BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Proczek Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Szczepańska Patrycja (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Nadużycia i oszustwa finansowe a działalność Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
Financial Abuses and Frauds in Comparison to the Activity of the European Anti-Fraud Office
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 319, s. 214-223, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Nadużycia gospodarcze, Oszustwa finansowe, Instytucje WE
Economic frauds, Financial fraud, European Communities Institutions
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M14
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, Unia Europejska (UE)
European Anti-Fraud Office (OLAF), European Union (EU)
Abstrakt
Coraz poważniejszym problemem we współczesnej gospodarce światowej stają się oszustwa i nadużycia finansowe. Ich wzrost następuje m.in. w związku z procesem internacjonalizacji. Na świecie istnieje wiele różnych instytucji zajmujących się tym problemem. W Unii Europejskiej zadanie to zostało powierzone Europejskiemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Bada on sprawy, które mogą mieć negatywny wpływ na interesy i działalność UE. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz charakterystyka jego działalności.(abstrakt oryginalny)

Financial abuses and frauds become an increasing problem in today's global economy. Growth in their number is following, among others, the process of internationalisation. In the world there are many different institutions dealing with the problem of financial frauds and abuses. In the EU, this task was entrusted to the European Ani- Fraud Office. It examines matters which may have a negative impact on the interests and activities of the EU. The primary objective of this study is to present the European Ani- Fraud Office and the characteristics of its activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kutera M. (2008), Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa.
 2. Stanik K., Winiarski K. (2013), Praktyczne problemy nadużycia i obejścia prawa podatkowego, UNIMEX, Wrocław.
 3. Wells J.T. (2006), Nadużycia w firmach - Vademecum. Zapobieganie i wykrywanie, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o., Warszawa.
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 331/2014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R0331 (dostęp: 19.08.2016).
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013, http: //eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32013R0883 (dostęp: 19.08.2016).
 6. [www 1] http://www.wywiad-gospodarczy.pl/publikacje/2013/oszustwa_plaga.html (dostęp: 19.08.2016).
 7. [www 2] http://www.eib.org/about/documents/ifi-anti-corruption-task-force-uniformramework.htm (dostęp: 19.08.2016).
 8. [www 3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:l34008 (dostęp: 19.08.2016).
 9. [www 4] http://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/faqs_pl (dostęp: 19.08.2016).
 10. [www 5] https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_pl (dostęp: 19.08.2016).
 11. [www 6] http://cba.gov.pl/pl/newsy-serwisu-antykorup/647,OLAF-Europejski-Urzad-ds-Przeciwdzial-Naduzyciom.html (dostęp: 20.08.2016).
 12. [www 7] http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/OLAF.01-EN (Fecha fin 25-01-2016).pdf (dostęp: 20.08.2016).
 13. [www 8] www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/OLAF.A.2_EN.doc (dostęp: 19.08.2016).
 14. [www 9] http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/all/8AFD45995352381DC2257BE400431DA2/$file/OLAF - selectionat_unitb2_en.doc?openelement (dostęp:17.08.2016).
 15. [www 10] http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/documents/comm2012_10324_en.pdf (dostęp: 17.08.2016).
 16. [www 11] https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/organisation/senior-management_pl (dostęp: 20.08.2016).
 17. [www 12] https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/olaf-report_en (dostęp: 19.08. 2016).
 18. [www 13] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:C2014/227/08 (dostęp: 19.08.2016).
 19. [www 14] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52015DC0386 (dostęp: 19.08.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu