BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobrowolski Szymon (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Długołęcki Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ryzyko nadużyć w kontekście organizowania i funkcjonowania kontroli wewnętrznej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, 2016, s. 94-104, rys.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Nadużycia gospodarcze, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Kontrola wewnętrzna
Entrepreneurship, Economic frauds, Fraud in the financial statements, Internal control
Abstrakt
Szacuje się, że przeciętne przedsiębiorstwo traci 5% wypracowanego zysku brutto każdego roku z powodu nadużyć i oszustw finansowych, co w ujęciu globalnym (dla danych z 2014 r.) wynosi około 3,7 bln USD. Z uwagi na wysokość strat spowodowanych występowaniem tego fenomenu, przypuszcza się, że stanowi ono największe niezagospodarowanie ryzyka we współczesnej gospodarce. Zachodząca w ostatnich latach implementacja przepisów antykorupcyjnych, udoskonalenie wymagań sprawozdawczości oraz poszerzenie wachlarza metod kontroli i wykrywania malwersacji finansowych, miały spowodować radykalne zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia nadużyć. Jednakże na podstawie analizy raportów, publikowanych przez międzynarodowe organizacje oraz firmy specjalizujące się w audycie śledczym, z lat 2010-2014 zaobserwowano stały trend - utrzymywanie się procentowego wskaźnika strat spowodowanych przez oszustwa finansowe dla przeciętnej jednostki na zbliżonym poziomie wynoszącym od 5-6%4, co przy ciągle wzrastającym GWP5 powoduje nieprzerwane zwiększanie się szkód. Częściowo odpowiedzialne są za to czynniki, takie jak: outsourcing, globalizacja czy informatyzacja i automatyzacja procesów finansowych, które dają dodatkowe narzędzia realizacji nadużyć dla osób nie działających zgodnie z prawem. Jednak jak wskazują niektórzy praktycy biznesu, głównym problemem w skutecznym zarządzaniu ryzykiem nadużyć jest przekonanie pracodawców o uczciwości swoich pracowników oraz częściowa niechęć wprowadzania dodatkowych systemów kontroli w korporacjach, którymi zarządzają. Celem niniejszej publikacji jest omówienie niektórych metod monitoringu i wykrywania malwersacji finansowych, wykorzystywanych w przedsiębiorstwach w procesie zarządzania ryzykiem nadużyć, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi informatycznych używanych w tym cyklu. Metodami badawczymi użytymi do realizacji celu są: krytyczny przegląd oraz analiza literatury przedmiotu, publikacji międzynarodowych organizacji, artykułów naukowych oraz obowiązujących aktów prawnych. Pozwala to na odpowiednie przedstawienie problemu nadużyć oraz metod ich wykrywania we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Jasiński W. (2013), Nadużycia w przedsiębiorstwie - przeciwdziałanie i wykrywanie, Poltex, Warszawa.
  2. Winiarska K. (red.) (2010), Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, PWE, Warszawa.
  3. Karmańska A. (2008), Etyka zawodowa w rachunkowości i działania SKwP w tym zakresie [w:] M.M. Kwiecień (red.), Aksjomaty i paradygmaty w rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu