BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlukowicz Roman (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Problemy pomiaru niemetrycznych zmiennych objaśniających w modelowaniu ekonometrycznym wartości rynkowej nieruchomości
The Issue of Non-Metric Explanatory Variables in Econometric Modelling of Property Market Value
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Taksonomia (14), 2007, nr 1169, s. 436-444, tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Słowa kluczowe
Zmienna objaśniająca, Metoda conjoint, Modelowanie ekonometryczne
Exogenous variable, Conjoint method, Econometric modeling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowane rozważania pozwalają twierdzić, że uprawnioną - w ramach obowiązującego w Polsce pod koniec 2006 r. porządku prawnego w zakresie metodyki wyceny nieruchomości - procedurą określania wartości rynkowej nieruchomości jest nie tylko nieklasyczny model ekonometryczny (stanowiący istotę dopuszczonych prawnie porównawczych metod wyceny), ale także standardowy (klasyczny) model ekonometryczny. Stosowanie tego ostatniego wymaga jednak prawidłowego zakodowania niemetrycznych zmiennych objaśniających, które to wyłącznie kształtują wartość rynkową nieruchomości. Przedstawiając nową propozycję sposobu ustalania liczbowych realizacji niemetrycznych zmiennych objaśniających, wyeliminowano ograniczenie praktycznego wykorzystania standardowego modelu ekonometrycznego w rynkowej wycenie nieruchomości. (fragment tekstu)

In Polish practice econometric models are especially significant, are permitted for property valuation. The studies of the property market prove non-metric variables to be fundamental factors in the changeability of transaction prices of properties and hence their market value. In property valuation they figure as ordinal variables (metric variables are formulated similarly). The article presents a short outline of methods for measuring non-metric explanatory variables of econometric model and simultaneously, a suggestion is made to solve the problem through the usage of the conjoint analysis to determine the execution of these methods, which will later be used to estimate the econometric model. The solution is applly in a particular instance of econometric modelling of a property's market value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz S. (1976), Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji, PWE, Warszawa.
 2. Bartosiewicz S. (1991), Propozycja metody pomiaru pośredniego cechy jakościowej, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 600, AE, Wrocław.
 3. Bąk A. (2004), Metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1013, AE, Wrocław.
 4. Dacko M. (2000), Solver - zastosowanie w modelowaniu ekonometrycznym na potrzeby analiz rynku nieruchomości, "Wycena" 4.
 5. Dziechciarz J. (2005), Regresja hedoniczna i metoda conjoint measurment jako narzędzie w kształtowaniu polityki cenowej, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1096, Ekonometria 15, AE, Wrocław.
 6. Gatnar E., Walesiak M. (red.) (2001), Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, AE, Wrocław.
 7. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C. (1995), Multivariate Data Analysis with Readings, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 8. Hozer J., Kuźmiński W., Hozer M. (2002), Mierzenie niemierzalnego w wycenie nieruchomości, "Rzeczoznawca Majątkowy" 1.
 9. Hozer J., Zwolankowska M., Kokot S., Kuźmiński W. (2000), Wykorzystanie nieklasycznych modeli ekonometrycznych w szacowaniu wartości rynkowej gruntów, "Przegląd Statystyczny" 1-2.
 10. Krzysztofiak. M. (red.) (1978), Ekonometria, PWE, Warszawa.
 11. Lipieta A. (2000), Model ekonometryczny ze zmiennymi jakościowymi opisujący ceny mieszkań, "Wiadomości Statystyczne" 8.
 12. Marcus A.T., Grant W.A. (2001), The Role of Formal Survey Research Methods in the Appraisal Body of Knowledge, "The Appraisal Journal" 69, 4 (October).
 13. Mynarski S. (2003), Kwantyfikacja predyktorów jakościowych w analizie wariancji i regresji, [w:] E. Gatnar (red.), Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, AE, Katowice.
 14. Ostasiewicz W. (2000), Propedeutyka probabilistyki, AE, Wrocław.
 15. Pawlukowicz R., Bartłomowicz T. (2005), Conjoint analysis jako sposób wyznaczania wag cech rynkowych w wycenie nieruchomości za pomocą podejścia porównawczego, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", nr 1096, Ekonometria 15, AE, Wrocław.
 16. Pawlukowicz R. (a), Porównawcze metody wyceny nieruchomości a model ekonometryczny, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", (złożono do druku).
 17. Pawlukowicz R. (b), Użyteczność modeli ekonometrycznych w wycenie nieruchomości - polskie i zagraniczne opinie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", (w druku).
 18. Pawłowski Z. (1978), Ekonometria, PWE, Warszawa.
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, (DzU nr 207, poz. 2109).
 20. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych (wydanie ósme poszerzone) (2004), Wyd. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
 21. Szmigiel C. (2000), Regresja jako warunkowa wartość oczekiwana, [w:] J. Dziechciarz (red.) Zbiór zadań z ekonometrii, AE, Wrocław.
 22. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, (tekst jednolity: DzU 2004 nr 261, poz. 2603 z póź. zm.).
 23. Walesiak M., Bąk A. (2000), Conjoint analysis w badaniach marketingowych, AE, Wrocław.
 24. Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.
 25. Zeliaś A. (1979), Teoria prognozy, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1505-9332
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu