BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Hubert (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Panelowa weryfikacja wpływu zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe
Panel Verification of the Impact of Macroeconomic Variables on Stock Market Indices
Źródło
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 1 (66), cz. 2, s. 162-177, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych
Słowa kluczowe
Indeks giełdowy, Badanie zależności makroekonomicznych, Uwarunkowania makroekonomiczne
Stock market indexes, Research of macroeconomic relationships, Macroeconomic conditions
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G12, G15, G17, E44
summ., streszcz.
Kraj/Region
Kraje OECD
OECD countries
Abstrakt
Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja wpływu krajowych zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe. Do zbadania tych zależności wykorzystano trzy różne estymatory: DFE, MG i PMG. W badaniu wykorzystano dane dotyczące dwudziestu krajów należących do OECD. Natomiast wśród wykorzystanych zmiennych makroekonomicznych były: produkcja przemysłowa, inflacja, bezrobocie, kurs walutowy, krótkoi długoterminowa stopa procentowa. W wyniku estymacji otrzymano interesujące rezultaty w zakresie poszczególnych zmiennych makroekonomicznych czy rodzaju zależności (krótko- lub długookresowa). (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is an empirical verification of the impact of national macroeconomic variables on stock market indices. To investigate these relationships, three estimators: DFE, MG and PMG were used. The study used data from twenty OECD countries. The macroeconomic variables used included: industrial production, inflation, unemployment rate, exchange rate, short- and long-term interest rates. The estimation brought interesting results for the different macroeconomic variables, depending on the type of short-run or long-run relationships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Sharkas, A. (2004). The Dynamic Relationship between Macroeconomic Factors and the Jordanian Stock Market. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 1(1), 97-114.
 2. Andersson, M., Krylova, E. i Vahamaa, S. (2008). Why Does the Correlation between Stock and Bond Returns Vary over Time? Applied Financial Economics, 18(2), 139-151.
 3. Baltagi, B.H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Chichester: John Wiley & Sons.
 4. Bilson, C., Brailsford, T. i Hooper, V (1999). Selecting Macroeconomic Variables as Explanatory Factors of Emerging Stock Market Returns. Canberra: Department of Commerce, Australia National University.
 5. Blackburne III, E.F. i Frank, M.W. (2007). Estimation of Nonstationary Heterogeneous Panels. The Stata Journal, 7(2), 197-208.
 6. Boyd, J.H., Jagannathan, R. i Hu, J. (2001). The Stock Market's Reaction to Unemployment News: Why Bad News is Usually Good for Stocks. NBER Working Paper, (8092).
 7. Buyuksalvarei, A. (2010). Effect of Macroeconomic Variables on Stock Returns: Evidence from Turkey. European Journal of Social Sciences, 14(3), 404-416.
 8. Chen, N., Roll, R. i Ross, S.A. (1986). Economic Forces and the Stock Market. Journal of Business, 59(3), 383-403.
 9. Choudhry, T. (2001). Inflation and Rates of Return on Stocks: Evidence from High Inflation Countries. Journal of International Financial Markets, 11(1), 75-96.
 10. Dadgostar, B. i Moazzami, B. (2003). Dynamic Relationship between Macroeconomic Variables and the Canadian Stock Market. Journal of Applied Business and Economics, 2(1), 7-14.
 11. Fama, E.F. (1981). Stock Returns, Real Activity, Inflation, and Money. American Economic Review, 71(4), 545-565.
 12. Geske, K.R. i Roll, R. (1983). The Fiscal and Monetary Linkage between Stock Returns and Inflation. Journal of Finance, 58(1), 1-33.
 13. Hsing, Y. (2011a). Effects of Macroeconomic Variables on the Stock Market: The Case of the Czech Republic. Theoretical and Applied Economics, 18(7), 53-64.
 14. Hsing, Y. (2011b). Macroeconomic Determinants of the Stock Market Index and Policy Implications: The Case of a Central European Country. Eurasian Journal of Business and Economics, 4(7), 1-11.
 15. Humpe, A. i Macmillan, P. (2007). Can Macroeconomic Variables Explain Long Term Stock Market Movements? A Comparison of the US and Japan. Centre for Dynamic Macroeconomics Analysis Working Paper Series, CDMA 07/20, 1-26.
 16. Mukherjee, T.K. i Naka, A. (1995). Dynamic Relations between Macroeconomic Variables and Japanese Stock Market. The Journal of Financial Research, 18(2), 223-237.
 17. Naik, P.K. i Padhi, P. (2012). The Impact of Macroeconomic Fundamentals on Stock Prices Revisited: Evidence from Indian. Eurasian Journal of Business and Economics, 5(10), 25-44.
 18. Pesaran. M.H., Shin, Y. i Smith, R.P. (1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. Journal of the American Statistical Association, 94(446).
 19. Ratanapakorn, O. i Sharma, S.C. (2007). Dynamics Analysis between the US Stock Return and the Macroeconomics Variables. Applied Financial Economics, 17(4), 369-377.
 20. Tangjitprom, N. (2011). Macroeconomic Factors of Emerging Stock Market: The Evidence from Thailand. International Journal of Financial Research, 3(2), 105-114.
 21. Wiśniewski, H. (2013). Interakcje miedzy wskaźnikami makroekonomicznymi a indeksami giełdowymi w wybranych krajach. Wiadomości Statystyczne, (11), 72-89.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.66.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu