BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Widz Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rola centralnego kontrahenta w rozliczeniach transakcji na rynku nieregulowanym OTC na przykładzie działalności KDPW_CCP
The Role of the Central Counterparty in Clearing of OTC Transactions Based on the Activity of KDPW_CCP
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 1, s. 113-123, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Izba rozliczeniowa, Kontrahent, Transakcje handlowe
Clearing house, Contractor, Commercial transaction
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G23
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza realizacji zadań z zakresu rozliczania transakcji z rynku OTC przez izbę rozliczeniową w Polsce. Wynikają one z nowych regulacji europejskich. W analizie uwzględniono zarówno rozwiązania organizacyjno-prawne zastosowane w tym obszarze, jak i dotychczasowy rozwój usług rozliczania transakcji OTC świadczonych przez KDPW_CCP. Badanie objęło okres od momentu rozpoczęcia działalności przez KDPW_CCP do 1 maja 2016 r.(abstrakt oryginalny)

The paper is an analysis of the role of KDPW_CCP as a the central counterparty in clearing of OTC transactions in Poland. Central clearing for certain classes of OTC instruments, application of risk mitigation techniques for non-centrally cleared OTC derivatives and reporting to trade repositories are the main obligations imposed by the EMIR Regulation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Folder informacyjny KDPW_CCP.
 2. KDPW_CCP - Leader in the CEE Region, www.kdpwccp.pl/en/Press-Room/Documents/KDPW_CCP_EU_EN.pdf [data dostępu: 10.01.2017].
 3. Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), KDPW_CCP.
 4. Rozliczanie derywatów OTC w KDPW_CCP, www.kdpwccp.pl/en/Press-Room/Documents/BroszuraCCP_cmyk_2.pdf [data dostępu: 10.01.2017].
 5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dz. Urz. UE L 52/11 z 23 lutego 2013 r.).
 6. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 152/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów kapitałowych obowiązujących partnerów centralnych (Dz. Urz. UE L 52/37 z 23 lutego 2013 r.).
 7. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (Dz. Urz. UE L 52/41 z 23 lutego 2013 r.).
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27 lipca 2012 r.).
 9. Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, KDPW_CCP.
 10. www.esma.europa.eu [data dostępu: 10.01.2017].
 11. www.kdpwccp.pl [data dostępu: 10.01.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.113
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu