BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawalany Grzegorz (University of Agriculture in Krakow), Sokołowski Paweł (University of Agriculture in Krakow), Herbut Piotr (University of Agriculture in Krakow), Angrecka Sabina (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Influence of Selected Parameters of Autoclaved Aerated Concretes on Their Drying
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr III/1, s. 977-985, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Materiały budowlane, Właściwości fizykochemiczne, Badania właściwości fizycznych, Wyniki badań
Building materials, Physicochemical property, Physical properties research, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper presents an analysis of the influence of the moisture content in autoclaved aerated concretes on their drying. The tested material consisted of 60 cubic samples (10 x 10cm) of fly ash aerated concrete and sand aerated concrete, types 400 and 600. The analyzed physical parameters of the samples, such as specific density, bulk density, porosity, tightness and absorbtivity, were presented in the paper. The tests revealed that the rate of autoclaved aerated concrete drying depends in the first place on its structure and the moisture content. The drying period of samples soaked with water was the shortest for the sand aerated concrete type 600. The longest drying period was observed for the samples of the fly ash aerated concrete type 600. The results of conducted analyses allowed for distinguishing two phases of autoclaved aerated concrete drying: the first - up to 10 days, when an intensive decrease in mass wetness takes place, and the second - from 10 to 25-40 days, when a slow decline in mass wetness is observed.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Garbalińska, H., Bochenek, M. (2011). Izolacyjność termiczna a akumulacyjność cieplna wybranych materiałów ściennych. Czasopismo Techniczne. Architektura. R. 108, z. 2-A/2: 89-96
  2. Majchrowicz, K. (2008). Analiza porównawcza odsychania betonów komórkowych. Niepublikowana praca magisterska, Wydział Inżynierii Środowiska UR w Krakowie
  3. Nawalany, G., Sokołowski, P., Herbut, P., Angrecka S. (2015). Charakterystyka cieplnowilgotnościowa termomodernizowanych przegród w budynkach mieszkalnych na wybranym przykładzie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Nr IV/1/2015: 887-898
  4. Plagge, R., Scheffler, G., Grunewald, J. (2006). Measurement of water retention and moisture conductivity at transient conditions. Research in Building Physics and Building Engineering, Proceedings of the Third International Building Physics Conference, Concordia University, Montreal, Canada 2006, Taylor & Francis Group, London 2006: 129-136.
  5. Radoń, J., Künzel, H. (2006). Problemy cieplno-wilgotnościowe przy renowacji ścian budynków z muru pruskiego. Acta Scientiarum Polonorum: Architectura 5(1): 45-53.
  6. Regulation of the Minister of Infrastructure of 2 July 2014 on the methodology of estimating energy performance of a building or dwelling or a part of the building constituting an independent technical and usable entity and the method of preparation and samples of their energy performance certificates (Journal of Laws 2014, item 888).
  7. Regulation of the Minister of Transport, Construction and Maritime of 5 July 2013 amending the regulation on the technical conditions which buildings and their location must fulfill (Journal of Laws 2013, item 926).
  8. Różycka, A., Pichór, W. (2016). Effect of perlite waste addition on the properties of autoclaved aerated concrete. Construction and Building Materials, 120: 65-71
  9. Scheffler, G., Plagge, R., Grunewald, J., Häupl, P. (2006). Evaluation of instantaneous profile measurements indicating dependencies of moisture transport on hysteresis and dynamics. Research in Building Physics and Building Engineering, Proceedings of the Third International Building Physics Conference, Concordia University, Montreal, Canada 2006, Taylor & Francis Group, London 2006: 121-128.
  10. Suchorab, Z., Barnat-Hunek, D. (2011). Analiza przewodności cieplnej przegród z betonu komórkowego w zależności od zmian wilgotności. Budownictwo i Architektura, vol. 8, nr 1: 107-116
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.3.1.075
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu