BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Teleszko Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Rychlik Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dried Vegetables Snacks - Review of the Process Technologies and Consumption Preferences Among Students
Suszone przekąski warzywne - zarys technologii wytwarzania i poziom akceptacji wśród studentów
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 191-199, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Warzywa, Odżywianie się Polaków, Konsumpcja żywności, Preferencje konsumenta, Studenci
Vegetables, Eating habits of Polish people, Food consumption, Consumer preferences, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Warzywa to podstawowy element diety, a ich relatywnie niskie spożycie w Polsce skłania do poszukiwania nowych, atrakcyjnych form produktów. W niniejszej pracy przedstawiono zarys technologii produkcji suszonych przekąsek z warzyw oraz wyniki badań ankietowych dotyczących spożycia warzyw i akceptacji społecznej dla nowych produktów w zakresie przedmiotowym opisywanym w niniejszej pracy. Nowe technologie produkcji tzw. snacków warzywnych, oparte na metodzie suszenia, pozwalają uzyskać atrakcyjne pod względem właściwości fizyko-chemicznych produkty. Z przeprowadzonych metodą ankietową badań wynika, że skłonność respondentów do zakupu przekąsek z warzyw korzeniowych była największa w przypadku produktów marchwiowych. Respondenci wysoko ocenili walory wizualne nowego produktu, w tym głównie barwę i kształt. (abstrakt oryginalny)

Vegetables are a basic element of each diet and their relatively low consumption in Poland is a stimulus to look for new attractive forms of the products. This paper presents an outline of production technologies of dried vegetable snacks and results of a questionnaire on vegetable consumption and social acceptance of new products in the area as described in this paper. The new processing technologies of vegetable snacks are based on a drying method that generates products attractive in terms of physical and chemical properties. A questionnaire survey shows that interest among respondents to buy snacks made of root vegetables is highest with respect to carrot-based products. The respondents highly assessed visual properties of the new product, primarily the colour and shape. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dehghan-Shoar, Z., Hardacre, A. K., Brennan, C. S. (2010). The physicochemical characteristics of extruded enriched with tomato lycopene. Food Chem., 123(4), 1117-1122.
 2. Dias, J. S. (2012). Nutritional Quality and Health Benefits of Vegetables: A Review. Food Nutr. Sci., 3, 1354-1374.
 3. Fernando, W. J. N., Thangavel, T. (1987). Vaccum drying characteristics of coconut. Drying Technol., 5(3), 363-372.
 4. Fichtali, J., van de Voort, F. R., Diosady, L. L. (1995). Performance evaluation of acid casein neutralization process by twin-screw extrusion. J. Food Eng., 26(3), 301-318.
 5. Huang, L., Zhang, M. (2012). Trends in Development of Dried Vegetable Products as Snacks. Drying Technol., 30, 448-461.
 6. Huang, L. L., Zhang, M., Mujumdar, A. S., Lim, R. X. (2011). Comparison of four drying methods for restructured mixed potato with apple chips. J. Food Eng., 103(3), 279-284.
 7. Joy, P., Lada, R. (2006). Crack Development in Individually Quick Frozen Cut and Peel Carrots. J. Food Sci., 71 (9), 392-397.
 8. Kajaba, I., Dandar, A., Surówka, K., Cejpek, K., Augustin, J. (2007). The role of vegetable nutrition sources in the prevention of civilization diseases. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 6(55), 35-47.
 9. Kamińska, A., Ciesielczyk, W. (2011). Kinetyka suszenia mikrofalowego wybranych warzyw i owoców. Inż. Aparat. Chem., 50, 1, 19-20.
 10. Kowalski, S. J., Szadzińska, J. (2003). Suszenie marchwi w warunkach okresowo zmiennych - jakość produktu. Inż. Aparat. Chem., 4, 345-347.
 11. Kunachowicz, H., Nadolna, I., Przygoda, B., Iwanow, K. (2005). Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Warszawa: PZWL.
 12. Liu, L. (2003). Entry into supermarket of agricultural products after entering WTO. Agric. Prod. Proc., 6(5), 4-5.
 13. Piwowar, A. (2008). Rynek ziemniaków. In: S. Urban (Ed.), Wybrane rynki branżowe produktów rolno-spożywczych. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 14. Piwowar, A. (2016). Spożycie podstawowych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w Polsce w latach 2000-2012. Handel Wewn., 1, 94-103.
 15. Prędka, A., Gronowska-Senger, A. (2009). Właściwości przeciwutleniające wybranych warzyw z upraw ekologicznych i konwencjonalnych w redukcji stresu oksydacyjnego. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 4 (65), 9-18.
 16. Przetaczek-Rożnowska, I., Szuba, E. (2014). Mikrofalowe pole do popisu. Agro Przem., 2, 66-70.
 17. Sikora, E., Bodziarczyk, I. (2012). Composition and antioxidant activity of kale (Brassica oleracea L. var. acephala) raw and cooked. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 11 (3), 239-248.
 18. Stanisławski, J. (2005). Drying of diced carrot in a combined microwave-fluidized bed dryer. Drying Technol., 23, 1711-1721.
 19. Steinmetz, K. A., Potter, J. D. (1996). Vegetables, fruits and cancer prevention: a review. J. Am. Diet. Assoc., 10 (96), 1027-1039.
 20. Stępka, G. (2004). Polski handel suszonymi warzywami. Hasło Ogrod., 2, 1-3.
 21. Szarycz, M., Kramkowski, R., Kamiński, E. (2002). Zastosowanie mikrofal do suszenia produktów spożywczych. Cz. I. Konsekwencje sterowania mocą mikrofal. Probl. Inż. Roln., 2, 47-54.
 22. Tuley, L. (1996). Swell time for dehydrated vegetables. Int. Food Ingr., 4, 23-27.
 23. Witrowa-Rajchert, D. (2009). Ekspertyza. Nowe trendy w suszeniu żywności (p. 1-21). Retrieved from: www.agengpol.pl
 24. Yan, W. Q., Zhang, M., Huang, L. L., Tang, J., Mujumdar, A. S., Sun, J. C. (2010). Study of the optimisation of puffing characteristics of potato cubes by spouted bed drying enhanced with microwave. J. Food Sci., 90, 1300-1307.
 25. Zhang, M., Tang, J., Mujumdar, A. S., Wang, S. (2006). Trends in microwave-related drying of fruits and vegetables. Trends Food Sci. Technol., 17(10), 524-534.
 26. Zhang, F., Zhang, M., Mujumdar, A. S. (2011). Effects of drying methods on drying characteristics and quality of restructured wild cabbage chips. Dry. Technol., 29, 682-688.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00177
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu