BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świtek Sławomir (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Tytuł
Przegląd modeli oceny stopnia wdrożenia koncepcji Lean Six Sigma i możliwości ich zastosowania do sektora MŚP : studium przypadku
Review of Lean Six Sigma Maturity Assesment Models and Opportunities their Application to Sme Enterprises : a Case Study
Źródło
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, T. 83, s. 56-72, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Sześć Sigma, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Odchudzone zarządzanie
Six Sigma, Small business, Lean management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia kilka kluczowych modeli stosowanych do oceny dojrzałości szczupłego wytwarzania i six sigma. Zaprezentowane studia przypadków doprowadziły do wniosku, że modele oceny pierwotnie zaprojektowane do oceny całych organizacji, mogą być zastosowane do mniejszych, wyselekcjonowanych obszarów w firmie jako integralna część fazy Zdefiniuj i Analizuj w projektach six sigma, wydarzeń Kaizen oraz do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W wyniku przeprowadzonych rozważań, zaproponowano nową wersję tabeli decyzyjnej, pomagającej firmom z sektora MŚP w doborze właściwej metodyki usprawnień, która zależy od ich potrzeb i zdolności. Ponadto zasugerowano użycie modelu TAM do badania behawioralnej intencji użycia koncepcji Lean Six Sigma przez uczestników programu oraz zaprezentowano wyniki wstępnego badania pilotażowego. (abstrakt oryginalny)

This paper describes several key models used to assess lean and six sigma maturity. The presented case studies led to conclusion that primarily designed assessment models to assess whole, large organizations can be applied to selected, smaller areas as an integrated part of Define & Analyze stage in six sigma projects, Kaizen events and to small and medium sized (SME) companies. As a result of consideration taken, a new version of decision table has been proposed to help out SME companies in selecting right improvement methodology which is depended on their needs and capabilities. Besides, TAM model was suggested to analyse behavioural intention to use Lean Six Sigma approach by users of the program and preliminary, pilot research results have been presented accordingly. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Porter M., What is strategy?, Harvard Business Review, Nov-Dec 1996.
 2. Grudowski P. (2016), How to assess the maturity of small and medium-sized enterprises to lean six sigma projects. Argumenta Oeconomica no. 2 (37).
 3. tamże, s. 314.
 4. Nowosielski S. (2015), Koncepcja lean management w małym przedsiębiorstwie. Możliwości i ograniczenia zastosowania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XVI, zeszyt 3 cz. 2, 6980.
 5. Gollinger-Tarajko M., Podsiadło J. (2012), Lean six sigma - metodologia usprawniająca i optymalizująca procesy oraz struktury produkcyjne. Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku. UE w Krakowie, 535-553.
 6. Walentynowicz P. (2013), Zakres zastosowania lean management w przedsiębiorstwach produkcyjnych - wyniki badań empirycznych. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Uniwersytet Gdański, 407-418.
 7. Drucker P.F., Zarządzanie w  XXI wieku, MUZA S.A., Warszawa 2000.
 8. Crosby P., Quality is free, Mc-GrawHill, New York 1979.
 9. Urban W., The lean management maturity self-assesment tool based on organizational culture diagnosis, 20-th International Scientific Conference Economics and Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences 213 (2015), 728-733.
 10. Humphrey W. S., Managing the software process. SEI series in software engineering, Addison-Wesley, 1989.
 11. Nightingale, D.J., & Mize, J.H. (2002), Development of a lean enterprise transformation maturity model. Information Knowledge Systems Management, 3,15-30.
 12. Jorgensen, F., Mathiessen, R., Nielsen, J., & Johansen, J. (2007). Lean Maturity, Lean Sustainability. In J. Olhager, & F. Persson (Eds.), Advances in Production Management Systems (pp. 371-378). Boston: Springer.
 13. Elnadi, M and Shehab E M. (2015). A Multiple-Case Assessment of Product-Service System Leanness in UK Manufacturing Companies. Proceedings of IMechE, Part B: Journal of Engineering Manufacture vol. 230 (3), 574-586.
 14. Emiliani B., Practical Lean Leadership - a strategic leadership guide for executives, The Center for Lean Business Management, Wethersfield, Connecticut 2008.
 15. Pieńkowski M., Założenia oceny dojrzałości Lean Manufacturing w przedsiębiorstwach produkcyjnych, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zarządzanie XLIII- nr 1 (2016), 157172.
 16. Dibia I. K., Dhakal H.N., Onuh S., (2014), Lean "Leadership People Process Outcome" (LPPO) implementation model, Journal of Manufacturing Technology Management, 25.
 17. Bobek S., Sternad S., (2012), End user's knowledge issues in ERP solutions use, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management no. 58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-4543
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu