BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Anna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie), Śmigiel Lidia (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie)
Tytuł
Przykłady nadużyć finansowych w wybranych przedsiębiorstwach
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, 2016, s. 84-93, rys., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Nadużycia gospodarcze, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Przeciwdziałanie korupcji, Audyt finansowy, Studium przypadku
Entrepreneurship, Economic frauds, Fraud in the financial statements, Corruption fighting, Financial audit, Case study
Abstrakt
Szeroko pojęta korupcja gospodarcza jest obecnie nieodłącznym elementem środowiska biznesu, a ryzyko jej wystąpienia towarzyszy prowadzeniu działalności każdego rodzaju. Ryzyko' nadużyć jest więc wpisane w prowadzenie aktywności gospodarczej. Statystyki pokazują, że korupcja i defraudacja pieniędzy są zjawiskami globalnymi, których negatywne skutki dostrzegalne są w skali całego świata. Z punktu widzenia rachunkowości, nadużyciem można nazwać wszelkiego rodzaju fałszerstwo związane z przygotowywaniem sprawozdań finansowych. Najbardziej narażonymi na zniekształcenia elementami sprawozdania są bilans oraz rachunek wyników. Rachunkowość to jeden z wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa, w których mogą pojawić się nadużycia, dlatego ważne jest, by umiejętnie zarządzać ryzykiem z tym związanym. Celem pracy jest zdefiniowanie pojęcia, wskazanie rodzajów nadużyć w przedsiębiorstwie, a także wskazanie sposobów zapobiegania działaniom nieetycznym i nieprawidłowościom oraz skali przestępczości gospodarczej w Polsce na tle innych krajów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Jackson C.W. (2008), Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Jasiński W. (2013), Nadużycia w przedsiębiorstwie - przeciwdziałanie i wykrywanie, Poltex, Warszawa.
  3. Kutera M. (2008), Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, Warszawa.
  4. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T. (2006), Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
  5. Przybylska J. (2010), Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, CeDeWu.pl, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu