BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gheribi Edyta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych w Łodzi i województwie łódzkim
Determinants of the Development of Gastronomy Companies in Lodz and Lodzkie Voivodship
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 115-125, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gastronomia, Rozwój przedsiębiorstwa
Gastronomy, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź, Województwo łódzkie
Lodz, Łódź Voivodship
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono analizę uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych w Łodzi i województwie łódzkim wykorzystując publikowane i niepublikowane dane GUS i inne raporty i opracowania. Z przeprowadzonych analiz wynika, że przedsiębiorstwa gastronomiczne w województwie łódzkim i w Łodzi rozwijają się intensywniej niż w skali kraju. Ogólna liczba przedsiębiorstw gastronomicznych rośnie i wzrost dotyczy wszystkich rodzajów placówek, czyli restauracji, barów, punktów gastronomicznych oraz stołówek. Dominują przedsiębiorstwa należące do mikro przedsiębiorstw zatrudniające do 9 osób. Wśród uwarunkowań rozwoju należy przede wszystkim podkreślić ogólnie dobre nastroje rynkowe, wzrost dochodów w gospodarstwach domowych oraz zmiany w stylu życia mieszkańców dużych miast. Wpływ na stale rosnące przychody z działalności gastronomicznej ma też duży ruch turystyczny w Łodzi oraz przybywający do Łodzi przede wszystkim pracownicy z innych państw europejskich, którzy chętnie spędzają czas w łódzkich lokalach gastronomicznych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents an analysis of conditions for the development of enterprises catering in Lodz, Lodz region using published and unpublished data GUS and other reports and studies. Analyses show that the gastronomy companies in Lodz region and in Lodz develop more intensively than in the country. All enterprises catering to grow and increase applies to all types of facilities: restaurants, bars, eateries and canteens. Dominated by companies belonging to micro-enterprises employing up to 9 people. Among the conditions of development must be emphasized generally good market sentiment, the growth of household income and changes in the style of life of the inhabitants of large cities. Impact on steadily increasing revenues from restaurant business also has a large tourist traffic in Lodz and coming to Lodz, mainly workers from other European countries who are willing to spend time in Lodz eateries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 15% Polaków regularnie jada poza domem, średnio ponad 20 zł za posiłek (2015), http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/15-polakow-regularnie-jada-poza-domem-srednio-ponad-20-zlza-posilek
 2. Bank danych lokalnych GUS.
 3. CBOS, Zachowania żywieniowe Polaków, nr 115/2014, Warszawa.
 4. Foodservice in Poland. Industry Profile. Datamonitor. September 2010.
 5. Gheribi E. (2013), Konsument i przedsiębiorstwo na rynku usług gastronomicznych, Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój.
 6. Gheribi E. (2013), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce, "Marketing i Rynek", nr 4.
 7. Jaśkiewicz S. (2006), Klientów więcej o 5% rocznie, Nowości Gastronomiczne.
 8. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w 2015 r., GUS Łódź.
 9. Roczniki statystyczne Polski z lat 2005-2015.
 10. Roczniki statystyczne województwa łódzkiego z lat 2005-2015.
 11. Sala J. (2000), Dochód a konsumpcja usług gastronomicznych, Poradnik Restauratora, nr 2.
 12. Sala J. (2004), Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa.
 13. Zimna M. (2008), W jakim kierunku podąża polska gastronomia - szanse i perspektywy. Konferencja Food Business Forum Hotel Marriott, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu