger-causality Approach, "Economic Modelling" 2011, nr 28(6).
 3. Cypher J.M., From Military Keynesianism to Global-neoliberal Militarism, "Monthly Review" 2007, nr 59(2).
 4. Dunne J.P., Nikolaidou E., Vougas D., Defence Spending and Economic Growth: A Causal Analysis for Greece and Turkey, "Defence and Peace Economics" 2001, nr 12(1).
 5. Dunne J.P., Nikolaidou E., Military Spending and Economic Growth in Greece, Portugal and Spain, Working papers, University of the West of England, Bristol 2005.
 6. Dunne J.P., Uye M., Military Spending and Development, Economics Working Papers, University of the West of England, Bristol 2009.
 7. Dunne J.P., Nikolaidou E., Defence Spending and Economic Growth in the EU15, Working papers, University of the West of England, Bristol 2011.
 8. Enders W, Applied Econometric Time Series, Second Edition, John Wiley & Sons, New York 2004.
 9. Eurostat Database.
 10. Federal Reserve Economic Data.
 11. Hooker K., The Effects of Military Spending on Economic Activity: Evidence from State Procurement Spending, "Journal of Money, Credit and Banking" 1997, nr 29(3).
 12. IMF, World Economic Outlook, Uneven Growth Short- and Long-Term Factors, April 2015.
 13. Kollias C, Preliminary Findings on the Economic Effects of Greek Military Expenditure, "Applied Economics Letters" 1995, nr 2(1).
 14. Kollias C, Manolas G., Paleologou S., Defence Expenditure and Economic Growth in the European Union. A Causality Analysis, "Journal of Policy Modelling" 2004, nr 26(1).
 15. Kollias C, Mylonidis N., Paleologou Panel Data Analysis of the Nexus between Defence Spending and Growth in the EU, "Defence and Peace Economics" 2007, nr 18(1).
 16. Korkmaz S., The Effect of Military Spending on Economic Growth and Unemployment in Mediterranean Countries, international Journal of Economics and Financial Issues" 2015, nr 5(1).
 17. Mauro P., Corruption and the Composition of Government Expenditure, "Journal of Public Economics" 1998, nr 69(2).
 18. Mylondis N., Revisiting The Nexus Between Military Spending And Growth In The European Union, "Defence and Peace Economics" 2008, nr 19(4).
 19. Sanso-Navarro M., Cabello M.V., The Causal Relationship between Military Spending and Unemployment in the EU15, Economic paper, 2015 (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2550136)
 20. SIPRI Statistics.
 21. Smith PR., Models of Military Expenditure, " Journal of Applied Econometrics" 1989, nr 4(4).
 22. Smith R.P., Defence Expenditure and Economic Growth, w: Making Peace Pay A Bibliography on Disarmament and Conversion, red. N. Gleditsch i in., Regina Books, Claremont 2000.
 23. Thompson E.A., Taxation and National Defense, "Journal of Political Economy" 1974, nr 82(4).
 24. Trends in Interational Arms Transfers, SIPRI Fact Sheet, SIPRT, Stockholm 2014.
 25. Zhong M., Chang T., Tang D.P., Wolde-Rufael Y., The Causal Nexus between Military Spending and Unemployment in the G7: a Bootstrap Panel Causality Test, "Defence and Peace Economics" 2015, nr 26(3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu