BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sylla Marta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Olszewska Julia (Independent researcher), Świąder Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Status and Possibilities of the Development of Community Supported Agriculture in Poland as an Example of Short Food Supply Chain
Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa wspieranego przez społeczność w Polsce jako przykład krótkiego łańcucha dostaw żywności
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2017, z. 1 (43), s. 201-207, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Rolnictwo, Żywność, Żywność ekologiczna
Supply chain, Agriculture, Food, Organic food
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza obecnego stanu Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (RWS) jako przykładu krótkiego łańcucha dostaw żywności w Polsce. W artykule dokonano charakterystyki gospodarstw rolnych zaangażowanych w model RWS, oceniono przestrzenne rozmieszczenie producentów i konsumentów żywności oraz omówiono zasady działania grup RWS. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane ankietowe zebrane przy wykorzystaniu metody wywiadu telefonicznego. Wyniki badań wskazują na dynamiczny wzrost liczby grup RWS, składających się z grupy konsumentów i rolników w Polsce. Grupy konsumentów funkcjonują przede wszystkim w dużych miastach. Ich zasady działania różnią się, lecz elementem wspólnym są dokonywane przez konsumentów przedpłaty za otrzymywane ekologiczne produkty żywnościowe wysokiej jakości na sezon. (abstrakt oryginalny)

This article aims to analyse the current state of Community Supported Agriculture (CSA) as an example of a short food supply chain in Poland in terms of the characteristics of the farms, spatial distribution of the producers and consumers of food, and principles of operation of the CSA groups. The analysis is based on the survey data collected through telephone interviews. The results indicate a rapid increase in the number of CSA groups. CSA groups operate mainly in large cities. Their principles of operation vary; however, the common element is that consumers prepay for organic high-quality produce at the beginning of growing season. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cheminitz, Ch., Santarius, T. (2013). Commentary III: Rethinking Food Security Strategies in Times of Climate Change: The Case for Regionalization of Agricultural Trade and Local Markets. In: Trade and Environment Review 2013: Wake up before it is too late: Make agriculture truly sustainable now for food security in a changing climate. United Nations Conference on Trade and Development.
 2. Cone, C., Myhre, A. (2000). Community-Supported Agriculture: A Sustainable Alternative to Industrial Agriculture? Human Org., 59, 2, 187-197.
 3. David-Leroy, M., Girou, S. (2009). AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne): replaçons l'alimentation au coeur de nos sociétés, Dangles.
 4. European Food Declaration (2010). Retrieved Dec 20th 2015 from: http://nyelenieurope.net/european fooddeclaration/ declaration/pl.html
 5. European CSA Research Group (2016). Overview of Community Supported Agriculture in Europe. Retrieved from: http://urgenci.net/the-csa-research-group/
 6. Fieldhouse, P. (1996). Community shared agriculture. Agric. Human Val., 13, 3, 43-47.
 7. GUS (2014). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 8. Groh, T., McFadden, S. (1998). Farms of Tomorrow Revisited: Community Supported Farms, Farm Supported Communities. CA, USA: Biodynamic Farming and Gardening Association.
 9. Henderson, E., VanEn, R. (2007). Sharing the Harvest: A citizens guide to Community Supported Agriculture. VT, USA: Chelsea Green.
 10. JOAA (2010). River basin region self sufficiency and teikei will drive organic agriculture: Teikei networks for forest, homeland and sea-all connected through humans. Tokyo, Japan: Japan Organic Agriculture Association.
 11. Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: PWE.
 12. Kawecka, A., Gębarowski, M. (2015). Krótkie łańcuchy dostaw żywności - korzyści dla konsumentów i producentów żywności. J. Agribus. Rural Dev., 3(37), 1-7.
 13. Kazumi, K. (2015). The alternative food movement in Japan: Challenges, limits, and resilience of the teikei system. Agric. Human Val., 32 (1), 143-153.
 14. La Trobe, H. (2001). Farmers' markets: consuming local rural produce. Int. J. Consum. Stud., 25, 3, 181.
 15. Lyson, T. A. (2004). Civic agriculture: Reconnecting Farm, Food and Community. Bedford, MA: Tufts Univ. Press.
 16. Olszewska, J., Trzaskowski, P. (Ed.). (2014). Przewodnik RWS. Instytut Globalnej Odpowiedzialności.
 17. Parker, G. (2005). Sustainable food? Teikei, co-operatives and food citizenship in Japan and the UK. Working Papers in Real Estate & Planning. Reading: University of Reading.
 18. Rogala, A. (2015). Współczesna konsumpcja żywności - w pułapce paradoksu postmodernistycznego świata. J. Agribus. Rural Dev., 3(37), 513-520.
 19. Sproul, T. W., Kropp, D. J., Barr, D. K. (2015). The pricing of community supported agriculture shares: evidence from New England. Agric. Fin. Rev., 75, 3, 313-329.
 20. TEIKEI system (1993). The producer-consumer co-partnership and the Movement of the Japan Organic Agriculture Association. Country Report for the First IFOAM Asian Conference 19-22. Aug. 1993 in Hanno, Saitama, Japan. Retrieved Jan 19th 2016 from: http://www.joaa.net/english/teikei.htm
 21. The European Committee of the Regions (2011). 'Local food systems' (outlook opinion), Dz. U. UE C 104/6.
 22. Thompson, C. J., Coskuner-Balli, G. (2007). Enchanting Ethical Consumerism The case of Community Supported Agriculture. J. Consum. Cult., 7(3), 275-303.
 23. USDA (2012). National Census 2012. United States Department of Agriculture.
 24. Welsh, R. (2009). Farm and Market Structure Industrial Regulation and Rural Community Welfare: Conceptual and Methodological Issues. Agric. Human Val., 26, 21-28.
 25. Zegar, J. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/J.JARD.2017.00266
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu