BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedbał Rafał (Politechnika Częstochowska), Wrzalik Artur (Politechnika Częstochowska), Sokołowski Adam (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Czwarta rewolucja przemysłowa jako wyzwanie utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa
Fourth Industrial Revolution as a Challenge to Maintain Enterprise Competitiveness
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 557-570, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł, Rewolucja przemysłowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Technologie cyfrowe
Industry, Industrial revolution, Enterprise competitiveness, Digital technologies
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule przybliżono problematykę czwartej rewolucji przemysłowej. Przedstawiono charakterystyczne pojęcia i elementy Przemysłu 4.0 oraz możliwości zastosowania w cyfryzacji produkcji systemów autonomicznych. Przeprowadzone rozważania odniesiono do zagadnień utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku i efektywności jego funkcjonowania. Podano przykłady funkcjonujących rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. Wskazano na konieczność odpowiedniego przygotowania kadr w celu funkcjonowania przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku po transformacji przemysłowej. Zwrócono także uwagę na wyzwania związane z cyfryzacją produkcji w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The paper outlines the issue of the fourth industrial revolution. The Authors present in it characteristic terms and elements of 4.0 Industry and possibilities of its implementation in autonomous system production digitization. The conducted analysis has been referred to the issues of maintaining enterprise competitiveness on the market and its functioning efficiency. The Authors include in the paper examples of functioning solutions in the scope of 4.0 Industry. They also indicate the necessity of proper staff preparation in order to enable the enterprise functioning on the competitive market after the digital revolution and indicate the challenges connected with digitization on the Polish market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Deutscher, D. (2015). Profinet firmy Siemens usprawnia komunikację w zakładzie Seat w Martorell, Siemens dla przemysłu, Nr 1 (2) /2015, 14.
 2. Gerwin, D. (1993). Manufacturing Flexibility: A Strategic Perspective. Management Science, Vol. 39, No. 4, 395-410.
 3. Kiełtyka, L., Niedbał, R. (2015). Technologie agentowe w organizacjach gospodarczych - wybrane obszary zastosowań. W: M. Żytniewski (red.), Technologie agentowe w organizacjach opartych na wiedzy (13-31). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 4. McKinsey&Company (2016). Raport: Cyfrowa Polska. Szansa na technologiczny skok do globalnej pierwszej ligi (7-8), McKinsey & Company, Forbes Polska.
 5. Mejssner, B. (2016). Roboty wkraczają na rynek pracy. Computerworld, nr 2/1057, 12-14.
 6. Namysł, W. (2016). Wydrukuj sobie przemysł, Miesięcznik Gospodarczy "Nowy Przemysł", 05/2016, 44.
 7. Niedbał, R. (2015). Rola technologii agentowych w budowie społeczeństwa informacyjnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej - Zarządzanie, Nr 17, 112-122.
 8. Osbert-Pociecha, G. (2007). Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji. W: T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red.), Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem (337-349). Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 9. Paprocki, W. (2016). Koncepcja Przemysł 4.0 i jej zastosowanie w warunkach gospodarki cyfrowej. W: J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa - szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych (39-57), Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego.
 10. Ratajczak-Mrozek, M., Adamik, A.I., Najda-Janoszka, M., Wróbel, P., Stefaniuk, T., Niedbał, R. (2016). Koncepcje zarządzania zorientowane na współdziałanie i wspomagające je narzędzia informatyczne. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 11. Thimsen, J.S. (2014). Czwarta rewolucja przemysłowa, Polski Przemysł, wrzesień 2014, 16.
 12. Wittbrodt, P., Łapuńka, I. (2017). Przemysł 4.0 - wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych, W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji (tom 2, 793-799). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 13. http://automatykab2b.pl/prezentacja-artykul/9101-astor-dostarcza-zrobotyzowana-linie-do-spawania-zbiornikow-sprezonego-powietrza-w-polmo-sa#.WODIyPmLTDc (30.03.2017).
 14. http://cnx.org/contents/392227f2-f830-4f78-8f62-58cf335acb07@1/21st-Century-Economic-Developm (03.03.2017).
 15. http://itwiz.pl/przemysl-4-0-czyli-jednosc-fizyczna-cybernetyczna/ (30.03.2017).
 16. http://www.astor.com.pl/images/Industry_4-0_Przemysl_4-0/ASTOR_Inzynierowie_4.0_whitepaper.pdf - Inżynierowie Przemysłu 4.0 [Nie]gotowi do zmian? (03.04.2017).
 17. http://www.astor.com.pl/images/Industry_4-0_Przemysl_4-0/ASTOR_przemysl4_whitepaper.pdf (02.04.2017).
 18. http://www.daml.org/meetings/2005/04/pi/Business_Use.pdf (03.03.2017).
 19. http://www.eecpoland.eu/2016/pl/katalog.html?sid=1489 (28.03.2017).
 20. http://www.gartner.com/newsroom/id/3143718 (05.03.2017).
 21. http://www.utrzymanieruchu.pl/menu-gorne/artykul/article/przemysl-40-przyklad-funkcjonowania/ (30.03.2017).
 22. http://www.vdi-nachrichten.com/Technik-Gesellschaft/Industrie-40-Mit-Internet-Dinge-Weg-4-industriellen-Revolution (03.04.2017).
 23. https://www.bcgperspectives.com/content/articles/lean_and_manufacturing_production_why_advanced_manufacturing_boost_productivity/ (05.03.2017).
 24. https://www.dobreprogramy.pl/Industrie-4.0-Niemcy-w-awangardzie-cyfrowej-rewolucji-przemyslowej,News,61304.html (30.03.2017).
 25. https://www.hbrp.pl/b/czwarta-rewolucja-przemyslowa-zmiana-juz-tu-jest-1/2/OmImRGYW (30.03.2017).
 26. https://www.mr.gov.pl/media/27233/prezentacja.pdf (03.04.2017).
 27. https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/czwarta-rewolucja-przemyslowa/ (29.03.2017).
 28. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond (03.04.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu