BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kupidura Adrianna (Warsaw University of Technology)
Tytuł
The Role of Landscape Heritage in Integrated Development of Rural Areas in the Context of "Landscape Legal Regulation"
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/1, s. 869-878, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Dziedzictwo kulturowe, Krajobraz wiejski, Ochrona krajobrazu, Regulacje prawne
Rural development, Cultural heritage, Rural landscape, Landscape protection, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
In this paper we propose to look at rural landscape from the perspective of heritage. The issue of landscape is presented in the context of contemporary factors which result from the evolving approach both to the notion of heritage itself and to the rules of its conservation. It was noted that activities which identify not only the natural value of landscape but also its historic, cultural, visual, aesthetic and symbolic values, as well as activities which define a heritage community should become a permanent component of current works on integrated rural development. Rural landscapes are cultural landscapes emerged as a result of a long interaction of environmental factors with the activities of a community living in a given area. In these landscapes traces of the past can be seen in a form of landscape patterns. Identifying and defining landscape heritage should be an important component of spatial planning processes. Landscape is shaped on a local scale. In the spatial planning system existing in Poland it is local governments which are the authorities with the largest responsibility over spatial planning. The mere conservation of landscape resources without any measures which aim at planning and managing these resources is not sufficient as an effective management tool. In this paper we propose activities which serve to identify and assess the elements of landscape heritage of a given locality and which may be taken up by a local government interested in building a sense of local identity and creating a bond with the local area. The observations we present are set against legal solutions introduced with the Law of 24 April 2015 on amending certain laws in connection with strengthening the landscape conservation instruments (Ustawa 2015). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashworth, G. (2015). Planowanie dziedzictwa, Seria Heritologia, z. 4, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, p. 310.
 2. Bielska, A., Kupidura, A. (2010). Influence of soil conditions on landscape shaping in rural areas (w:) Natural and cultural transformation of landscape, Młynarczyk K., Marks M. (red.), Wyd. UWM, Olsztyn, p. 67-82.
 3. Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, Faro, 27.10.2005
 4. Czepczyński, M. (2004). Living the cultural landscape: the heritage and identity of the inhabitants of Gdańsk, w: Sagan, I., Czepczyński, M. (red.) Featuring the Quality of Urban Life In Contemporary Cities of Eastern and Western Europe. Katedra Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego - Bogucki Wydawnictwo Naukowe, GdańskPoznań, p. 275-288.
 5. Ender, H., Franke, R., Pijanowski, J. M., Śmieszko, W. (2012). Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZPROW) dla przygotowania postępowania urządzenioworolnego dla sołectw Nieciecza i Czyżów (Miasto i Gmina Żabno), który ma stanowić podstawę do wydawania decyzji o wszczęciu postępowania urządzeniowo-rolnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, p. 159.
 6. European Landscape Convention (2000). Council of Europe, Doc.8833, 25 Sept. 2000, (Dz.U. z dn. 29 stycznia 2006).
 7. Graham, B., Howard, P. (red.) (2008). The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, Ashgate Publishing Limited, Hampshire, p. 461.
 8. UNESCO (1972). Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu w dniu 16 listopada 1972 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 190) (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage).
 9. UNESCO (2003). Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu w dniu 17 października 2003 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 172, poz. 1018) (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).
 10. Kupidura, A. (2013). Dziedzictwo krajobrazowe w gospodarowaniu przestrzenią, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Prace Naukowe, Geodezja, z. 53, Warszawa, p. 149.
 11. Kupidura, A., Łuczewski, M., Kupidura, P. (2011). Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich, PWN, Warszawa, p. 106.
 12. Raszeja, E. (2007). Interpretacja krajobrazu wiejskiego - między teorią a praktyką. Czasopismo Techniczne. Architektura, z. 5-A/2007, z. 10,pp. 75-77.
 13. Rottermund, A., (red.) (2014). Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe. Materiały pokonferencyjne. Konferencja zorganizowana przez Polski Komitet do spraw UNESCO w Warszawie 25 lutego 2013 roku, Wyd. Polski Komitet do spraw UNESCO, p. 366.
 14. Tomaszewski, A. (2012). Ku nowej filozofii dziedzictwa. Wybór i opracowanie Święcicka E., Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, p. 371.
 15. Tudor, Ch. (2014).An Approach to Landscape Character Assessment. Nature England, October 2014, p. 57.
 16. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. 2015 poz. 774, 1688) (ang.Law of 24 April 2015 on amending certain laws in connection with strengthening the landscape conservation instruments (Journal of Laws 2015, item 774, 1688)).
 17. Woch, F. (2006). Perspektywy zmian strukturalnych na obszarach wiejskich (w:) Kompleksowe scalanie gruntów rolnych i leśnych oraz jego wpływ na środowisko., (red. Woch F.), IUNiG-PIB, Puławy, Materiały szkoleniowe nr 93, p. 5-22.
 18. Woch, F. (2008). Wytyczne do opracowywania programów urządzeniowo-rolnych gmin. Wyd. IUNG-PIB, Puławy, Instrukcja upowszechnieniowa Nr 150, p. 55 http://enrd.ec.europa.eu/ (date of access: 30.03.2016)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.1.067
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu