BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Nierówności a wzrost gospodarczy (uwagi na marginesie książki Grzegorza Malinowskiego Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie)
Inequalities and Economic Growth (Remarks in the margin of the book by Grzegorz Malinowski Inqualities and Economic Growth: Allies Or Enemies)
Źródło
Ekonomista, 2017, nr 3, s. 347-358, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczno-gospodarcze, Wzrost gospodarczy, Metody pomiarowe, Recenzja
Social-economics inequality, Economic growth, Measuring methods, Review
Abstrakt
Monografia Grzegorza Malinowskiego zatytułowana Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie, opublikowana w 2016 r. nakładem PWN, jest zasługującym na uwagę środowiska akademickiego i polityków rzetelnym przypadkiem prezentacji osiągnięć głównego nurtu w tym obszarze badań i jego krytycznej analizy. Jej treść dotyczy problematyki niezwykle ważnej i aktualnej, która ma istotne znaczenie zarówno dla lepszego zrozumienia niewyjaśnionych jeszcze zadowalająco przez teorię ekonomii sprzężeń między dystrybucją dochodów a wzrostem gospodarczym oraz mechanizmów rozwoju gospodarczego, jak również dla właściwego kształtowania szeroko rozumianej prowzrostowej polityki gospodarczej ograniczającej nierówności w podziale dochodów. Obszar badawczy, w którym została umiejscowiona tematyka rozprawy, należy do zdecydowanie najbardziej skomplikowanych we współczesnej makroekonomii. Odnosi się przecież do rozmaitych kwestii, które należałoby badać również według kryteriów pozaekonomicznych, w szczególności zaś społecznych, psychologicznych, etycznych, politycznych, prawnych i innych. Ten niezwykle szeroki obszar badawczy jest powiązany ze wszystkimi sferami bytu ludzkiego. Autor nie wchodzi jednak w pola badawcze innych dyscyplin naukowych, a w ramach ekonomii zawęża perspektywę analityczną do makroekonomii i ekonomii globalnej. Czyni to jednak w taki sposób, aby jego analiza teoretyczna i empiryczna mieściła się w głównym nurcie ekonomii i mogła mieć znaczenie nie tylko teoriopoznawcze, lecz również aplikacyjne. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Acemoglu D., Naidu S., Restrepo R, Robinson J.A., Democracy, Redistribution and Inequality, NBER Working Papers, 2013.
 2. Acemoglu D., Robinson J.A., The Rise and Decline of General Laws of Capitalism, NBER Working Papers, 2014.
 3. Bertrand M., Morse A., Trickle-Down Consumption, NBER Working Papers, 2013.
 4. Chmielewski P., Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Poltext, Warszawa 2011.
 5. Dobija M., Godziwe wartości i godziwe nierówności, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, zeszyt 10, 2007.
 6. Dobija M., Tandem kapitału i pracy podstawą spójnej teorii i praktyki społeczno-ekonomicznej, w: Gospodarka Polski 1990-2011, red. M.G. Woźniak, t. 3, Droga do spójności spoleczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 7. Foster J.B., McChesney R.W., Kryzys bez końca. Jak kapitał monopołistyczno-finansowy wywołuje stagnację i wstrząsy od Stanów Zjednoczonych po Chiny, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014.
 8. Galor O., Moav O., Vollrath D., Inequality in Landownership, the Emergence of Human Capital Promoting Institutions, and the Great Divergence, "Review of Economic Study" 2009, nr 76(1).
 9. Hein E., Kapitalizm finansowy a podział dochodów. Perspektywa teorii Kaleckiego, w: Globalny kryzys gospodarczy po roku 2008. Perspektywa postkeynesowska, red. K. Łaski, J. Osiatyński, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa 2015.
 10. Kołodko G.W, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
 11. Kołodko G.W, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 12. Malinowski G., Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 13. Piketty T., Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015 (edycja oryginału: Le Capital au XXF siecle, Paris 2013).
 14. Stiglitz J.E., Freefall: Free Markets and the Sinking of Global Economy, WW. Norton, New York 2010.
 15. Stiglitz, J.E., The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future, WW. Norton & Company, New York-London 2012.
 16. Thaler R.H., Sustein C.R., Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Zysk i S-ka, Warszawa 2012.
 17. Wolf M., The Shifts and the Shocks. What We've Learned - and Have Still to Learn - from the Financial Crisis, Allen Line, London 2014.
 18. Woźniak M.G., O potrzebie nowych procedur dla badania sprzężeń między nierównościami społecznymi, kapitałem ludzkim i wzrostem gospodarczym, w: Bogaci i biedni - problemy rozwoju społeczeństwa polskiego, red. Z. Sadowski, PAN Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu