BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaputowicz Jacek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Globalna strategia UE - koniec Unii Europejskiej jako potęgi normatywnej?
Global Strategy for the EU - the end of the EU as a Normative Power?
Źródło
Przegląd Europejski, 2016, nr 4, s. 24-36, tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Strategia globalna, Polityka zagraniczna
Global strategy, Foreign policy
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Organizacja Paktu Północnego Atlantyku
European Union (EU), North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Abstrakt
Artykuł bada zgodność globalnej strategii UE z koncepcją Unii jako potęgi normatywnej. Istnieją obawy, że postawienie interesów przed wartościami może doprowadzić do utraty przez UE moralnej atrakcyjności. Wprowadzona zasada pryncypialnego pragmatyzmu, która ma na celu umocnienie odporności państw, może skutkować odejściem od promowania demokracji jako celu polityki zagranicznej. Porównanie globalnej strategii z komunikatem ze szczytu NATO w Warszawie wskazuje, że Sojusz Północnoatlantycki nabiera cech potęgi normatywnej, wcześniej utożsamianych z Unią Europejską.(abstrakt oryginalny)

The article studies the consistency of the global strategy for the EU with the concept of the Union as a normative power. There are concerns, that putting interests above values could compromise the EU's moral attractiveness. Introduction of "principled pragmatism" as a way of enhancing the resilience of states could question the promotion of democracy as an aim of foreign policy. The comparison of EU global strategy with the NATO Warsaw summit communiqué suggest the latter organisation acquires the features of normative power hitherto associated with the European Union.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ANDREATTA Fillopo (2011), The European Union's International Relations: A Theoretical View, in: Christopher Hill, Michael Smith (red.), International Relations and the European Union, Oxford.
 2. BARIGAZZI Jacopo (28.06.2016), EU Global Strategy: "We Must Be Ready to Go Beyond NATO", "Politico", http://www.politico.eu/article/eu-global-strategy-wemust- be-ready-to-go-beyond-nato-foreign-policy-security-policy/ (11.03.2017).
 3. BILČIK Vladimir (2016), After the EU global strategy - Consulting the experts. Security and Defence, Paris, http://www.iss.europa.eu/uploads/media/After_Global_ Strategy_online.pdf (11.03.2017).
 4. BISCOP Sven (2016), The EU Global Strategy: Realpolitik with European Characteristics, "Security Policy Brief", no. 75.
 5. BISCOP Sven (2005), The European Security Strategy: A Global Agenda for Positive Power, Aldershot.
 6. CZAPUTOWICZ Jacek (2012), Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa.
 7. CZAPUTOWICZ Jacek (2016), The impact of the changing European integration model on the Common Security and Defence Policy, in: Tomasz Grzegorz Grosse (ed.), European Union at the Time of Crisis, Warsaw.
 8. EUROPEAN COMMISSION (2015), Joint Consultation Paper: Towards a new European Neighbourhood Policy, JOIN (2015) 6.
 9. FINNEMORE Martha (1996), National Interests in International Society, Ithaca.
 10. FRONTINI Andrea (12.07. 2016), The EU Global Strategy for Foreign and Security Policy: A Short Guide for the Perplexed, http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/eu-globalstrategy- foreign-and-security-policy-short-guide-perplexed-15441?platform=hootsuite (10.08.2016).
 11. GHAZARYAN Narine (2016), The Fluid Concept of 'EU values'. A Change of Paradigm from East to South?, w: Sara Poli, The European Neighbourhood Policy - Values and Principles, London.
 12. HYDE-PRICE Adrian (2006), "Normative" Power Europe: a Realist Critique, "Journal of European Public Policy" t. 13, nr 2.
 13. HYDE-PRICE Adrian (2008), A "Tragic Actor"? A Realist Perspective on 'Ethical Power Europe, "International Affairs" t. 84, nr 1.
 14. JONES Eric (2016), Towards an EU Global Strategy. Consulting the Experts, http:// www.iss.europa.eu/publications/detail/article/towards-an-eu-global-strategy-consulting- the-experts/ (3.08.2016).
 15. JØRGENSEN Knut Eric (2006), Theoretical Perspectives on the Role of Values, Images and Principles in Foreign Policy, w: Sonia Lucarelli, Ian Manners, Values and Principles in European Union Foreign Policy, London.
 16. KORTUNOW Andrey (2016), Towards an EU Global Strategy. Consulting the Experts, http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/towards-an-eu-global-strategyconsulting- the-experts/ (3.08.2016).
 17. LEHNE Steefan (4.07.2016), The EU Global Strategy, a Triumph of Hope Over Experience, "Carnegie Europe". http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=64003 (27.07.2016).
 18. LEONARD Mark (2016), Towards an EU Global Strategy. Consulting the Experts, http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/towards-an-eu-global-strategyconsulting- the-experts/ (3.08.2016).
 19. MANNERS Ian (2002 a), Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, "Journal of Common Market Studies", t. 40, nr 2.
 20. MANNERS Ian (2002 b), Normative Power Europe. The European Union Between International and World Society, "Journal of Common Market Studies" t. 40, nr 3.
 21. MERLINGEN Michael (2007), Everything is Dangerous: a Critique of 'Normative Power Europe', " Security Dialogue" t. 38, nr 4.
 22. MOGHERINI Federica (2016), Foreword, w: Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy, (2016) http://eeas.europa.eu/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf (14.08.2016).
 23. NYE Joseph S. (2007), Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa.
 24. Poli Sara (2016), Promoting EU values in the Neighbourhood Through EU Financial Instruments and Restrictive Measures, w: Sara Poli, The European Neighbourhood Policy - Values and Principles, London. Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy, (2016) http://eeas.europa.eu/top_stories/ pdf/eugs_review_web.pdf (14.08.2016).
 25. SJURSEN Helene (2015), Normative Theory: An Untapped Resource in the Study of European Foreign Policy, w: Knut Eric Jørgensen, Åasne Kalland Aarstad, Edith Drieskens, Katie Laatikainen, Ben Tonra, The SAGE Handbook of European Foreign Policy, London.
 26. SULKOWSKI Mariusz (2015), Normatywna Polityka zewnętrzna Unii Europejskiej w obliczu konfliktu w Kosowie, w: Anna Skolimowska, Normatywna potęga Unii Europejskiej w obliczu umiędzynarodowionych konfliktów wewnętrznych, Warszawa.
 27. TILLEY Ryan (2012), Normative Power Europe and Human Rights: A Critical Analysis, "POLIS Journal" 2012, t. 7.
 28. TOCCI Nathalie (2008), Who is a Normative Foreign Policy Actor? European Union and Its Global Partners, Brussels.
 29. TOCCI Nathalie (2016), The European Union in a Changing Global Environment, w: Towards an EU Global Strategy - Background, Process, References, http://www.iss. europa.eu/publications/detail/article/towards-an-eu-global-strategy-consulting-theexperts/ (3.08.2016).
 30. ULGEM Sinan (2016), Resilience as the Guiding Principle of EU External Action. http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/?fa=64007 (20.03.2017).
 31. WARSAW SUMMIT COMMUNIQUÉ (9.07.2016), Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016, NATO, http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169. htm (27.07.2016).
 32. YOUNGS Richard (2016) Towards an EU Global Strategy. Consulting the Experts, http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/towards-an-eu-global-strategyconsulting- the-experts/ (3.08.2016).
 33. ZIÓŁKOWSKI Marek (2000), Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu