BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martyka Emilia (Uniwersytet Gdański), Kaczmarek Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Fałszowanie sprawozdań finansowych - przyczyny, motywy i techniki
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, 2016, s. 65-71, tab.
Słowa kluczowe
Rachunkowość kreatywna, Ewidencja księgowa, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych
Creative accounting, Accounting records, Fraud in the financial statements
Abstrakt
Na skutek postępującej globalizacji, integracji przedsiębiorstw oraz pojawienia się i upowszechnienia nowych technologii zmieniły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej, zarówno dużej, jak i małej oraz średniej. Dodatkowo kryzys gospodarczy, a także jego konsekwencje, tj. spowolnienie gospodarcze przyczyniły się do znacznego zwiększenia się ryzyka wystąpienia nadużyć gospodarczych. Po 2000 r., poza nadużyciami finansowymi, ujawniono także kilkanaście nadzwyczajnych przypadków zastosowania tzw. kreatywnej rachunkowości, np. sprawy Enronu czy WorldCom, które przyczyniły się do spadku zaufania akcjonariuszy do rynków finansowych. Stosowanie przez firmy kreatywnej księgowości zapoczątkowało zakwestionowanie zasad zarządzania wartością przedsiębiorstwa, których celem jest wzrost bogactwa akcjonariuszy. Celem opracowania jest ukazanie istoty nadużyć finansowych występujących w jednostkach gospodarczych, przyczyn, metod a także skutków ich powstawania. W opracowaniu przedstawiono również różnice między kreatywną rachunkowością a oszustwami finansowymi. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Gut P. (2006), Fałszowanie sprawozdań finansowych, "Serwis Monitora Rachunkowości i Finansów", nr 1.
 2. Gut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Guy D.M., Carmichael D.R. (2003), Guide to International Standards on Auditing and Related Services 2003, Practitioners Publishing Company, Texas.
 4. Hołda A., Nowak W. (2003), Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 13, Warszawa.
 5. Krawczyk M., Skoczylas-Tworek A. (2013), Skala ryzyka nadużyć w polskich przedsiębiorstwach w dobie kryzysu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 761, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 60.
 6. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T. (2006), Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 7. Sawicki K. (2003), Problem odpowiedzialności za rachunkowość jednostek gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 13, Warszawa.
 8. Schneider K. (2007), Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo księgowych, PWE, Warszawa.
 9. Surdykowska S. (2005), Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 10. Tokarski M. (2008), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Przedsiębiorczość-Edukacja, t. 4, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków.
 11. Wąsowski W. (2010), Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 12. Wells J.T. (2006), Nadużycia w firmach. Vademécum, LexisNexis, Warszawa.
 13. Wiśniewska J. (2007), Oszustwa rachunkowości zagrożeniem dla prawidłowego stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości. Problemy rachunkowości, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu