BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Będowska-Sójka Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Porównanie miesięcznych miar płynności akcji spółek notowanych na GPW wyznaczanych na podstawie danych niskiej częstotliwości
Comparison of Monthly Stock Liquidity Measures for WSE-Listed Companies Based on Low-Frequency Data
Źródło
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 1 (66), cz. 2, s. 178-192, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Rynek kapitałowy, Płynność rynku, Wycena aktywów kapitałowych
Stock market companies, Capital market, Market liquidity, Capital asset valuation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G2
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zależności między miarami płynności wyznaczanymi na podstawie ogólnodostępnych danych niskiej częstotliwości, takich jak cztery ceny, najwyższa, najniższa, otwarcia i zamknięcia, oraz wielkość obrotu. Powszechnie stosowane w literaturze miary płynności wyznaczono dla wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie nieprzerwanie w okresie 2000-2015. Na podstawie danych dziennych wyznaczono miesięczne miary płynności i dokonano analizy zależności między miarami w długim okresie. Wykazano, że wskaźniki płynności skonstruowane na podstawie danych o niskiej częstotliwości, mierzące wpływ na ceny oraz wpływ na aktywność, niosą zbliżone informacje. Spójność miar opisujących różne wymiary płynności przemawia za ich stosowaniem. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to examine the relationship between liquidity measures based on publicly available low-frequency data such as four prices: highest, lowest, opening and closing, as well as trading volume. Liquidity measures that are widely used in the literature have been determined for selected companies continuously listed on the WSE in 2000-2015. Based on daily data, monthly liquidity measures have been determined and relationships between measures have been analyzed. It is shown that liquidity indicators designed on the basis of low-frequency data that measure the impact on prices and the impact on activity provide similar information. The consistency of measures describing different dimensions of liquidity is an argument for their application. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-section and Time-Series Effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56, http://dx.doi.org/10.1016/S1386- 4181(01)00024-6.
 2. Amihud, Y. i Mendelson, H. (2015). The Pricing of Illiquidity as a Characteristic and as Risk. Multinational Financial Journal, 19(3), 149-168.
 3. Amihud, Y., Mendelson, H. i Pedersen, L.H. (2005). Liquidity and Asset Prices. Foundations and Trends in Finance, 1(4), 269-364, http://dx.doi.org/10.1561/0500000003.
 4. Bekaert, G., Harvey, C.R. i Lundblad, C. (2007) Liquidity and Expected Returns: Lessons from Emerging Markets. Review of Financial Studies, 20(6), 1783-1831, http:// dx.doi.org/10.1093/rfs/hhm030.
 5. Chordia, T., Subrahmanyam, A. i Anshuman, VR. (2001). Trading Activity and Expected Stock Returns. Journal of Financial Economics, 59(1), 3-32, http://dx.doi.org/10.1016/ S0304-405X(00)00080-5.
 6. Corwin, S.A. i Schultz, P. (2012). A Simple Way to Estimate Bid-Ask Spreads from Daily High and Low Prices. Journal of Finance, 67(2), 719-759, http://dx.doi.org/10.1111/ j.1540-6261.2012.01729.x.
 7. Doman, M. (2011). Mikrostruktura giełd papierów wartościowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 8. Domowitz, I., Glen, J. i Madhavan, A. (2001). Liquidity, Volatility and Equity Trading Costs Across Countries and Over Time. International Finance, 4(2), 221-255, http:// dx.doi.org/10.1111/1468-2362.00072.
 9. Fiszeder, P. i Perczak, G. (2016). Low and High Prices Can Improve Volatility Forecasts during Periods of Turmoil. International Journal of Forecasting, 32(2), 398-410, http:// dx.doi.org/10.1016/j.ijforecast.2015.07.003.
 10. Goyenko, R.Y., Holden, C.W. i Trzcinka, C.A. (2009). Do Liquidity Measures Measure Liquidity? Journal of Financial Economics, 92(2), 153-181, http://dx.doi.org/10.1016/j. jfineco.2008.06.002.
 11. Harris, L. (1990). Statistical Properties of the Roll Serial Covariance Bid/Ask Spread Estimator. The Journal of Finance, 45(2), 579-590, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990. tb03704.x.
 12. Jankowski, R. i Olbryś, J. (2015). Wymiary płynności rynku papierów wartościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, (73), 645-658.
 13. Karpoff, J.M. (1987). The Relation Between Price Changes and Trading Volume: A Survey. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 22(1), 109-126, http://dx.doi. org/10.2307/2330874.
 14. Kyle, A.S. (1985). Continuous Auctions and Insider Trading. Econometrica, 53(6), 1315-1335, http://dx.doi.org/10.2307/1913210.
 15. Lesmond, D.A. (2005). Liquidity of Emerging Markets. Journal of Financial Economics, 77(2), 411-452, http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.01.005.
 16. Lesmond, D.A., Ogden, J.P. i Trzcinka, C.A. (1999). A New Estimate of Transaction Costs. Review of Financial Studies, 12(5), 1113-1141, http://dx.doi.org/10.1093/rfs/12.5.1113.
 17. Nowak, S. i Olbryś, J. (2015). Direct Evidence of Non-trading on the Warsaw Stock Exchange. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (428), 184-194, http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.428.16.
 18. Olbryś, J. (2014). Is Illiquidity Risk Priced? The Case of the Polish Medium-size Emerging Stock Market. Bank i Kredyt, 45(6), 513-536.
 19. Olbryś, J. i Mursztyn, M. (2016). Głębokość rynku jako jeden z wymiarów płynności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 101-112, http://dx.doi.org/10.18276/ frfu.2016.79-07.
 20. Roll, R. (1984). A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. The Journal of Finance, 39(4), 1127-1139, http://dx.doi.org/10.1111 /j.1540-6261.1984.tb03897.x.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.66.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu