BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Marcin (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Zapewnienie jakości produktu na etapie projektowania z wykorzystaniem metod symulacyjnych : studium przypadku na przykładzie branży motoryzacyjnej
Quality Assurance of the Product at the Design Stage with the Usage of Simulation Methods : a Case Study on the Example of Automotive Industry
Źródło
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2017, T. 84, s. 4-20, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie produktu, Jakość produktu, Zarządzanie jakością, Niezawodność, Proces projektowania
Product planning, Product quality, Quality management, Reliability, Design process
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano potencjalne ryzyka możliwe do wystąpienia podczas projektowania produktu dla branży motoryzacyjnej i mające wpływ na jakość i niezawodność wyrobu finalnego. Ponadto w pracy określono stopień, w jakim opisane ryzyka wpływają na proces projektowania oraz przedstawiono sposobów ich minimalizacji. (abstrakt oryginalny)

This article presents the potential risks that can occur during the automotive product design phase, affecting the quality and reliability of the final product. In addition, the work describes how the presented risks influence the design process and how to minimize them. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Automotive revolution - perspective towards 2030. How the convergence of disruptive technology-driven trends could transform the auto industry, Advanced Industries, McKinsey & Company, January 2016.
 2. Balonek K., Gozdur S.: Wprowadzenie do Metody Elementu skończonego, on-line: http://213.184.15.149/wwwkipr/markowski/techniki/1.%20Wprowadzenie%20do%20ME S.pdf [dostęp: 20 marca 2017 r.].
 3. Banaś K.: Wprowadzenie do MES, 2012, [dostęp: 20 marca 2017 r.], on-line: http://www.metal.agh.edu.pl/~banas/wprowadzenie_do_MES.pdf.
 4. Camuffo A.: Rolling Out a "World Car": Globalization, Outsourcing and Modularity in the Auto Industry, Korean Journal of Political Economy, No. 2, 2004, s. 183-224.
 5. Clark K.B., Chew W.B., Fujimoto T.: Product Development in the World Auto Industry, Brookings Papers on Economic Activity, vol. 18, issue 3, 1987, s. 729-782.
 6. Dunning J.H., Narula R.: Foreign Direct Investment and Governments, Routledge 1997.
 7. Gill N., Misra A.: Application Outsourcing for Automotive OEMs, Capgemini, 2008.
 8. Infor Automotive, Automotive Brochure, INFDTP1482981-en-US-0216-1, New York, 2016.
 9. Goldense B.: Applied Research & Advanced Development Processes Come of Age, on-line: http://www.machinedesign.com/goldense-research-product-development/applied-research-advanced-development- processes-come-age, [dostęp: 23 czerwca 2014].
 10. Kalinowska K.: Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Politechniki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 3 (52), 2010, s. 253-264.
 11. Lenart A.: Zarządzanie Cyklem Życia Produktu a Systemy ERP, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, t. II pod red. R. Knosali, Opole, 2009, s. 115-123.
 12. Muciek A.: Wyznaczanie modeli matematycznych z danych eksperymentalnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012.
 13. O'Hara M.: A Generic Automotive EMC Test Standard, The Automotive EMC, 2006.
 14. https://www.sopheon.com/cgt-sopheon-top-provider- npd-introduction [dostęp: 20 marca 2017 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-4543
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu