BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foryś Iwona (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wykorzystanie metod porządkowania obiektów przy podejmowaniu decyzji dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych
The Using Ordering of Objects Methods at the Starting House Buildings Termomodernization Decisions
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 385-392, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Budownictwo mieszkaniowe, Inwestycje termomodernizacyjne, Porządkowanie liniowe
Housing construction, Thermo-modernization investments, Linear ordering
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przeprowadzone badanie ma wymiar bardzo praktyczny, ponieważ na podstawie uzyskanego grupowania pozwala wskazać kolejność typowania obiektów (budynków) do prac termomodemizacyjnych. Wskazanie w pierwszej kolejności obiektów o najgorszych parametrach efektywności energetycznej (grupa IV), czyli obiektów o najwyższych zużyciach ze względu na przyjęte zmienne (stymulanty i destymulanty), ułatwi zapobieganie niekorzystnym odchyleniom i pozwoli na efektywniejsze gospodarowanie energią cieplną w analizowanych zasobach. Daje również zarządcy narzędzie do wskazywania obiektów, dla których z powodu niekorzystnych odchyleń należy przeprowadzać szczegółowe analizy pozwalające na zidentyfikowanie przyczyn (które mogą leżeć w wadach technicznych obiektów) tych odchyleń. W skrajnych przypadkach badanie daje uzasadnienie do wykonania audytów energetycznych, a w przyszłości pozwala ustalać kolejność ich wykonywania. (fragment tekstu)

In this article author used the ordering of objects methods in the process of decisions connected with the choosing a house buildings to termomodernization. The author divided 37 objects on four groups, using the synthetic measure of the energy-effectivity in three heating seasons in years 2003-2006. In the group IV were found objects which had worst energy- parameters, instead in the group I - the best. In following heating seasons the arrangement gave nearing effects, and dislocatings in groups got out of executed on given objects in this time of termomodernization works. Dislocatings to higher groups, followed as result of of making worse of diagnostic quality, accepted in the analysis. The using synthetic measure of the development to the classification of objects according to the constant pattern gives property managers the simple tool of the type inference of following objects to termomodernization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
  2. Pawełek B., Zeliaś A., Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych, Folia Oeconomica Cracoviensia, vol. XXXVII.
  3. Tarczyński W. (1995), Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsiębiorstwa. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  4. Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.
  5. Walesiak M. (2002), Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław.
  6. Zeliaś A. (red.) (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, AE, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu