BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Odrobina Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Udział uczelni w działalności badawczo-rozwojowej: próba identyfikacji modeli i ich efektywności we współczesnej gospodarce światowej
The Universities in Research and Development Activity: an Attempt to Identify the Models and Their Efficiency in the Contemporary World Economy
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 137-147, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Placówki badawczo-rozwojowe, Polityka badawczo-rozwojowa, Szkolnictwo wyższe, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Analiza porównawcza
R&D facility research, R&D policy, Higher education, Knowledge-based economy, Comparative analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O32, O57, I23
streszcz., summ., Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto problematykę znaczenia szkolnictwa wyższego w działalności badawczo-rozwojowej wybranych krajów. Celem artykułu było ustalenie występujących w gospodarce światowej modeli udziału uczelni w B+R oraz próba oceny ich efektywności w kontekście współczesnych wyzwań. Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację czterech modeli. Podjęto także badania efektywności B+R szkolnictwa wyższego. Wykazano, że najskuteczniejszym modelem jest model I (oparty na biznesie), który cechują wysokie nakłady na B+R (w odniesieniu do PKB) oraz realizacja B+R przez uczelnie na poziomie najwyżej kilkunastu procent. Sprzyja on prowadzeniu przez uczelnie badań stosowanych i rozwojowych oraz zaangażowaniu biznesu w finansowanie B+R uczelni, a w efekcie daje podstawy do funkcjonowania uczelni w systemie potrójnej helisy.(abstrakt oryginalny)

The study was taken the issue of importance of higher education in research and development in selected countries. The aim was to identify models of universities in R&D in the world economy and try to assess their effectiveness in the context of contemporary challenges. The study allowed the identification of four models. It has been shown that the most effective model is the model I (based on the business) which is characterized by high expenditures on R&D (relative to GDP) and the implementation of R&D by universities to a maximum over a dozen percent. It promotes the realisation of applied research and experimental development by universities and the involvement of business in the higher eduction R&D and in effect gives rise to the functioning of the universities in system of the triple helix.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bramwell A., Wolfe D.A. (2008), Universities and Regional Economic Development: The Entrepreneurial University of Waterloo, "Research Policy", No. 37, s. 1175-1187.
 2. Coccia M. (2012), Political Economy of R&D to Support the Modern Competitiveness of Nations and Determinants of Economic Optimization and Inertia, "Technovation", No. 32, s. 370-379.
 3. Etzkowitz H. (2003), Innovation in Innovation: The Triple Helix of University - Industry - Government Relations, "Social Science Information", No. 42, s. 293-337.
 4. Etzkowitz H., Leydesdorff L. (1995), The Triple Helix University-Industry-Government Relations: A Laboratory For Knowledge Based Economic Development, "EASST Review 14", No. 1, s. 14-19.
 5. Etzkowitz H., Webster A., Gebhardt C., Terra B.R.C. (2000), The Future of the University and the University of the Future: Evolution of Ivory Tower to Entrepreneurial Paradigm, "Research Policy", No. 29, s. 313-330.
 6. Jóźwiak J. (2003), Model uczelni przedsiębiorczej a model tradycyjny - doświadczenia polskie, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1/21, s. 7-18.
 7. Keane J., Allison J. (1999), The Intersection of the Learning Region and Local and Regional Economic Development: Analysing the Role of Higher Education, "Regional Studies", No. 33/9, s. 896-902.
 8. Leja K. (2006), Uniwersytet: tradycyjny - przedsiębiorczy - oparty na wiedzy, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 2/28, s. 7-26.
 9. Leydesdorff L., Meyer M. (2003), The Triple Helix of University - Industry - Government Relations, "Scientometrics", Vol. 58, No. 2, s. 191-203.
 10. Löfsten H., Lindelöf P. (2005), R&D Networks and Product Innovation Patterns - Academic and Non-Academic New Technology-Based Firms on Science Parks, "Technovation", No. 25, s. 1025-1037.
 11. Marginson S. (2010), Higher Education in the Global Knowledge Economy, "Procedia Social and Behavioral Sciences", No. 2, s. 6962-6980.
 12. Marginson S., Van der Wende M. (2007), Globalisation and Higher Education, "OECD Education Working Papers", No. 8.
 13. Mok K.H. (2005), Fostering Entrepreneurship: Changing Role of Government and Higher Education Governance in Hong Kong, "Research Policy", No. 34, s. 537-554.
 14. Odrobina A. (2016), Szkolnictwo wyższe w działalności badawczo-rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", nr 3/2016, tom II, s. 221-230.
 15. OECD (2016), Baza danych MSTI, http://han.uek.krakow.pl/han/oecd/www.oecdilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-science-technology-and-r-d-statistics_strd-data-en (dostęp: 5.09.2016).
 16. Wong P.K., Ho Y.P., Singh A. (2007), Towards an "Entrepreneurial University". Model to Support Knowledge-Based Economic Development: The Case of the National University of Singapore, "World Development", Vol. 35, No. 6, s. 941-958.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu