BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska Karolina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Badanie napływu inwestycji zagranicznych do polski z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej
An Application of Multi-Scale Comparison Analysis in the Study of the Flow of Foreign Investments to Poland
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 376-384, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Wielowymiarowa analiza porównawcza
Foreign investment, Multi-dimensional comparative analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza przestrzenna rozmieszczenia inwestycji zagranicznych w Polsce. W przeprowadzonym badaniu wykorzystano metody wielowymiarowej analizy porównawczej do klasyfikacji województw pod względem atrakcyjności do lokalizacji inwestycji zagranicznych. Metody te pozwoliły również wyodrębnić grupy województw ze względu na liczbę dokonanych w nich inwestycji w badanym okresie. W opracowaniu analizą objęto okres 1995-2005. Odpowiednie dane statystyczne zaczerpnięto z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskiego oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. (fragment tekstu)

The article presents results of spatial analysis of foreign investments location in Poland. In the first part of this study, methods of multi-scale comparison analysis were used for classification of Polish districts according to location competitiveness for foreign investments. In the second part, the same methods were used for grouping of Polish districts according to the amount of finalized investments in analyzed period of time. Publication of GUS, NBP and PAIZ served as sources of statistical data used in this study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślik A. (2005), Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  2. Malina A. (2004), Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, AE, Kraków.
  3. Portal internetowy Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl.
  4. Portal internetowy Narodowego Banku Polskiego, www.nbp.pl.
  5. Portal internetowy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, www.paiz.gov.pl.
  6. Sklinsmont W. (1999), Metody ilościowe i ich zastosowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Olsztyn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu