BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szul Elżbieta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Dzielenie się wiedzą w firmach rodzinnych : wybrane aspekty
Sharing Knowledge in Family Businesses : Selected Aspects
Źródło
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, T. 83, s. 73-82, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Dzielenie się wiedzą, Przedsiębiorstwo rodzinne, Przedsiębiorczość
Knowledge sharing, Family-owned business, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw coraz większego znaczenia nabiera wiedza oraz procesy zarządzania i dzielenia się nią. Działania w tym obszarze wdraża coraz więcej firm. Także firmy rodzinne zwracają coraz większą uwagę na procesy dzielenia się wiedzą, które realizowane są wewnątrz firm oraz na płaszczyźnie firma-klienci-otoczenie-inne firmy rodzinne, gdyż dostrzegają znaczenie dzielenia się wiedzą dla ich rozwoju i konkurencyjności. Niniejsze opracowanie przedstawia ten proces na przykładzie wybranych działań z obszaru dzielenia się wiedzą realizowanych w polskich firmach rodzinnych. (abstrakt oryginalny)

Companies are increasingly aware of the importance of knowledge and the processes of managing and sharing it in building competitive advantage. Activities in this area are implementing more and more. Family businesses are also paying more and more attention to the knowledge sharing processes that are carried out internally and on the corporate-customer-environment-other family businesses as they perceive the importance of sharing knowledge for their development and competitiveness. Thet paper presents this process on the example of selected activities in the area of knowledge sharing implemented in Polish family businesses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński M., Mietlicka D., Badanie i ocena procesu dzielenia się wiedzą jako determinanty zmian w MSP Polski Wschodniej - studium przypadku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie seria Ekonomia, Tom 3 nr 1 (2011), Lublin 2011,
 2. Fazlagić A. J., Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej Millenium", Gniezno 2006.
 3. Gierszewska G., Budowanie strategii zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, w: Zrządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, J. Kisielnicki (red.), Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2003.
 4. Gladstone B., Zarządzanie wiedzą, wyd. PETIT, Warszawa 2004.
 5. Gudkova S., Rozwój małych przedsiębiorstw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 6. Hoffmann U., Jaszewska M., Zawadka M., Firma rodzinna. Opowieści polskich przedsiębiorców, PARP, Warszawa 2015.
 7. Kołodziej-Durnaś A., System społeczny firmy rodzinnej, WYD. Economicus, Szczecin 2015.
 8. Kowalewska A., Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i  wyzwania, PARP, Warszawa 2009.
 9. Krok E., Determinanty skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.
 10. [ 10] Mikuła B., Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, K. Perechuda (red.), PWN, Warszawa 2005.
 11. Morawski M., Prudzienica M., (red.), Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarząd-czych, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 12. Piasny B., Zarządzanie wiedzą w organizacjach gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, Warszawa-Stalowa Wola 2007.
 13. Stelmaszczyk M., Bariery dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie budowlanym, Zarządzanie i Finanse, tom 4 nr 2 (2013), Gdańsk 2013.
 14. [ 14] Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne, jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, wyd. PoLTEX, Warszawa 2009.
 15. Świgoń M., Dzielenie się wiedzą i informacją, wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.
 16. Zawadka M., Hoffmann U., Moja historia moja firma, portrety polskich przedsiębiorstw rodzinnych, PARP, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-4543
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu