BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaborski Artur (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zastosowanie modeli różnic indywidualnych do wyznaczania kryteriów ocen preferencji
The Application of the Individual Differences Models for Calculate Preference Judgements
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 420-427, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Preferencje, Miary zróżnicowania, Wyniki badań
Preferences, Diversity measures, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niezwykle ważnym elementem skalowania wielowymiarowego jest interpretacja wyników, polegająca zarówno na określeniu treści wymiarów uzyskanej przestrzeni, jak i na identyfikacji zależności występujących między badanymi obiektami lub zmiennymi. W badaniach preferencji zazwyczaj korzysta się z opinii wielu osób różniących się w ocenie ważności wpływu określonych zmiennych na podobieństwa między obiektami. Indywidualne mapy percepcyjne poszczególnych respondentów lub grup respondentów nie dają przez to podstaw do opracowania strategii marketingowej, która musi odpowiadać potrzebom całych segmentów, a nie indywidualnych konsumentów. Pojawia się więc problem agregacji indywidualnych ocen. Trudności w agregacji mogą być spotęgowane tym, że różnice w układach konfiguracji punktów na mapach percepcyjnych nie zawsze wynikają z różnic w postrzeganiu obiektów przez poszczególnych respondentów. W artykule zaprezentowane zostaną wyniki badania, w którym podjęto próbę "doprowadzenia do porównywalności" map percepcyjnych otrzymanych na podstawie opinii różnych grup respondentów z jednoczesnym wskazaniem ich indywidualnych różnic w ocenach preferencji. Do przeprowadzenia analizy wykorzystano model PINDIS należący do grupy modeli różnic indywidualnych, opierających się na założeniu, że wszystkie osoby przy kształtowaniu swoich ocen używają tych samych kryteriów, jednak nadają poszczególnym wymiarom różne wagi. (fragment tekstu)

The article presents the results of the research leading to comparison of perceptual maps received on the basis of the opinion given by various respondents' groups with simultaneous indication of their individual differences in preference judgements. For making analysis the model PINDIS was used, which is one of the individual differences models based on the assumption that everybody making their judgements use the same criteria but assign them various importance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Arabie P., Carroll J.D., DeSarbo W. (1987), Three-Way Scaling and Clustering, Sage Publications, Beverly Hills.
  2. Carroll J.D., Chang J.J. (1970), Analysis of Individual Differences in Multidimensional Scaling via an N-Way Generalization of "Eckart-Young" Decomposition, "Psychometrika" nr 35, s. 238-319.
  3. Carroll J.D., Chang J.J. (1972), IDIOSCAL (Individual Differences In Orientation Scaling): A Generalization of INDSCAL Allowing Idiosyncratic Reference Systems as Well as an Analytic Approximation to INSCAL, Paper presented at the spring meeting of the Psychometric Society, Princeton, NJ.
  4. Commandeur J.J.F. (1991), Matching Configurations, DSWO Press, Leiden.
  5. Cox T.F., Cox M.A.A. (2001), Multidimensional Scaling, second edition, Chapman and Hall, London.
  6. Kurzydłowski A., Zaborski A. (2005), Ocena atrakcyjności szkół językowych z wykorzystaniem wybranych metod wielowymiarowej analizy statystycznej, [w:] Klasyfikacja danych - teoria i zastosowania, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Taksonomia 12, nr 1076, AE, Wrocław, s. 453-461.
  7. Lingoes J.C., Borg I. (1977), Procrustean Individual Differences Scaling: PINDIS, "Sozial Psychologie" nr 8, s. 210-217.
  8. Lingoes J.C., Borg I. (1978), A Direct Approach to Individual Differences Scaling Using Increasingly Complex Transformations,,Psychometrika" nr 4, s. 491-519.
  9. Steenkamp J.E.M., van Trijp H.C.M., Ten Berge J.M.F. (1994), Perceptual Mapping Based on Idiosyncratic Sets of Attributes, "Journal of Marketing Research" vol. 31, s. 15-27.
  10. Zaborski A. (2006), Przegląd wybranych modeli różnic indywidualnych w skalowaniu wielowymiarowym, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", Ekonometria 18, (w druku), AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu