BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kardas Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Manipulacja instrumentami finansowymi - stary problem czy nowe wyzwanie?
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, 2016, s. 20-26, tab.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Finanse, Instrumenty finansowe, Audyt, Rachunkowość śledcza
Accounting, Finance, Financial instruments, Audit, Investigative accounting
Abstrakt
Manipulacja instrumentami finansowymi to niezwykle groźne i niebezpieczne zjawisko zarówno na poziomie mikro-, jak i makroekonomicznym, występujące na rynkach finansowych z wielu powodów. W skutek tego rodzaju działań traci wielu, zyskuje natomiast nieliczna garstka, zazwyczaj zamożnych inwestorów, oszustów finansowych, spekulantów bądź przestępców w tzw. białych kołnierzykach. Na transakcjach manipulacyjnych tracą zatem nie tylko pojedynczy akcjonariusze lub inwestorzy indywidualni, ale także, a może przede wszystkim uczciwe spółki, których akcje volens nolens stają się przedmiotem przestępstwa. Zostają narażone na straty, spadek wartości, wrogie przejęcia czy brak zaufania w oczach przyszłych i obecnych inwestorów. Do ofiar negatywnych skutków patologii, jaką jest manipulacja instrumentami finansowymi należy zaliczyć także pozostałych uczestników rynku finansowego z wszelkimi instytucjami finansowymi i państwem na czele. Manipulacja na rynkach finansowych nie jest zjawiskiem nowym, do tej pory niespotykanym. Towarzyszy ona społeczeństwom od momentu otwarcia jednej z pierwszych giełd papierów wartościowych na świecie, a więc od początku obrotu instrumentami finansowymi na rynku giełdowym. Pierwsze próby oszustw finansowych o charakterze manipulacyjnym odnotowuje się już w XVII w. w Holandii, na amsterdamskiej giełdzie papierów wartościowych {de facto jednej z pierwszych i najstarszych giełd na świecie m.in. za sprawą tzw. gorączki tulipanowej w latach 1636-1637, polegającej na spekulacji nasionami tulipanów traktowanych analogicznie jak dzisiejsze kontrakty terminowe, w celu osiągnięcia ponad przeciętnych zysków. Innym przykładem, poruszającym próby zjawiska manipulacji rynkiem finansowym, były systematyczne defraudacje w Królewskiej Kompanii Afrykańskiej i Kompanii Wschodnioindyjskiej, popełnione przez insiderów, którzy za pomocą kontraktów z kontrolowanymi przez siebie spółkami zagarnęli zyski udziałowcom. Przykładami bliższymi naszym czasom są zakrojone na dużą skalę skandale giełdowe z manipulacją instrumentami finansowymi w tle oraz w związku z fałszowaniem sprawozdań finansowych, szczególnie na przełomie XX i XXI w., za sprawą, takich spółek jak Enron, Xerox, Worldcom czy Adelphia lub ImClone. Skoro zatem z manipulacją mamy do czynienia już od początków istnienia instrumentów finansowych oraz ich obrotu na rynkach regulowanych, naturalne wydaje się więc pytanie o aktualność problemu oraz narzędzia przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na postawione pytanie poprzez szczegółową analizę technik wykorzystywanych przez nieuczciwych graczy, metod walki z nadużyciami rynku finansowego oferowanych przez instytucje prywatne, w tym roli audytu śledczego w zwalczaniu i wykrywaniu oszustw finansowych przy wykorzystaniu instrumentów finansowych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Błachnio-Parzych A. (2011), Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi, Wolters Kluwer, Warszawa.
  2. Dusza M. (2011), Najgroźniejsze przestępstwa giełdowe. Implikacje i sposoby przeciwdziałania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  3. Jajuga K., Jajuga T. (2013), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżyniera finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Kindleberger Ch.P. (1999), Szaleństwo, panika, krach: historia kryzysów finansowych, WIG-Press, Warszawa.
  5. Kutera M. (2008), Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa.
  6. Mrowiec P. (2012), Wpływ kryzysu finansowego na rozwój branży usług factoringowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, nr 4.
  7. Mrowiec P. (2012), Zjawisko nielegalnej działalności "parabankowej" na rynku usług finansowych w Polsce, [w:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, nr 4.
  8. Wójcik-Jurkiewicz M., Jurkiewicz R. (2014), Kierunki zmian w zakresie wiarygodności sprawozdań finansowych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 164.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu