BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olewnik Anna (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Potka Aniela (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Przestępstwa i nadużycia gospodarcze występujące w przedsiębiorstwach
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, 2016, s. 72-83, rys., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przestępstwa gospodarcze, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych
Entrepreneurship, Economic crimes, Fraud in the financial statements
Abstrakt
Szeroko pojęta korupcja gospodarcza jest obecnie nieodłącznym elementem środowiska biznesu, a ryzyko jej wystąpienia towarzyszy prowadzeniu działalności każdego rodzaju. Ryzyko' nadużyć jest więc wpisane w prowadzenie aktywności gospodarczej. Statystyki pokazują, że korupcja i defraudacja pieniędzy są zjawiskami globalnymi, których negatywne skutki dostrzegalne są w skali całego świata. Z punktu widzenia rachunkowości, nadużyciem można nazwać wszelkiego rodzaju fałszerstwo związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych. Najbardziej narażonymi na zniekształcenia elementami sprawozdania są bilans oraz rachunek wyników. Rachunkowość to jeden z wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których mogą pojawić się nadużycia, dlatego ważne jest, by umiejętnie zarządzać ryzykiem z tym związanym. Celem pracy jest zdefiniowanie pojęcia, wskazanie rodzajów nadużyć w przedsiębiorstwie, a także wskazanie sposobów zapobiegania działaniom nieetycznym i nieprawidłowościom oraz skali przestępczości gospodarczej w Polsce na tle innych krajów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Jasiński W. (2013), Nadużycia w przedsiębiorstwie - przeciwdziałanie i wykrywanie, Poltex, Warszawa.
  2. Karmańska A. (2008), Etyka zawodowa w rachunkowości i działania SKwP w tym zakresie [w:] M.M. Kwiecień (red.), Aksjomaty i paradygmaty w rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
  3. Micherda B. (2012), Wybrane aspekty w ewolucji rachunkowości [w:] B. Micherda (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa.
  4. Sowińska A. (2003), Skąd się wzięła sprawa "Enronu"? "Rachunkowość" nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu