BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Jan Krzysztof (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Bezpieczeństwo pośrednictwa finansowego
Financial Intermediation Security
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 9, cz. 2, s. 157-169, tab., bibliogr. 17 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym
Słowa kluczowe
Pośrednictwo finansowe, Bezpieczeństwo finansowe, Kredyt hipoteczny, Nieuczciwe praktyki
Financial intermediation, Financial security, Mortgage credit, Dishonest practices
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie czynników wpływających na bezpieczeństwo pośrednictwa kredytów hipotecznych w Polsce w obliczu daleko idących zmian regulacyjnych i nadzorczych oraz bezspornego faktu, że konsumenci nie zawsze działają w swoim dobrze rozumianym interesie. Pośrednicy finansowi nie zawsze starają się ograniczyć pole do tego rodzaju działań, w których błędy poznawcze klientów nakładają się na ich nieuczciwe praktyki sprzedażowe. (fragment tekstu)

The aim of this paper is articulated in 5 C's framework to financial intermediation security. In order for security of financial intermediation, they must act in the best interest of consumers, all financial intermediation should embed and demonstrate a positive consumer focused culture which will allow consumers to have confidence in the financial decisions they are making and the firms they are dealing with. Regulatory obligations challenge financial intermediation firms where their focus is not on positive consumers outcomes and supervision body will take appropriate action to ensure that financial intermediation firms meet their statutory compliance standards. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cicharska M., Maciejasz-Świątkiewicz M., Kędzierska-Szczepaniak A. (2016), Edukacja finansowa: moda czy konieczność, Texter, Warszawa.
 2. Cichorska J., Klimontowicz M., Zieliński T. (2017), Bank i agent bankowy, Difin, Warszawa.
 3. Cyman D. (2016), Kierunki zmian ochrony konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej, "Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska", Vol. L, nr 4.
 4. Czechowska D. (red) (2016), Etyka w relacjach instytucji finansowych z gospodarstwami domowymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Dembiński P.H. (2013), Etyka w sferze finansów, [w:] W. Gasparski (red), Biznes, Etyka, Odpowiedzialność, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.
 6. Haldane A.G. (2017), A Little More Conversation, A Little Less Action, Federal Reserve Bank of San Francisco.
 7. Identification and Management of step-in risk (2017), Basel Committee on Banking Supervision.
 8. Kropiwnicki L. (2013), Instytucjonalne i organizacyjne aspekty rozwoju usług pośrednictwa finansowego w Polsce, praca doktorska, Uniwersytet w Białymstoku.
 9. Lane P.R. (2017), The role of financial regulation in protecting consumers, BIS central bankers' speeches.
 10. Nowak-Gocławski A. (2017), Służba czy biznes? Przewodnik dla Pośredników Finansowych.
 11. Solarz J.K. (2012), Nanofinanse. Codzienność zmienia świat, C.H.Beck, Warszawa.
 12. Solarz J.K. (2014), Shadow banking: systemowa innowacja finansowa, "Studia i Monografie Społecznej Akademii Nauk", Łodź-Warszawa.
 13. Świeszczak M., Świeszczak K. (2016), Etyczny doradca, czyli jaki?, "Finanse i Prawo Finansowe", vol. III, no 3.
 14. Świeszczak M., Świeszczak K. (2016), Rzeczywistość poskryzysowa a działania banków i zachowania ich pracowników z punktu widzenia etyki, "Finanse i Prawo Finansowe", vol. III. No 1.
 15. Waliszewski K.(2010), Nadzór i licencjonowanie doradców finansowych i pośredników kredytowych a stabilność i bezpieczeństwo polskiego systemu bankowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 155.
 16. Waliszewski K. (2016), Rola doradcy finansowego w zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych, "Finanse i Prawo Finansowe", Vol. III, no 1.
 17. Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego w 2015 r. (2016), GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu