BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marczak Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Pączek Mgdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
OdLOTowe zyski - przykład zastosowania kreatywnej rachunkowości
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, 2016, s. 47-56, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Rachunkowość kreatywna, Biegli rewidenci, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych
Creative accounting, Authorized auditors, Fraud in the financial statements
Firma/Organizacja
Polskie Linie Lotnicze LOT SA
Abstrakt
W ostatnich latach nastąpiła zmiana w gospodarce światowej. Niewątpliwie na jej kształt duży wpływ miały stale postępujące procesy globalizacji i integracji oraz pojawienie się i rozpowszechnianie najnowszych technologii. Procesy te przyczyniły się do zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw oraz potrzeby korzystniejszego przedstawiania sprawozdań finansowych w celu zwiększenia konkurencyjności i przyciągania inwestorów. Miało to bezpośredni wpływ na pojawienie się licznych oszustw i upadłości korporacji międzynarodowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Oszustwa te zapoczątkowały również zaciekłą dyskusję na temat rachunkowości kreatywnej. Wraz z początkiem XXI w. nastąpił znaczny wzrost zainteresowania jakością prowadzonej rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej, badaniami przez biegłych rewidentów sprawozdań finansowych, a także skutecznością kontroli i rewizji wewnętrznej. Celem opracowania jest zdefiniowanie pojęcia "kreatywna rachunkowość", jak również przedstawienie sposobów praktycznego jej wykorzystania, w rzeczywistości, do zarządzania jednostką gospodarczą. Zagadnienie to zostanie przedstawione na przykładzie Polskich Linii Lotniczych LOT. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Burchart R., Lelusz H. (2014), Problemy w identyfikowaniu rachunkowości kreatywnej i rachunkowości agresywnej w teorii i praktyce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 77(133), SKwP, Warszawa.
  2. Gołębiowski G., Tłaczała A. (2009), Analiza finansowa w teorii i w praktyce, Difin, Warszawa.
  3. Gut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  4. Jakubczyk-Cały E., Skibiński K. (2001), Nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych jednostek, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 6.
  5. Mączyńska E. (2002), Nie twórcza, tylko agresywna, "Gazeta Prawna", nr 219.
  6. Wąsowski W. (2010), Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu