BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batóg Barbara (Uniwersytet Szczeciński), Mojsiewicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Wawrzyniak Katarzyna (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Efektywność metod statystycznej analizy wielowymiarowej jako narzędzia segmentacji rynku ubezpieczeniowego
The Effectivity of Methods of the Statistical Multidimensional Analysis as Tools of the Insurance Market Segmentation
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 393-401, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Segmentacja rynku, Wielowymiarowa analiza statystyczna
Insurance market, Market segmentation, Multi-dimensional statistical analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W podjętych próbach segmentacji potencjalnego rynku usług ubezpieczeniowych wskazano na problemy z adekwatnym pomiarem preferencji i postaw członków gospodarstw domowych. Zmienną kluczową w tych rozważaniach była zmienna mierząca postawę badanych względem ryzyka. W prezentowanych wynikach zilustrowano zastosowanie metod wskazujących zmienną zależną (analiza dyskryminacyjna) oraz metod analizy z pominięciem wskazania zmiennej zależnej (skalowanie wielowymiarowe). Ten drugi rodzaj analizy, pomimo trudności interpretacyjnych, stwarza możliwości lepszego dopasowania rezultatów klasyfikacji do zidentyfikowanych grup o spójnych postawach konsumenckich w ubezpieczeniach. Podjęto również próbę zastosowania drzewa klasyfikacyjnego. W związku z uzyskaniem tylko jednego węzła bez żadnych połączeń zrezygnowano z tej metody. (fragment tekstu)

In the paper the authors tried to examine the effectivity of methods of the statistical multidimensional analysis from the point of view of the effectivity of the measurement on the insurances market. The research concerned methodology of the market segmentation on the ground of individual preferences of customers in relation to the products and/or services and of the risk aversion based on utility function. The obtained results were compared with Fred Wagner theory of the insurance market segmentation - with rational and irrational customers. The data used in research were obtained from the questionnaire inquired on 500 households drawn by lot in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Batóg B., Wawrzyniak K. (2006), Identyfikacja osi w skalowaniu wielowymiarowym na przykładzie segmentacji rynku ubezpieczeniowego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" nr 1126, AE, Wrocław, s. 372-379.
  2. Borch K. (1990), Insurance Economics, Kluwer, Boston-Dodrecht-New York.
  3. Gatnar E., Walesiak M. (red.) (2004), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, AE, Wrocław.
  4. Grace M.F., Klein R.W., Kleindorfer P.R., Murray M.R. (2003), Catastrophe Insurance: Consumer Demand, Markets and Regulation, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dodrecht-London.
  5. Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2006), Diagnosing the Niches on the Insurance market, referat wygłoszony na XXX Międzynarodowej Konferencji Niemieckiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego, Berlin.
  6. Mojsiewicz M., Wawrzyniak K. (2005), Metodologia segmentacji rynku ubezpieczeniowego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1076, AE, Wrocław, s. 416-422.
  7. Rosenbaum M., Wagner F. (2002), Versicherungsbetriebslehre, Deutsche Versicherungsakademie, Karlsruhe.
  8. Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu