BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grosse Tomasz Grzegorz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Assumptions of the Theory of Regional Disintegration: Suggestions for Further Research
Założenia teorii dezintegracji regionalnej: propozycje dalszych badań
Źródło
Przegląd Europejski, 2016, nr 4, s. 10-22, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Instytucjonalizm, Neofunkcjonalizm, Konstruktywizm
Institutional economics, Neofunctionalism, Constructivism
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Kryzysy które uderzyły UE po 2008 wyzwoliły tendencje dezintegracyjne. Wymaga to nie tylko dalszych, pogłębionych badań nad stanem Unii, lecz również teoretycznej konceptualizacji, która wspomoże wyjaśnienie procesów dezintegracji. W niniejszym artykule zaproponowano cztery podejścia teoretyczne do prowadzenia tego typu analiz, które mogą z wielu stron wesprzeć wyjaśnienie problemów dezintegracji regionalnej w Europie, jak i w innych częściach świata. Podejście autora bazuje na istniejących koncepcjach teoretycznych: neofunkcjonalizmie, konstruktywizmie, instytucjonalizmie i realizmie. Autor poszukuje komplementarności ujęć teoretycznych, aby wyjaśnić zjawisko dezintegracji.(abstrakt oryginalny)

The crises that hit the EU after 2008 brought about disintegration tendencies. That requires not only further in-depth research on the state of the Union, but also theoretical conceptualisation facilitating an explanation of the processes of disintegration. In this article four theoretical approaches to carry out this type of analysis are proposed, which in a multilateral way may help to explain the problems of the regional disintegration in Europe, but also in other regions of the world. Author's approach is based on existing theoretical concepts: neofunctionalism, constructivism, institutionalism and realism. Author seeks the complementarity between the theoretical approaches in order to explain the phenomenon of disintegration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BOSONI Adriano (2016), How a Brexit Would Undermine Europe's Balance of Power, "Geopolitical Weekly", Stratfor, June 21, https://www.stratfor.com (accessed: 27.06.2016).
 2. COLLIER Ruth Berins, COLLIER David (1991), Shaping the Political Arena, Princeton.
 3. CONRAN James, THELEN Kathleen (2016), Institutional Change, in: O. Fioretos, T.G. Falleti, A. Sheingate (eds), The Oxford Handbook of Historical Institutionalism, Oxford.
 4. DIMAGGIO Paul J., POWELL Walter W. (1983), The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, "American Sociological Review", no. 48(2).
 5. GROSSE Tomasz Grzegorz (2015), Bez "przełomu instytucjonalnego" w Europie. in: L. Wojnicz, D. Rdzanek, M. Potkańska (eds.), W poszukiwaniu finalité politique Unii Europejskiej. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Szczecin - Warszawa.
 6. GROSSE Tomasz G. (2016a), Changing the integration model: on the fiasco of the neo-functional vision of the crisis, in print.
 7. GROSSE Tomasz G. (2016b), Overcoming the crisis in the Economic and Monetary Union, "Przegląd Europejski", no. 1.
 8. HAAS Ernst B. (1964). Beyond the Nation State. Functionalism and International Organisation. Stanford.
 9. HACKER Jacob S. (2005), Policy Drift: The Hidden Politics of US Welfare State Retrenchment, in: W. Streeck, K. Thelen (eds), Beyond Continuity: Institutional Change in Advanced Political Economies, New York.
 10. LEFKOFRIDI Zoe, SCHMITTER Philippe C. (2014), A Good or Bad Crisis for the European Union?, in: M. J. Rodrigues, E. Xiarchogiannopoulou (eds), The Eurozone Crisis and the Transformation of EU Governance, Burlington.
 11. LIPSET Seymour M. (1959), Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy, "The American Political Science Review", vol. 53, no. 1.
 12. MAHONEY James (2000), Path Dependence in Historical Sociology, "Theory and Society", 29(4).
 13. PIERSON Paul (2004), Politics in Time: History, Institutions and Social Analysis. Princeton.
 14. POLITICAL CAPITAL POLICY RESEARCH (2014),. The Russian connection. The spread of pro-Russian policies on the European far right, Budapest, www.riskandforecast.com/useruploads/files/pc_flash_report_russian_connection.pdf (accessed: 29.04.2016).
 15. RETTMAN Andrew (2016), Few Europeans see Russia as 'major' threat, "EUObserver", https://euobserver.com/foreign/133815 (accessed: 1.07.2016).
 16. RISSE Thomas (2004), Social Constructivism and European Integration, in: A. Wiener, T. Diez (eds), European Integration Theory, Oxford - New York.
 17. ROSATO Sebastian (2011), Europe United: Power Politics and the Making of the European Community, Ithaca.
 18. SCHICKLER Eric (2001), Disjointed Pluralism: Institutional Innovation and the Development of the U.S. Congress, Princeton.
 19. SCHMITTER Philippe C. (1970), A Revised Theory of Regional Integration, "International Organisation", vol. 24, no. 4.
 20. STIGLITZ Joseph E. (2016), The Euro: And its Threat to the Future of Europe, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu