BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalik Ewa (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
Tytuł
Wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020
Supporting Regional Development in Poland in the Financial 2014-2020 - Case Study
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 127-136, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Polityka spójności, Rozwój regionalny, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Fundusze unijne, Programy operacyjne
Cohesion policy, Regional development, Instruments supporting regional development, EU funds, Operational programmes
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R58, F15
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Wykorzystanie funduszy europejskich jest jednym z głównych determinant rozwoju regionalnego. W ramach wsparcia finansowego z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, które zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju oraz w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Na lata 2014-2020 Komisja Europejska zatwierdziła 22 programy (6 krajowych i 16 regionalnych).(abstrakt oryginalny)

The use of European funds is one of the main determinants of regional development. As part of the financial support from the European Union in 2014-2020 Poland will receive 82.5 billion euros, which will be invested in increasing the competitiveness of the Polish economy, improving social and territorial cohesion of the country, and in improving the efficiency and effectiveness of the administration. For 2014-2020, the European Commission has approved 22 programs (6 national and 16 regional).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brol R. (2016), Rozwój regionalny - zakres pojęciowy [w:] D. Strahl (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Głuszczuk D. (2011), Istota rozwoju regionalnego i jego determinanty, "Ekonomia", nr 5.
  3. Hausner J., Kudłacz T., Szlachta J. (1998), Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, KPZK PAN, Warszawa.
  4. Komisja Europejska (2015), Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na lata 2014-2020: teksty urzędowe i komentarze, http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm?action=publications.details&languageCode=pl&publicationId=811 (dostęp: 12.09.2016).
  5. Kuciński K., red. (2010), Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa.
  6. Małuszyńska E., Mazur G., red. (2015), Unia Europejska 2014+, Difin, Warszawa.
  7. Strategia Rozwoju Kraju 2020, https://www.mr.gov.pl/media/3336/Strategia_Rozwoju_Kraju_2020.pdf (dostęp: 13.09.2016).
  8. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20062271658 (dostęp: 12.09.2016).
  9. [www 1] https://rpo.slaskie.pl/czytaj/informacje_ogolne_ZIT_RIT (dostęp: 14.09.2016).
  10. [www 2] https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/dowiedz-sie-wiecejo-funduszach-europejskich/ (dostęp: 14.09.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu