BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmura Marta (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Edukacja prawnicza w poglądach Jerzego Wróblewskiego
Legal Education in Jerzy Wróblewski's Thought
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 3, s. 2-19, bibliogr. 32 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Edukacja
Law, Education
Uwagi
summ., streszcz.,
Wróblewski Jerzy
Abstrakt
Publikacja ma na celu przypomnienie poglądów Jerzego Wróblewskiego na zagadnienia związane z edukacją prawniczą, a także przedstawienie wyników krótkiego sondażu z 2011 roku przeprowadzonego na podstawie tych samych pytań, które zostały zadane przez Profesora studentom prawa w 1958 roku. Autorka pragnie podkreślić szczególną doniosłość spostrzeżeń oraz wątpliwości prof. Wróblewskiego, które pomimo upływu lat nie tracą aktualności.(abstrakt oryginalny)

The publication aims is to remind Jerzy Wroblewski's views on the issues related to legal education. After analyzing Wróblewski's writings, the author compared a survey conducted among law students in 1958 ("Students' assessments of the difficulties of the first year in legal studies") with a poll conducted by herself in 2011. Both survey forms contained the same questions. The author wishes to underline the particular importance of observations and doubts of prof. Wroblewski, which despite the passage of time remains equally relevant today.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asnyk A., Do młodych, [w:] A. Rajca, J. Polanicki (red.), Poezja polska: od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2001.
 2. Bernal J.D., O właściwą postawę naukowca, "Życie Nauki" 1952, 7/8.
 3. Giuliani A., Observations on Legal Education in Antiformalistic Trends, "L'Educazione Giuridica I. Modelli di Università e Progetti di Riforma" 1975.
 4. Levy H., The Crisis in the Universities, "Modern Quat." 1950, 5, 2.
 5. Lewandowski H., Zirk-Sadowski M., Jerzy Wróblewski 1926-1990, "Państwo i Prawo" 1990, 10(536).
 6. Marszał M., Srokosz J., Rzymianie czy barbarzyńcy? Z dyskusji nad reformą programu studiów prawniczych w Polsce w latach 1931-1937, "Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji" 2010, 83.
 7. Misja, wizja i cele strategiczne szkolnictwa wyższego w Polsce w perspektywie 2020 roku, www.nauka.gov.pl.
 8. Moberly W., The Crisis of University, London 1949.
 9. Sitek B., Szwejkowska M., Sprawozdanie: Zjazd dziekanów wydziałów prawa i administracji (Ramsowo k. Mrągowa, 8-11 IX 2011), "Państwo i Prawo" 2012, 1(791).
 10. Szwarc A.J., Problemy kształcenia prawniczego (wprowadzenie do dyskusji), "Państwo i Prawo" 2010, 1.
 11. Wojtczak S., Modele nauk prawnych i edukacji prawniczej według Jerzego Wróblewskiego, [w:] T. Bekrycht, M. Zirk-Sadowski (red.), Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, Warszawa 2011, s. 25-40.
 12. Wróblewski J., Plan akcji popularyzacji nauki (z S. Lemem), "Życie Nauki" 1949, 43/48.
 13. Wróblewski J., Kryzys współczesnych uniwersytetów angielskich, "Życie Nauki" 1950, 11/12.
 14. Wróblewski J., O usprawnienie pracy studentów pierwszego roku studiów, "Życie Szkoły Wyższej" 1953, 9.
 15. Wróblewski J., Z zagadnień dyscyplinarnych w szkole wyższej, "Życie Szkoły Wyższej" 1954, 1.
 16. Wróblewski J., W sprawie doboru młodej kadry (z J.S. Piątkowskim), "Życie Szkoły Wyższej" 1956, 6.
 17. Wróblewski J., Motywy wyboru studiów prawniczych i egzamin wstępny na prawo, "Życie Szkoły Wyższej" 1961, 1.
 18. Wróblewski J., Trudności pierwszego roku studiów prawniczych w oczach studentów, "Życie Szkoły Wyższej" 1961, 2.
 19. Wróblewski J., Zagadnienie praktyk studenckich na wydziałach prawa (z J.S. Piątkowskim), "Życie Szkoły Wyższej" 1962, 2.
 20. Wróblewski J., Problemy kształcenia prawniczego, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1977, 18.
 21. Wróblewski J., Modele prawoznawstwa a typy kształcenia prawniczego, "Państwo i Prawo" 1981, 4.
 22. Wróblewski J., Rola uniwersytetu w rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, "Życie Szkoły Wyższej" 1983, 12.
 23. Wróblewski J., Nauki prawne: poznanie a praktyka społeczna, "Państwo i Prawo" 1985, 7-8.
 24. Wróblewski J., Modele prawoznawstwa a typy kształcenia prawniczego, "Państwo i Prawo" 1986, 2.
 25. Wróblewski J., Prawoznawstwo: Perspektywa technicystyczna i humanistyczna (Z problemów III Kongresu Nauki), "Państwo i Prawo" 1986, 3.
 26. Wróblewski J., Nauki prawne a dokumenty III Kongresu Nauki Polskiej, "Państwo i Prawo" 1987, 3.
 27. Wróblewski J., Contemporary Models of the Legal Sciences, Ossolineum 1989.
 28. Ziembiński Z., Wybór studiów prawniczych w świetle wypowiedzi młodzieży, "Życie Szkoły Wyższej" 1959, 9.
 29. Ziembiński Z., Próba wprowadzenia zadań prawniczych przy egzaminach wstępnych na Wydział Prawa, "Życie Szkoły Wyższej" 1959, 10.
 30. Ziembiński Z., Technika pracy umysłowej: wskazówki dla studentów zaocznych prawa i administracji, Poznań 1967.
 31. Zirk-Sadowski M., Życie i dokonania naukowe Profesora Jerzego Wróblewskiego, http://www. ktfp.eu/.
 32. Zoll F., Przyszłość kształcenia prawników w Polsce, "Państwo i Prawo" 2010, 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.116
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu