BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Owczarczuk Magdalena (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Wolność gospodarcza a atrakcyjność inwestycyjna krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Economic Freedom and Investment Attractiveness of Central and Eastern European Countries
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 148-158, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Atrakcyjność inwestycyjna, Inwestycje bezpośrednie, Wolność gospodarcza, Analiza porównawcza
Investing attractiveness, Direct investments, Economic freedom, Comparative analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F21, O17, O24
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
W artykule podnoszony jest problem atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). Założono, że spośród wielu czynników napływu inwestycji zagranicznych istotne są instytucje promujące wolność gospodarczą. W związku z tym celem podjętych rozważań jest analiza jakości instytucji w kontekście słabnącej atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Badania oparto na analizie indeksu wolności gospodarczej (Economic Freedom of the World) w latach 2004-2014. W rezultacie dokonanych badań zaobserwowano, iż jakość instytucji w krajach EŚW jest zbliżona do tej w krajach Europy Zachodniej. Obszarem wymagającym poprawy ze strony władz poszczególnych państw EŚW jest system prawny i ochrona praw własności.(abstrakt oryginalny)

The article raised the issue of investment attractiveness of Central and Eastern European countries (CEE). It was assumed that among the many factors effective institutions are important to inflow of foreign investments. Therefore, the objective taken to considerations is analysis of the quality of institutions in the context of declining investment attractiveness of Central and Eastern European Countries. The study was based on the analysis of the index of economic freedom (Economic Freedom of the World) in the years 2004-2014. As a result of the studies, it was observed that the quality of institutions in CEE countries is close to Western European countries. An area that needs to be improved by the authorities of individual CEE countries is the legal system and protection of property rights.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angeles L. (2011), Institutions, Property Rights, and Economic Development in Historical Perspective, "KYKLOS", Vol. 64, No. 2
 2. Bossak J.W. (2008), Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
 3. Czech K., Pawlas I. (2015), Nowe kraje Unii Europejskiej jako uczestnicy międzynarodowego transferu kapitału w warunkach integracji europejskiej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 218.
 4. Dorożyński T., Kuna-Marszałek A. (2016), Investment Attractiveness. The Case of the Visegrad Group Countries, "Comparative Economic Research", Vol. 19, No. 1.
 5. Dunning J.H. (2005), Institutional Reform, Foreign Direct Investment and European Transition Economies [w:] R. Grosse (red.), International Business and Government Relations in the 21st Century, Cambridge University Press, Cambridge.
 6. Ernst & Young (2015), EY's Attractiveness Survey. Europe 2015. Comeback Time, EYGM Limited.
 7. Godłów-Legiędź J. (2010), Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi? C.H. Beck, Warszawa.
 8. Jantoń-Drozdowska E., Majewska M. (2016), Investment Attractiveness of Central and Eastern European Countries in the Light of New Locational Advantages Development, "Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy", Vol. 11, Issue 1.
 9. Kozłowska M. (2012), Atrakcyjność inwestycyjna - rozważania teoretyczne [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Problemy gospodarcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 84.
 10. Łabenda K.P. (2009), Wolność gospodarcza. Polska na tle Europy i świata - zarys problemu, "Studia Gdańskie", t. VI.
 11. Meyer K.E., Peng M.W. (2005), Probing Theoretically into Central and Eastern Europe: Transactions, Resources and Institutions, "Journal of International Business Studies", Vol. 36, No. 6.
 12. Petrović D., Krstić M. (2011), Transaction Costs and the Efficiency of Institutions, "Economics and Organization. Facta Universitatis", Vol. 8, No. 4.
 13. Przybylska K. (2010), Atrakcyjność inwestycyjna krajów Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe PTE", nr 8.
 14. [www 1] http://unctadstat.unctad.org/EN/ (dostęp: 25.09.2016).
 15. [www 2] https://www.fraserinstitute.org/ (dostęp: 25.09.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu