BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górecki Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kuźniak Marianna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Odpowiedzialność głównego księgowego i jej złożoność w świetle obowiązujących przepisów prawa
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, 2016, s. 38-46, rys.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Ustawa o rachunkowości, Księgowy, Kodeks karny, Kodeks pracy, Odpowiedzialność zawodowa
Accounting, Accounting Act, Accountant, Criminal Code, Labour Code, Professional liability
Abstrakt
W dobie rozwoju technologii i kreowania nowych systemów zarządzania, rola pracowników odpowiedzialnych za rachunkowość w przedsiębiorstwach wydaje się tracić na znaczeniu. Nierzadko kadra kierownicza zapomina, że potencjał rozwojowy i główny ośrodek podejmowania decyzji tkwi właśnie w tych komórkach. Zachodzące przemiany odbiły się w sposób znaczący na wizerunku pracowników odpowiedzialnych za rachunkowość. Współczesne trendy wskazują w szczególności na obniżenie poziomu znaczenia głównego księgowego w systemie zarządzania firmy. Ogranicza się jego funkcje nadzoru i prowadzenia rachunkowości, a zadania kontrolne i związane z wykonywaniem budżetu przenosi się do odrębnych działów. Z drugiej strony, rosnąca podaż na rynku pracy kreuje presję poszerzenia kompetencji przez pracowników zajmujących to stanowisko w zakresie prawa podatkowego, międzynarodowych standardów rachunkowości czy też rachunkowości zarządczej. Kadra kierownicza powinna mieć na uwadze znaczącą rolę, jaką w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa pełni główny księgowy. Przejęcie odpowiedzialności za prowadzenie firmy wiąże się z jej ponoszeniem w wymiarze podobnym do tego, jaką posiada zarząd firmy. Charakter pracy głównego księgowego jest niezwykle wymagający ze względu na liczne zmiany w legislacji oraz zawiłości w systemie prawnym. Ponadto specyfika zawodu głównego księgowego wiąże się z przejęciem niewspółmiernie wysokiej odpowiedzialności w stosunku do innych pracowników przedsiębiorstwa. Opracowanie ma na celu zidentyfikowanie źródeł odpowiedzialności głównego księgowego oraz przedstawienie zmian zachodzących w regulacji tego zawodu. Uwzględnienie różnorodnych aktów prawnych podkreśla złożoność oraz wielopłaszczyznowość odpowiedzialności, która towarzyszy wykonywaniu tego zawodu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Konarska-Wrzosek V., Oczkowski T., Skorupka J. (2013), Prawo i postępowanie karne skarbowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
  2. Łabuda G., Kardas P., Razowski T., Kardas P., Łabuda G. (2012), Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
  3. Włodkowski O. (2012), Przepisy karne ustawy o rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu