BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Bankowość prywatna jako kluczowy element modelu biznesowego polskich banków - analiza przypadku
Private Banking as a Key Element of Business Model of Polish Banks - Case Study
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 22, s. 153-165, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość prywatna, System finansowy, Modele biznesowe, Studium przypadku
Private banking, Financial system, Business models, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
PKO Bank Polski SA
Abstrakt
Celem autorki niniejszego artykułu jest przedstawienie bankowości prywatnej - szczególnego produktu banku - specyficznej formy przedsiębiorstwa, działającego na rynku, w kontekście jego modelu biznesowego. W pierwszej części artykułu dokonano prezentacji banku jako szczególnego elementu systemu finansowego, a także omówiono zasady nadzoru finansowego. W dalszej części skoncentrowano się na bankowości prywatnej i na podstawie wybranego banku przedstawiono jej cechy charakterystyczne. W artykule wykorzystano metodę studiów literaturowych oraz analizę przypadku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present private banking as a characteristic banking product of a specific form of enterprise which operates on market, in the context of its business model. In the first part of an article the bank is presented as specific element of the financial system and also its financial supervision is discussed. Next the author concentrates on private banking and presents its characteristics based on a chosen bank. The author uses as a method analysis of available literature and case study. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk M. (2013), Rola Rady Stabilności Finansowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiuˮ, nr 315.
 2. Cwynar W., Patera W. (2010), Podręcznik do bankowości, Oficyna, Warszawa.
 3. Czekaj J., Owsiak S. (1999), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dębski W. (2010), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Dobiegała- Korona B. (2009), Migracja klientów a wartość przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Dobosiewicz Z. (2007), Wprowadzenie do finansów i bankowości, Warszawa.
 7. Matysek-Jędrych A. (2007), System finansowy- definicje i funkcje, "Bank i Kredytˮ, nr 10.
 8. Nowicki D. (2014), Działalność Komisji Nadzoru Finansowego w orzecznictwie sądów administracyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 9. Pawłowska M. (2013), Zmiany struktury sektora bankowego w Europie - rola konkurencji, "Zeszyty BRE Bank-CASEˮ, nr 126.
 10. Polański Z. (2008), System finansowy w Polsce, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Radziszewski E. (2014), Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 12. Walińska E., Bek-Gaik B., Gad J., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 13. Wiankowska-Ładyka Z. (red.) (2008), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Źródła internetowe
 15. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/o_nbp.html, (dostęp: 29.04.2016).
 16. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/minister-finansow/zadania-ministra-finansow, (dostęp: 01.05.2016).
 17. http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/minister-finansow/zadania-ministra-finansow, (dostęp: 01.05.2016).
 18. http://www.terve.pl/artykul/bankowosc-prywatna-w-polsce.html, (dostęp: 29.04.2016).
 19. https://mfiles.pl/pl/index.php/System_finansowy_gospodarki, (dostęp: 01.05.2016).
 20. https://towarzystwaubezpieczeniowe.wordpress.com/2013/06/24/co-to-sa-towarzystwaubezpieczeniowe/, (dostęp: 01.05.2016).
 21. https://mfiles.pl/pl/index.php/Fundusz_emerytalny, (dostęp: 14.05.2016).
 22. http://www.bankowoscprywatna.pkobp.pl/oferta/, (dostęp: 11.03. 2016).
 23. http://www.obligacjeskarbowe.pl/, (dostęp: 11.03.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu