BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myjak Teresa (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
Tytuł
Zmiana form zatrudnienia jako rezultat zmian wewnątrzorganizacyjnych
Changing the Form of Employment as a Result of Changes within the Organization
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 536-546, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Formy zatrudnienia, Elastyczność zatrudnienia, Zmiany organizacyjne, Przedsiębiorstwo budowlane, Badania ankietowe
Employment, Employment forms, Flexible employment, Organisational change, Construction company, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Publikacja obejmuje problematykę zmian wprowadzanych w przedsiębiorstwie, które są następstwem ciągle zmieniającego się środowiska zewnętrznego. Zaprezentowano teoretyczne kwestie zatrudnienia, zwracając uwagę na wybór formy zatrudnienia. Następnie ukazano potrzebę wprowadzania zmian wewnątrz organizacji. W dalszej części przedstawiono odpowiedzi respondentów dotyczące zmiany form zatrudnienia oraz korzyści z niej wynikających. Artykuł powstał na podstawie studiów wyselekcjonowanej literatury przedmiotu oraz fragmentu badań własnych. (abstrakt oryginalny)

The publication covers the issues of changes in the company, which are the result of the constantly changing external environment. Theoretical issues of employment has been presented while focusing attention on the choice of the form of employment. Next, the need for change within the organization is shown. The following material shows the responses on changing forms of employment and the benefits resulting from it. The article is based on studies of selected literature and a section of individual research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Białasiewicz, M. (2014). Działania na rzecz wzrostu elastyczności zatrudnienia w przedsiębiorstwie, 21-31. Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania, nr 38, t. 1, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 2. Bombiak, E. (2016). Elastyczność czy stabilizacja - dylematy polityki zatrudnienia we współczesnych organizacjach. Marketing i Rynek, nr 3, 50-59.
 3. Cannon, J.A., McGee, R. (2015). Rozwój i zmiana organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Czaplicka-Kozłowska, I. (2014). Elastyczne formy zatrudnienia. W: A. Organiściak-Krzykowska, R. Walkowiak i K. Nyklewicz (red.), Innowacyjne formy pracy, 93-120. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 5. Dubikowska, E. i Witkowska-Pertkiewicz, K. (2012). Alternatywa dla etatu: elastyczne formy zatrudnienia. Personel i Zarządzanie, nr 4, 99-101.
 6. Furst, S.A., Cable, D.M. (2008). Employee resistance to organizational change: Managerial influence tactics and leader - member exchange. Journal of Applied Psychology, no 2, 453-462.
 7. Grzesiok, F. (2014). Wynagrodzenia za pracę a koszty pracy - klin podatkowy. W: M. Król, A. Warzecha i M. Zieliński (red.), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania, 45-59. Warszawa: CeDeWu.
 8. Heliak, M. (2010). Strategiczne zarządzanie potencjałem społecznym jako podstawa do zmian w przedsiębiorstwie. W: J. Puchalski (red.), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 33-48. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
 9. Jabłoński, M. (2016). Ramowy model oceny kompetencji menedżera zmian. W: R. Borowiecki i T. Rojek (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant, 165-172. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego.
 10. Jończyk, J. (2012). Umowa o zatrudnienie. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 2, 2-7.
 11. Kucharski, M. (2012). Koncepcja flexicurity a elastyczne formy zatrudnienia na polskim rynku pracy. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 12. Kurtyka, M. i Roth, G. (2012). Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Warszawa: CeDeWu.
 13. Kwiatkiewicz, A. (2012). (Nie)łatwe przystosowanie: czy praca elastyczna to bezpieczne rozwiązanie w czasie restrukturyzacji. Personel i Zarządzanie, nr 7, 30-33.
 14. Leighton, P., Syrett, M., Hecker, R. i Holland, P. (2014). Nowoczesne formy zatrudnienia. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 15. Mirecka, I. (2015). Elastyczne formy zatrudnienia jasko element gospodarowania kapitałem ludzkim. W: A. Rogozińska-Pawełczyk (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzki. Wyzwania organizacyjne i prawne, 163-174. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 16. Pietraszek, M. (2012). Twój pierwszy pracownik. Zatrudniaj w małej firmie w Polsce, Gliwice: HELION.
 17. Puchalski, J. (2010). Skuteczność i przewidywalność w zarządzaniu zmianą zachowań członków organizacji. Analiza przypadku. W: J. Puchalski (red.), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 103-118. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
 18. Sobka, M. (2014). Zmiany organizacyjne w teorii i praktyce. Lublin: Politechnika Lubelska.
 19. Sułkowski, Ł. (2016). Metody kształtowania kultury organizacyjnej. W: T. Listwan (red.), Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, 87-103. Warszawa: Difin.
 20. Szopiński, T. (2013). Kreatywność i jej znaczenie w biznesie. W: A. Kosieradzka (red.), Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu, 91-105. Kraków-Warszawa: Edu-Libri.
 21. Sztompka, P. (2005). Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak.
 22. Tomys, M. (2010). Przesłanki i kierunki zmian w sferze personalnej organizacji gospodarczych. W: J. Puchalski (red.), Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, 119-142. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.
 23. Wiśniewski, J. (2010). Różnorodne formy zatrudnienia. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa • Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "DOM ORGANIZATORA".
 24. Żarczyńska-Dobiesz, A. i Chomątowska, B.: (2016). Zarządzanie wielopokoleniowymi zespołami - wybrane problemy i wyzwania. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Tom I, 379-386. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu